Trang nhất » Tin Tức » Chuyên đề

Kế hoạch dạy học chủ đề môn Công nghệ 9

Thứ năm - 29/10/2015 10:47

Kế hoạch dạy học chủ đề môn Công nghệ 9

PHÒNG GD&ĐT HÀ ĐÔNG

TRƯỜNG THCS YÊN NGHĨA

 

KẾ HOẠCH DẠY CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2015-2016

Theo hướng dẫn Công văn số : 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ GD và ĐT

(Ngày 08-10-2014)

Tổ:  Khoa học tự nhiên

Môn: Công nghệ 9

 

BƯỚC 1: Xây dựng chủ đề dạy học

I-        Xác định tên chủ đề: Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện

II-    Mô tả chủ đề:

1-Tổng số tiết thực hiện chủ đề: 4 tiết

+ Nội dung  tiết 1: Dạy lý thuyết: Tìm hiểu chức năng của bảng điện và xây dựng sơ đồ lắp đặt của mạch điện bảng điện

+ Nội dung tiết 2: Tìm hiểu quy trình lắp mạch điện bảng điện và thực hành các bước vạch dấu, khoan lỗ bảng điện

+ Nội dung tiết 3: Cho học sinh thực hành các bước nối dây thiết bị điện của bảng điện và lắp thiết bị điện của bảng điện.

+ Nội dung tiết 4: Tiếp tục thực hành bước lắp thiết bị điện của bảng điện và kiểm tra.

 

PPCT cũ

PPCT mới

Tiết

10-13

10-13

Tên bài

Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện

 Chủ đề: Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện

 

2- Mục tiêu chủ đề:

a-    Mục tiêu tiết 1:

- Kiến thức: Biết được chức năng của bảng điện chính và bảng điện nhánh.

- Thái độ: Làm việc nghiêm túc, khoa học và đảm bảo an toàn lao động.

-  Kĩ  năng: Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện.

b-    Mục tiêu tiết 2:

- Kiến thức: Hiểu được quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện

- Thái độ: Làm việc nghiêm túc, khoa học và đảm bảo an toàn lao động.

-  Kĩ  năng: Có kĩ năng vạch dấu, khoan lỗ trên bảng điện.

c-     Mục tiêu tiết 3:

- Kiến thức: Hiểu rõ kĩ thuật nối dây dùng vít.

- Thái độ: Làm việc nghiêm túc, khoa học và đảm bảo an toàn lao động.

-  Kĩ  năng:  Có kĩ năng nối dây vào các thiết bị điện như cầu chì, công tắc, ổ cắm và bắt vít các thiết bị đó vào bảng điện.

d-     Mục tiêu tiết 4:

- Kiến thức: Kiểm tra xác định được mạch điện đúng với sơ đồ lắp đặt.

- Thái độ: Làm việc nghiêm túc, khoa học và đảm bảo an toàn lao động.

-  Kĩ  năng: Có kĩ năng nối dây vào các thiết bị điện như cầu chì, công tắc, ổ cắm và bắt vít các thiết bị đó vào bảng điện. Kiểm tra được mạch điện đúng theo sơ đồ lắp đặt.

 

3- Phương tiện: (đồ dùng, máy chiếu…)

  • Máy chiếu.
  • Mạch điện lắp mẫu.
  • Dụng cụ: Kìm cắt dây, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, bút thử điện, khoan tay, mũi khoan Ф2 và Ф5, thước kẻ, bút chì.
  • Vật liệu và thiết bị: 1bảng điện, 1ổ cắm điện, 2cầu chì, 1công tắc 2cực, 1bóng đèn, 1đui đèn, dây dẫn điện, giấy ráp, băng cách điện.

4- Các nội dung chính của chủ đề theo tiết:

Tiết 1:

          1. Tìm hiểu chức năng của bảng điện.

          2. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện.

Tiết 2:

          3. Lắp đặt mạch điện bảng điện.

Tiết 3:

          3. Lắp đặt mạch điện bảng điện (tiếp theo)

Tiết 4:

          3. Lắp đặt mạch điện bảng điện (tiếp theo)

BƯỚC 2:  Biên soạn câu hỏi/bài tập:

- Xây dựng, xác định và mô tả 4 mức độ yêu cầu (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao)

-  Mỗi loại câu hỏi/bài tập sử dụng để kiểm tra, đánh giá năng lực và phẩm chất nào của học sinh trong dạy học.

 

Tiết 1:

 TT

Câu hỏi/ bài tập

Mức độ

Năng lực, phẩm chất

1

Quan sát mạng điện trong lớp học xem trên bảng điện có những gì? (thiết bị nào)

Nhận biết

 Qua quan sát kể được tên các thiết bị lắp trên bảng điện lớp học.

2

Theo em bảng điện dùng để làm gì? 

Thông hiểu

 Khái quát được kiến thức để đưa ra kết luận.

3

Có mấy loại bảng điện? đó là những loại nào? 

 Nhận biết

 Phân loại được 2 loại bảng điện

4

 Các bảng điện trong hình 6.1 là loại bảng điện chính hay bảng điện nhánh?

 Vận dụng thấp

 Giải quyết vấn đề trong tình huống quen thuộc.

5

 Bảng điện chính có chức năng gì? Trên bảng điện chính lắp những thiết bị nào?

 Nhận biết

Qua quan sát nêu được chức năng của bảng điện chính và kể tên các thiết bị lắp trên bảng điện chính

6

Bảng điện nhánh có chức năng gì? Trên bảng điện nhánh lắp những thiết bị nào?

Nhận biết

Qua quan sát, tư duy, nêu được chức năng của bảng điện nhánh và kể tên các thiết bị lắp trên bảng điện nhánh

7

?Bảng điện trong lớp học là bảng điện chính hay bảng điện nhánh của hệ thống điện trường học?

Vận dụng thấp

Dùng kiến thức và trải nghiệm để giải quyết vấn đề trong tình huống quen thuộc.

8

Sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt giống và khác nhau như thế nào?

Thông hiểu

 So sánh, nhận xét được sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt

9

Quan sát các sơ đồ 1, 2, 3, 4 và cho biết sơ đồ nào là sơ đồ nguyên lí? Sơ đồ nào là sơ đồ lắp đặt?

Vận dụng

So sánh, phân tích, giải quyết vấn đề trong tình huống quen thuộc.

10

Mạch điện bảng điện gồm những phần tử gì?

Nhận biết

Quan sát , tư duy, kể được tên các thiết bị lắp trên mạch điện bảng điện.

11

Các phần tử đó được nối với nhau như thế nào?

Thông hiểu

Quan sát, nhận định: xác định được mối liên hệ điện giữa các phần tử trong mạch điện bảng điện.

12

Để vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện ta cần tiến hành theo những bước nào?

Nhận biết

Kể được các bước vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện.

13

Đường dây nguồn được vẽ như thế nào?

Nhận biết

Mô tả được cách vẽ đường dây nguồn.

14

Bảng điện được kí hiệu như thế nào?

Nhận biết

Mô tả được kí hiệu bảng điện.

15

Những thiết bị nào được đặt trên bảng điện?

Vận dụng thấp

Tư duy để giải quyết vấn đề trong tình huống quen thuộc.

16

 Thực hành vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện

Vận dụng cao

Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện.

 

Tiết 2:

 TT

Câu hỏi/ bài tập

Mức độ

Năng lực, phẩm chất

1

 Quy trình lắp mạch điện bảng điện gồm những bước nào ?

 Nhận biết

 Nêu được các bước lắp đặt bảng điện

2

 Phân tích các bước của quy trình ?

 Thông hiểu

 Phân tích được các bước trong quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện.

3

Thực hành vạch dấu, khoan lỗ trên bảng điện

Vận dụng cao

 Vạch được dấu và khoan các lỗ bắt luồn dây cho thiết bị điện sao cho cân đối, hợp lý.

 

Tiết 3:

 TT

Câu hỏi/ bài tập

Mức độ

Năng lực, phẩm chất

1

 Thực hành các bước: Nối dây thiết bị điện của bảng điện và lắp thiết bị điện của bảng điện

 Vận dụng cao

 Tư duy, sáng tạo, hợp tác, chia xẻ trong việc vận dụng kiến thức đã học để nối dây vào các thiết  bị điện đúng yêu cầu kĩ thuật và bắt vít các thiết bị vào bảng điện chắc chắn.

 

 Tiết 4:

 TT

Câu hỏi/ bài tập

Mức độ

Năng lực, phẩm chất

1

 Thực hành  tiếp bước: Lắp thiết bị điện vào bảng điện và kiểm tra

 Vận dụng cao

 -Tư duy, sáng tạo, hợp tác trong việc vận dụng kiến thức đã học để bắt vít các thiết bị điện vào bảng điện chắc chắn.

- Biết tự kiểm tra, đánh giá: bảng điện có lắp đúng theo sơ đồ lắp đặt không.

- Chia xẻ kinh nghiệm.

 

BƯỚC 3:   Thiết kế tiến trình dạy học (Soạn giáo án)

 

 Tiết 10 → 13 – Chủ đề 1: Thực hành:

LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN

TIẾT 10: LÝ THUYẾT

A.MỤC TIÊU TIẾT 10

- Kiến thức: Biết được chức năng của bảng điện chính và bảng điện nhánh.

- Thái độ: Làm việc nghiêm túc, khoa học và đảm bảo an toàn lao động.

-  Kĩ  năng: Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện.

B. CHUẨN BỊ

1.     GV: Bảng điện lắp mẫu.

2.     HS: Đọc trước bài 6.

C.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

1.     Ổn định tổ chức: 1’

2.     Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra trong giờ

3.     Bài mới:

HOẠT ĐỘNG 1: GIỚI THIỆU BÀI: 2’

- Mọi hệ thống điện nói chung, mạng điện trong nhà nói riêng, dù đơn giản hay phức tạp, bảng điện là 1phần không thể thiếu được của mạng điện trong nhà, nó có chức năng như thế nào và thường được lắp đặt ra sao, để hiểu rõ điều này, hôm nay chúng ta cùng làm bài thực hành: “Lắp mạch điện bảng điện”

- GV nêu mục tiêu giờTH.

 

HOẠT ĐỘNG 2: TÌM HIỂU CHỨC NĂNG CỦA BẢNG ĐIỆN: 10’

Nội dung

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Tìm hiểu chức năng của bảng điện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bảng điện chính: Cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống điện trong nhà. Trên thường lắp cầu dao, cầu chì (hoặc áp tô mát tổng).

- Bảng điện nhánh: Cung cấp điện tới đồ dùng điện. Trên thường lắp cầu chì hoặc áptômát, công tắc, ổ cắm điện, hộp số quạt...

 

- GV: Các em hãy quan sát mạng điện trong lớp học xem trên bảng điện có những gì? (thiết bị nào) và cho cô biết

?Theo em bảng điện dùng để làm gì?

- Cho HS quan sát H6.1 (sgk)

?Có mấy loại bảng điện? Đó là những loại nào?

- Cho HS quan sát hình vẽ

?Các bảng điện trong hình (1, 2, 3) là loại bảng điện chính hay bảng điện nhánh?

?BĐ chính có chức năng gì? Trên bảng điện chính lắp những thiết bị nào?

?BĐ nhánh có chức năng gì? Trên bảng điện nhánh lắp những thiết bị nào?

?Bảng điện trong lớp học là bảng điện chính hay bảng điện nhánh của hệ thống điện trường học?

- GV lưu ý: Kích thước của bảng điện phụ thuộc số lượng và kích thước của các thiết bị lắp trên đó.

- GV: BĐ là không thể thiếu ở mạng điện trong nhà. Vậy để lắp đặt được mạch điện bảng điện thì trước hết chúng ta phải vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện.

 

- HS quan sát, thảo luận và trả lời:

 

+ Dùng để lắp ổ cắm, công tắc… (Thiết bị đóng, cắt, bảo vệ và lấy điện)

+ 2 loại bảng điện…

- HS quan sát, thảo luận và trả lời

+ 1: BĐ chính; 2, 3: BĐ nhánh

- HS trả lời.

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Là bảng điện nhánh của mạng điện trường học.

 

HOẠT ĐỘNG 3: VẼ SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN: 28’

2.Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện.

a)Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí: 5’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Vẽ sơ đồ lắp đặt: 23’

 

 

 

- GV: ở lớp 8 các em đã học về sơ đồ điện. Vậy em nào cho cô biết:

?Sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt giống và khác nhau như thế nào?

 

 

 

 

 

 

 

- Cho HS quan sát 1 số sơ đồ điện

?Quan sát các sơ đồ 1, 2, 3, 4 và cho biết sơ đồ nào là sơ đồ nguyên lí? Sơ đồ nào là sơ đồ lắp đặt?

- GV: Ở sơ đồ lắp đặt biểu thị rõ cầu chì, công tắc được lắp đặt trên bảng điện, bóng đèn nằm ngoài bảng điện, các dây dẫn đặt gần nhau, phù hợp với thực tế hơn.

- Cho HS quan sát sơ đồ nguyên lí của mạch điện bảng điện

?Mạch điện bảng điện gồm những phần tử gì? (những thiết bị nào)?

?Các phần tử đó được nối với nhau như thế nào? (MĐ được mắc như thế nào?)

 

 

 

 

- Gợi ý hướng dẫn vẽ: 3’

?Để vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện ta cần tiến hành theo những bước nào?

?Đường dây nguồn được vẽ như thế nào? (kí hiệu dây dẫn?)

?Bảng điện được kí hiệu như thế nào?

?Những thiết bị nào được đặt trên bảng điện?

- GV: Từ sơ đồ nguyên lí ta có thể xây dựng được 1 số sơ đồ lắp đặt tuỳ thuộc vào ý định của người sử dụng mạch điện đó. Tuy nhiên khi lắp đặt phải chọn 1 sơ đồ tối ưu

- Cho HS vẽ sơ đồ lắp đặt: 15’

Trong quá trình HS vẽ sơ đồ lắp đặt, GV quan sát, theo dõi và hướng dẫn cụ thể cho từng nhóm

- Gọi đại diện 1 nhóm lên vẽ.

- Nhận xét và chữa sơ đồ: 5’

- Cho các nhóm nhận xét.

- GV sửa chữa, bổ sung.

 

 

 

 

 

- Giống: Cùng có mối liên hệ điện như nhau.

- Khác:

          +Sơ đồ nguyên lý: không thể hiện vị trí sắp xếp, cách lắp đặt giữa các phần tử trong mạch điên

          +Sơ đồ lắp đặt thể hiện vị trí sắp xếp, cách lắp đặt giữa các phần tử trong mạch điện.

- HS quan sát, thảo luận và trả lời.

+ Sơ đồ nguyên lí: 2, 3.

+ Sơ đồ lắp đặt: 1, 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS quan sát, trả lời.

 

 

+ 2 cầu chì, 1 ổ cắm điện, 1 công tắc điều khiển 1 bóng đèn.

 

+ Mạch điện chia làm 2 nhánh mắc song song

Nhánh 1: 1 cầu chì mắc nối tiếp với 1 ổ cắm.

Nhánh 2: 1 cầu chì mắc nối tiếp với 1 công tắc, nối tiếp với bóng đèn.

 

 

+ 4 bước: sgk-T32

 

+ Là 2 đường thẳng // có kí hiệu dây pha (A), trung tính (O)

+ Là hình chữ nhật bằng nét đứt.

+ 2 cầu chì, công tắc, ổ cắm.

 

 

 

 

 

 

 

- HS vẽ sơ đồ lắp đặt

4.     Củng cố (Tổng kêt TH): 3’

- Cho HS nhắc lại các bước vẽ sơ đồ lắp đặt.

- GV tóm tắt nội dung bài.

- GV nhận xét giờ TH về ý thức thái độ và kết quả TH.

5.     Hướng dẫn về nhà: 1’

- Dặn dò HS chuẩn bị cho giờ TH sau theo nhóm (bàn)

 

TIẾT 11: THỰC HÀNH

A.MỤC TIÊU TIẾT 11:

- Kiến thức: Hiểu được quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện

- Thái độ: Làm việc nghiêm túc, khoa học và đảm bảo an toàn lao động.

-  Kĩ  năng: Có kĩ năng vạch dấu, khoan lỗ trên bảng điện.

B. CHUẨN BỊ

1.     GV: Bảng điện lắp mẫu; bảng điện, cầu chì, công tắc, ổ cắm…

2.     HS: (Mỗi nhóm gồm 2bàn)

- Dụng cụ: Kìm cắt dây, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, bút thử điện, khoan tay, mũi khoan Ф2 và Ф5, thước kẻ, bút chì.

- Vật liệu và thiết bị: 1bảng điện, 1ổ cắm điện, 2cầu chì, 1công tắc 2cực, 1bóng đèn, 1đui đèn, dây dẫn điện, giấy ráp, băng cách điện.

C.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

1.     Ổn định tổ chức: 1’

2.     Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 15’

- Nêu chức năng bảng điện chính và bảng điện nhánh?

- Vẽ sơ đồ lắp đặt của mạch điện gồm: 2cầu chì, 1 ổ cắm, 1 công tắc điều khiển 1 đèn sợi đốt?

3.     Bài mới: (thực hành)

HOẠT ĐỘNG 1: GIỚI THIỆU BÀI VÀ PHÂN NHÓM: 2’

  • Giờ trước chúng ta đã vẽ sơ đồ lắp đặt. Giờ này sẽ làm thực hành.
  • Phân nhóm theo bàn, kiểm tra sự chuẩn bị của các nhóm.

 

HOẠT ĐỘNG 2: THỰC HÀNH LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN: 25’

Nội dung

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

3. Lắp đặt mạch điện bảng điện.

 

- Quy trình lắp bảng điện :

Vạch dấu => khoan lỗ BĐ => Nối dây TBĐ của BĐ => lắp TBĐ vào BĐ => Kiểm tra

 

 

* Tìm hiểu qui trình: 5’

- Cho HS nghiên cứu sgk-T32

?Quy trình lắp mạch điện bảng điện gồm những bước nào ?

? phân tích các bước của quy trình… ?

* GV hướng dẫn: 10’

- Cho HS quan sát bảng điện lắp mẫu.

- GV làm mẫu các thao tác: Vạch dấu, khoan lỗ BĐ

- Gọi 1HS thao tác thử.

- GV nhận xét.

* Cho HS thực hành: 10’

- Cho HS làm TH theo hướng dẫn, yêu cầu HS làm bước vạch dấu và khoan lỗ.

- Trong quá trình HS làm TH, GV thường xuyên theo dõi, quan sát và uốn nắn kịp thời những sai sót của các nhóm.

 

 

 

 

- HS quan trả lời

 

 

 

 

 

- HS quan sát bảng điện mẫu và thao tác của GV.

 

 

 

 

- HS thao tác thử.

 

 

- HS làm TH theo nhóm.

 

4.     Củng cố: 1’

- Cho HS thu dọn dụng cụ thực hành.

- GV nhận xét giờ TH về tinh thần thái độ, sự chuẩn bị, tiến độ thực hành.

5.     Hướng dẫn về nhà: 1’

- Dặn dò HS chuẩn bị cho giờ sau tiếp tục thực hành.

 

TIẾT 12: THỰC HÀNH (tiếp theo)

A.MỤC TIÊU TIẾT 12:

- Kiến thức: Hiểu rõ kĩ thuật nối dây dùng vít.

- Thái độ: Làm việc nghiêm túc, khoa học và đảm bảo an toàn lao động.

-  Kĩ  năng:  Có kĩ năng nối dây vào các thiết bị điện như cầu chì, công tắc, ổ cắm và bắt vít các thiết bị đó vào bảng điện.

B. CHUẨN BỊ : Giống như tiết 11.

C.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

1.     Ổn định tổ chức: 1’

2.     Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra trong giờ.

3.     Bài mới: (thực hành)

HOẠT ĐỘNG 1: GIỚI THIỆU BÀI: 1’

Giờ này chúng ta tiếp tục thực hành…

HOẠT ĐỘNG 2: LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN (tiếp theo): 40’

Nội dung

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

3. Lắp đặt mạch điện bảng điện (tt)

 

* GV hướng dẫn : 10’

- Gọi 1HS nhắc lại các bước TH.

- GV hướng dẫn thao tác nối dây TBĐ của BĐ và lắp TBĐ vào BĐ.

- Gọi 1HS thao tác thử.

- GV nhận xét.

* Cho HS làm thực hành: 30’

- Cho HS tiếp tục làm TH. (nối dây TBĐ của BĐ và lắp TBĐ vào BĐ)

- GV theo dõi và uốn nắn những sai sót.

 

 

- HS nhắc lại các bước TH.

- HS quan sát 1số thao tác phải thực hiện trong giờ hôm nay.

- HS thao tác thử.

 

- HS làm thực hành theo nhóm.

 

4.     Củng cố: 2’

- Cho HS thu dọn dụng cụ thực hành.

- GV nhận xét giờ TH

5.     Hướng dẫn về nhà: 1’

- Dặn dò chuẩn bị cho giờ sau tiếp tục TH.

 

 

TIẾT 13: THỰC HÀNH (tiếp theo)

A.MỤC TIÊU TIẾT 13:

- Kiến thức: Kiểm tra xác định được mạch điện đúng với sơ đồ lắp đặt.

- Thái độ: Làm việc nghiêm túc, khoa học và đảm bảo an toàn lao động.

-  Kĩ  năng: Có kĩ năng nối dây vào các thiết bị điện như cầu chì, công tắc, ổ cắm và bắt vít các thiết bị đó vào bảng điện. Kiểm tra được mạch điện đúng theo sơ đồ lắp đặt.

B. CHUẨN BỊ : Giống như tiết 11.

C.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

1.     Ổn định tổ chức: 1’

2.     Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra trong giờ.

3.     Bài mới: (thực hành)

 

HOẠT ĐỘNG 1: GIỚI THIỆU BÀI: 1’

Giờ này chúng ta tiếp tục thực hành…

 

HOẠT ĐỘNG 2: LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN (tiếp theo): 37’

Nội dung

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

3. Lắp đặt mạch điện bảng điện (tt)

* Cho HS làm thực hành: 27’

- Cho HS tiếp tục làm TH. (Bước lắp TBĐ vào BĐ và kiểm tra)

- GV theo dõi và uốn nắn những sai sót.

* Vận hành thử: 10’

- GV hướng dẫn HS tự kiểm tra sản phẩm

- Nhóm nào hoàn thành trước GV cho kiểm tra và vận hành thử trước.

* Chú ý: Không cho HS tự đóng nguồn điện. Chỉ sau khi các nhóm và GV đã kiểm tra, GV mới đóng nguồn điện để vận hành thử.

 

 

- HS làm thực hành theo nhóm.

 

 

 

- HS kiểm tra sản phẩm của nhóm mình và cùng GV vận hành thử.

 

4.     Củng cố: 5’

- GV hướng dẫn HS tự đánh giá kết quả theo mục tiêu bài:

·        Vẽ đúng sơ đồ lắp đặt.

·        Lắp mạch điện đúng sơ đồ, vận hành thử tốt.

·        Ý thức trong giờ tốt.

·        Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ thực hành.

- GV nhận xét giờ TH về ý thức thái độ, sự chuẩn bị và kết quả TH

5.     Hướng dẫn về nhà: 1’ Dặn dò HS đọc trước bài 7

 

BƯỚC 4:  Tổ chức dạy học và dự giờ

- Dự kiến thời gian dạy: Tuần 10-13

- Dự kiến người dạy mẫu: Lê Thị Cúc

- Dự kiến đối tượng dạy mẫu: Lớp 9C

- Dự kiến thành phần dự giờ dạy mẫu: Tổ, nhóm CN

- Dự kiến dạy thể nghiệm:

+ Lớp: 9A   Người dạy: Lê Thị Thúy Nga            Người dự: Nhóm CN

+ Lớp: 9B   Người dạy: Lê Thị Thúy Nga            Người dự: Nhóm CN

+ Lớp: 9D   Người dạy: Lê Thị Cúc                      Người dự: Nhóm CN

- Dự kiến kiểm tra đánh giá:

Hình thức: Kiểm tra đánh giá sản phẩm thực hành của học sinh.

 

BƯỚC 5Phân tích, rút kinh nghiệm bài học (sau khi dạy và dự giờ)

( Phân tích giờ dạy theo quan điểm  phân tích hiệu quả hoạt động học của học sinh, đồng thời đánh giá việc tổ chức, kiểm tra, định hướnghoạt động học cho học sinh của giáo viên.)

 

                                                                   Hà Đông, ngày 20 tháng 10 năm 2015

Xác nhận của tổ trưởng chuyên môn

                   Nhóm trưởng

 

 

 

 

Phê duyệt của BGH

 

 

Tác giả bài viết: Lê Thị Thúy Nga

Nguồn tin: Ban giám hiệu

Tổng số điểm của bài viết là: 31 trong 7 đánh giá

Xếp hạng: 4.4 - 7 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây