Trang nhất » Tin Tức » Chuyên đề

Kế hoạch dạy học chủ đề môn Lịch sử 9

Thứ tư - 28/10/2015 17:14

Kế hoạch dạy học chủ đề môn Lịch sử 9

PHÒNG GD & ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG

TRƯỜNG THCS YÊN NGHĨA

 

 

KẾ HOẠCH DẠY CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2015- 2016

 

Tổ : Khoa học xã hội

Môn : Lịch sử  9

 

 

BƯỚC 1: Xây dựng chủ đề dạy học

I. Tên chủ đề : Phong trào cách mạng trong những năm (1930- 1939).

II. Kế hoạch thực hiện:

1. Tổng số tiết thực hiện chủ đề: 2 tiết.

+ Nội dung tiết 1: Phong trào cách mạng trong những năm 1930- 1935.

+ Nội dung tiết 2: Phong trào cách mạng trong những năm 1936- 1939.

 

 

        PPCT cũ

          PPCT mới

Tiết

        Tiết 22- 23

          Tiết 22- 23

Tên bài

Bài 19: Tiết 22: Phong trào cách mạng trong những năm 1930- 1935.

Bài 20: Tiết 23: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936- 1939.

           Chủ đề:

Phong trào cách mạng trong những năm (1930- 1939).

 

2. Mục tiêu chủ đề:

a. Mục tiêu tiết 1:

* Kiến thức:Giúp HS nắm được.

- Nguyên nhân, diễn biến và ý nghĩa của phong trào cách mạng 1930- 1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ- Tĩnh.

- Quá trình phục hồi lực lượng cách mạng.

- Các khái niệm: “Khủng khoảng kinh tế”, “Xô viết Nghệ- Tĩnh”.

* Tư tưởng:

- Giáo dục cho học sinh lòng kính yêu, khâm phục tinh thần đấu tranh anh dũng của quần chúng công- nông và các chiến sĩ cộng sản.

* Kĩ năng:

- Sử dụng “Lược đồ phong trào Xô viết Nghệ- Tĩnh.

b. Mục tiêu tiết 2:

*  Kiến thức:

- Những nét cơ bản nhất của tình hình thế giới và trong nước ảnh hưởng trực tiếp đối với phong trào cách mạng Việt Nam trong những năm 1936- 1939.

- Chủ trương của Đảng và phong trào đấu tranh dân chủ công khai thời kỳ 1936- 1939.

- Ý nghĩa lịch sử của phong trào dân chủ công khai 1936- 1939.

* Tư tưởng:

- Giáo dục cho học sinh lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong mọi hoàn cảnh cụ thể. Đảng đề ra đường lối chỉ đạo chiến lược thích hợp để cách mạng vượt qua khó khăn và đi tới thành công.

* Kĩ năng:

- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng sử dụng bản đồ, tranh ảnh, lịch sử và khả năng tư duy lô gíc, so sánh, phân tích, tổng hợp, đánh giá các sự kiện lịch sử.

3. Phương tiện:

- Máy chiếu.

4. Các nội dung chính của chủ đề theo tiết:

Tiết 1:

I. Việt Nam trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 -1933).

II. Phong trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ- Tĩnh.

Tiết 2:

I. Tình hình thế giới và trong nước.

II. Mặt trận dân chủ Đông Dương và phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ.

1. Chủ trương của Đảng.

2. Hình thức phương pháp đấu tranh.

III. Ý nghĩa của phong trào.

 

BƯỚC 2: Biên soạn câu hỏi và bài tập.

Tiết 1:

TT

Câu hỏi - bài tập

Mức độ

Năng lực- phẩm chất

1

- Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929- 1933 đã tác động đến tình hình kinh tế xã hội Việt Nam như thế nào?

 

 

- Nhận biết

 

 

- Đọc, tự tìm hiểu SGK

2

- Em có nhận xét gì về tác động của cuộc khủng hoảng này đối với kinh tế xã hội Việt Nam?

 

- Thông hiểu

- Phân tích, đánh giá sự kiện.

3

- Sự đàn áp của thực dân Pháp đã tác động như thế nào đến thái độ của nhân dân ta?

 

- Nhận biết

 

 

- Nhận xét, đánh giá.

4

 

- Nguyên nhân dẫn đến phong trào đấu tranh của công nhân, nông dân trong những năm 1930- 1931?

 

 

 

- Nhận biết

 

 

- Phát hiện nguyên nhân dẫn đến phong trào đấu tranh 1930- 1931.

- Khâm phục tinh thần đấu tranh anh dũng của quần chúng công- nông và các chiến sĩ cộng sản.

5

- Dựa vào lược đồ và sách giáo khoa em hãy thuật lại diễn biến của phong trào cách mạng Việt Nam từ tháng 2 đến trước 1/5/1930?

 

- Thông hiểu

 

- Kĩ năng sử dụng “Lược đồ phong trào Xô viết Nghệ- Tĩnh”.

- Diễn đạt lại kiến thức theo cách hiểu của học sinh.

6

- Điểm mới trong phong trào đấu tranh của công nhân- nông dân thời gian này là gì?

- Thông hiểu

 

 

- Phân tích, tổng hợp.

7

- Tại sao đỉnh cao của phong trào là ở Nghệ An- Hà Tĩnh mà không phải là ở nơi khác?

- Thông hiểu

 

 

- Giải thích.

8

- Phong trào Xô viết- Nghệ Tĩnh so với phong trào trước có điểm gì khác về hình thức và quy mô?

 

- Vận dụng

 

- So sánh, phân tích, tổng hợp.

9

- Kết quả của phong trào cách mạng?

 

 

- Nhận biết

 

- Nắm được kết quả sự kiện.

10

- Em hiểu thế nào về chính quyền Xô viết Nghệ Tĩnh?

- Thông hiểu

 

 

- Giải thích

11

- Sau khi lên nắm chính quyền Xô viết Nghệ Tĩnh đã làm gì?

- Nhận biết

 

- Nhận xét, đánh giá theo gợi ý sách giáo khoa.

12

- Em có nhận xét gì về chính quyền này?

- Thông hiểu

 

 

- Đánh giá, trình bày quan điểm

13

- Ý nghĩa lịch sử của phong trào?

 

 

- Nhận biết

 

- Nhận xét, đánh giá sự kiện theo gợi ý sách giáo khoa.

14

- Căn cứ vào đâu để cho rằng Xô viết Nghệ- Tĩnh thật sự là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng?

 

 

 

- Vận dụng

 

 

 

- Kĩ năng phân tích, so sánh, nhận xét, tổng hợp.

 

15:

   Bài tập

- PT Xô viết- Nghệ Tĩnh so với các phong trào trước có điểm gì giống khác về hình thức và quy mô?

 

 

- Vận dụng cao

 

- So sánh, nhận xét, tổng hợp.

 

 

 

Tiết 2:

TT

Câu hỏi - bài tập

Mức độ

Năng lực- phẩm chất

1

- Em hãy cho biết tình hình thế giới sau cuộc k. hoảng kinh tế (1929- 1933)?

- Nhận biết

- Nhận biết tình hình thế giới sau cuộc k. hoảng kinh tế (1929- 1933).

2

- Tại sao nói chủ nghĩa phát xít xuất hiện là kết quả nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929- 1933)?

 

- Vận dụng

 

- Giải thích và bày tỏ thái độ, quan điểm.

3

- Tình hình Việt Nam sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929- 1933)?

- Thông hiểu

- Nhận xét đánh giá.

 

4

- Căn cứ vào tình hình thế giới Đảng ta xác định kẻ thù cụ thể trước mắt của nhân dân Đông Dương là ai?

 

- Nhận biết

- khai thác thông tin SGK và nhân thức bản thân để  nhận biết được kẻ thù trước mắt là chủ nghĩa phát xít.

5

- Hình thức và phương pháp đấu tranh trong giai đoạn (1936- 1939)?

 

- Nhận biết

 

- Nhận biết, liệt kê.

6

- Tại sao thời kì 1936- 1939 Đảng ta lại chủ trương đấu tranh dân chủ công khai?

 

- Vận dụng

 

- Phân tích và giải thích.

7

- Cuộc vận động dân chủ 1936- 1939 có ý nghĩa lịch sử như thế nào đối với cách mạng Việt Nam?

 

- Thông hiểu

 

- Nhận xét, đánh giá theo gợi ý sách giáo khoa.

 

8. Bài tập:

- Học sinh lập niên biểu so sánh theo mẫu sau: (nhiệm vụ, kẻ thù, mặt trận, hình thức, phương pháp đấu tranh) của phong trào cách mạng Việt Nam trong những năm 1930 - 1931 và 1936 - 1939?

 

 

- Vận dụng

 

 

- Lập niên biểu lịch sử, so sánh, nhận xét, tổng hợp.

 

 

 

BƯỚC 3: Tiến trình dạy học.

 

Tiết 22: CHỦ ĐỀ.

PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930 - 1939

 

I. Mục tiêu bài học.

1. Kiến thức:Giúp HS nắm được.

- Nguyên nhân, diễn biến và ý nghĩa của phong trào cách mạng 1930- 1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ- Tĩnh.

- Quá trình phục hồi lực lượng cách mạng.

- Các khái niệm: “Khủng khoảng kinh tế”, “Xô viết Nghệ- Tĩnh”.

2. Tư tưởng:

- Giáo dục cho học sinh lòng kính yêu, khâm phục tinh thần đấu tranh anh dũng của quần chúng công nông và các chiến sĩ cộng sản.

3. Kĩ năng:

- Sử dụng “Lược đồ phong trào Xô viết Nghệ- Tĩnh.

II. Thiết bị, tài liệu

- Lược đồ về phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh và 1 số tư liệu, tranh ảnh về các chiến sĩ cộng sản.

III. Các hoạt động dạy học.

1. Ổn định tổ chức: 1p

2. Kiểm tra bài cũ: 3p

? Hội nghi thành lập Đảng ngày 03/02/1930 có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ?

       -> Ý nghĩa của Hội nghị thành lập Đảng ngày 03/02/1930.

- Hội nghị tháng 2/1930 của đại biểu các tổ chức để hợp nhất Đảng có ý nghĩa như đại hội thành lập Đảng, Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt được Đại hội thông qua là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

3. Bài mới. Giới thiệu bài- 1p.

Hoạt động của thầy, trò

Nội dung kiến thức cần đạt

Hoạt động 1: 17p

-> Gv giải thích khái niệm "Khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933”.

- Gv khái quát hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933.

? Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) đã tác động đến tình hình kinh tế và xã hội Việt Nam như thế nào?

? Ngoài những tác động vào nền kinh tế, cuộc khủng hoảng này có ảnh hưởng gì đến xã hội Việt Nam?

GV: Nhấn mạnh nội dung phÇn ch÷ nhá sgk/72.      (Nh©n d©n lao ®éng-> ®ãng cöa hiÖu).

? Qua đây em có nhận xét gì về tác động của cuộc khủng khoảng kinh tế thế giới đối với kinh tế, xã hội Việt Nam?

GV: Bên cạnh những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới lúc này nhân dân Việt Nam còn phải chịu những hậu quả nặng nề của thiên tai: hạn hán, lũ lụt…

? Trong khi các tầng lớp nhân dân Việt Nam điêu đứng về nạn khủng hoảng và thiên tai thì thực dân Pháp đã thi hành những chính sách gì?

 

? Sự đàn áp của thực dân Pháp đã tác động như thế nào đến thái độ của nhân dân ta?

GV: Đúng vào lúc đó Đảng cộng sản Việt Nam ra đời đã kịp thời lãnh đạo nhân dân ta đứng lên đấu tranh trong các phong trào đó nổi bật lên phong trào CM 1930- 1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ-  Tĩnh?

 

 

 

Hoạt động 2: 18p

 

 

? Theo em, những nguyên nhân cơ bản nào dẫn đến sự bùng nổ phong trào đấu tranh của công nhân, nông dân những năm 1930- 1931 và phong trào được chia làm mấy đợt?

- Phong trào cách mạng 1930- 1931 chia 2 đợt.

- Gv dùng lược đồ: Phong trào cách mạng VN 1930 - 1931.

? Em hãy tường thuật tóm tắt phong trào cách mạng Việt Nam từ tháng 2 đến trước 1/5/ 1930.

- GV dẫn chứng chứng minh:

* Phong trào công nhân (SGK).

* Phong trào nông dân: diễn ra ở nhiều địa phương: Thái Bình- Hà Nam- Nghệ Tĩnh.

=> Đấu tranh đòi giảm sưu thuế, chia lại ruộng

? Điểm mới trong phong trào đấu tranh của công nhân- nông dân thời gian này là gì?

(Xuất hiện truyền đơn và cờ đỏ búa liềm).

? Em giới thiệu đôi nét về phong trào cách mạng từ 1/5/1930->tháng 9,10/1930?

- GV tường thuật .

? Đỉnh cao của phong trào là ở đâu?

 

 

? Tại sao đỉnh cao của phong trào là ở Nghệ An, Hà Tĩnh mà không phải là ở nơi khác?

-> GV dùng lược đồ H32: Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930 - 1931).

+ Giới thiệu lược đồ.

+ Tường thuật phong trào nổ ra ở Nghệ Tĩnh (sgk - 74).

 

? Phong trào Xô viết Nghệ- Tĩnh so với phong trào trước có điểm gì khác về hình thức và quy mô?

 * Thảo luận nhóm- đại diện nhóm trình bày.

- Hình thức: đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang.

- Quy mô: diễn ra trên nhiều địa phương và đông đảo hơn

? Cho biết kết quả của phong trào cách mạng ở Nghệ Tĩnh?

 

 

 

 

 

? Em hiểu thế nào về chính quyền Xô Viết?

- Là hình thức tổ chức của khối liên minh giữa giai cấp công nhân và nông dân.

? Sau khi lên nắm chính quyền Xô viết Nghệ- Tĩnh đã làm gì?

 

 

 

 

 

 

? Em có nhận xét gì về chính quyền này ?

- Xô viết Nghệ- Tĩnh thực sự là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng-> Chính quyền của dân, do dân, vì dân

? Trước sự lớn mạnh của phong trào Xô viết Nghệ- Tĩnh thực dân Pháp đã làm gì?

- Ngày 12/9/1930 tại Hưng Nguyên thực dân Pháp ném bom tàn sát đẫm máu, đốt phá làng mạc, sử dụng nhiều hình thức mua chuộc dụ giỗ, nhiều cơ quan lãnh đạo Đảng bị phá vỡ.

 

 

? Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

   - Nhận định về Xô viết Nghệ- Tĩnh. Hồ Chí Minh đã viết: “Tuy đế quốc Pháp đã dập tắt phong trào....... Thắng lợi sau này”.

à “ Nghệ Tĩnh thật xứng đáng với danh hiệu đỏ”- Nguyễn Ái Quốc.

I. Việt Nam trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 -1933)

 

* Kinh tế: Chịu hậu quả nặng nề:

+ Công nông nghiệp suy sụp.

+ Xuất nhập khẩu đình đốn.

+ Hàng hóa khan hiếm.

 

* Xã hội.

 - Đời sống mọi giai cấp tầng lớp đều bị ảnh hưởng.

 

 

 

 

 

 

 

- Thực dân Pháp: Tăng sưu thuế, đẩy mạnh khủng bố, đàn áp.

 

 

 

 

 

 

 

 

=> Làm cho tinh thần cách mạng của nhân dân càng lên cao.

 

II. Phong trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ- Tĩnh.

 

 

 

 

- Từ tháng 2 đến tháng 5/1930: diễn ra nhiều cuộc đấu tranh của công nhân và nông dân.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Từ 1/5/1930 đến tháng 9,10/1930: Phong trào nổ ra mạnh mẽ, tỏ rõ dấu hiệu đoàn kết với vô sản quốc tế.

 

 

 

 

 

 

* Đỉnh cao là ở Xô viết Nghệ Tĩnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tháng 9/1930, phong trào phát triển đến đỉnh cao với những cuộc đấu tranh quyết liệt như tuần hành thị uy, biểu tình có vũ trang, tấn công cơ quan chính quyền địch.

 

 

 

* Kết quả:

+ Chính quyền của thực dân phong      kiến tan rã nhiều nơi.

+ Chính quyền Xô viết được thành lập.

 

 

 

- Chính quyền cách mạng kiên quyết trấn áp bọn phản cách mạng, bãi bỏ các thứ thuế, thực hiện quyền tự do dân chủ, chia lại ruộng đất cho nhân dân...

à Xô Viết Nghệ Tĩnh là chính quyền kiểu mới

 

 

 

* Ý nghĩa :

 - Có ý nghĩa lịch sử to lớn, chứng tỏ tinh thần oanh liệt và năng lực cách mạng của nhân dân lao động.

 

 

 

4. Củng cố: 3p

- Việt Nam trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 -1933).

- Căn cứ vào đâu nói rằng: Xô viết Nghệ- Tĩnh là chính quyền kiểu mới.

* Dặn dò: 2p

- Về nhà học bài, biết thuật lại diễn biến Xô viết Nghệ- Tĩnh bằng lược đồ. 

- Đọc và tìm hiểu trước nội dung bài mới:

- Bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936- 1939.

 

 

 

 

Tiết 2:                            

Tiết 23: CHỦ ĐỀ.

PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930 - 1939

 

I. Mục tiêu bài học.

1.  Kiến thức:

- Những nét cơ bản nhất của tình hình thế giới và trong nước ảnh hưởng trực tiếp đối với phong trào cách mạng Việt Nam trong những năm 1936- 1939.

- Chủ trương của Đảng và phong trào đấu tranh dân chủ công khai thời kỳ 1936- 1939.

- Ý nghĩa lịch sử của phong trào dân chủ công khai 1936- 1939.

2. Tư tưởng:

- Giáo dục cho học sinh lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong mọi hoàn cảnh cụ thể. Đảng đề ra đường lối chỉ đạo chiến lược thích hợp để cách mạng vượt qua khó khăn và đi tới thành công.

3. Kĩ năng:

- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng sử dụng bản đồ, tranh ảnh, lịch sử và khả năng tư duy lô gíc, so sánh, phân tích, tổng hợp, đánh giá các sự kiện lịch sử.

II. Thiết bị, tài liệu :

-  Bản đồ Việt Nam.

- Ảnh cuộc mít tinh ở khu Đấu Xảo- Hà Nội.

- Sưu tầm 1 số sách báo tiến bộ thời kỳ này.

- Tài liệu về phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ trong những năm 1936- 1939.

III. Các hoạt động dạy học.

1. Ổn định tổ chức: 1p.

2. Kiểm tra bài cũ: 3p

? Tại sao nói: "Xô viết Nghệ- Tĩnh là chính quyền kiểu mới”.

3. Bài mới: Giới thiệu bài- 1p.

                 Hoạt động của thầy, trò

              Kiến thức

Hoạt động 1: 15p

H/s đọc mục 1 (SGK/ 76, 77) từ đầu đến hoạt động trở lại.

? Cho biết tình hình thế giới sau cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933)?

- Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 làm cho >< trong lòng xã hội các nước tư bản trở nên gay gắt. Để ổn định tình hình trong nước, giai cấp tư sản ở các nước này đã phát xít hóa bộ máy chính quyền, thành lập chế độ phát xít, 1 chế độ độc tài tàn bạo nhất của tư bản tài chính.

+ Trong nước: Tăng cường đàn áp cách mạng, thủ tiêu mọi quyền tự do dân chủ ...

+ Ngoài nước: Ráo riết chuẩn bị cuộc chiến tranh mới hòng chia lại thị trường thế giới....

- Mưu đồ tấn công Liên Xô thành trì cách mạng của thế giới, hy vọng đẩy lùi cách mạng thế giới.

? Tại sao nói: Chủ nghĩa phát xít xuất hiện là kết quả nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933?

->Trở thành mối nguy cơ lớn đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế.

GV: Trước nguy cơ của chủ nghĩa phát xít:

+ Đại hội VII (7/ 1935) xác định kẻ thù nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế giới không phải là chủ nghĩa đế quốc nói chung mà là chủ nghĩa phát xít.

 (Chủ nghĩa phát xít rất tàn bạo, bóp nghẹt các quyền tự do dân chủ và đẩy nhân loại vào chiến tranh tàn khốc, cần phải tập hợp đông đảo lực lượng ngăn chặn ngay => nhiệm vụ đấu tranh giai cấp tạm gác lại).

? Việt Nam là thuộc địa của Pháp nên sự kiện này có tác động như thế nào tới Việt Nam trong những năm 1936 -1939?

(Phong trào tự do dân chủ ở Việt Nam có điều kiện thuận lợi phát triển).

VD: Ban bố chính sách tự do dân chủ thả 1 số tù chính trị ở Việt Nam....

- Học sinh đọc phần chữ in nhỏ (sgk - 77)

 

? Cho biết tình hình Việt Nam sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933?

 

? Tình hình thế giới và trong nước đã ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam như thế nào trong những năm 1936 - 1939?

=> Tình hình lúc này có những nét mới, trong đó nổi bật là chủ nghĩa phát xít xuất hiện. Quốc tế cộng sản đã đề ra chủ trương đúng đắn nhằm tập hợp lực lượng dân chủ trên thế giới chống chủ nghĩa phát xít. Để có đường lối đấu tranh phù hợp. Đảng ta phải có chủ trương mới....

 

 

 

Hoạt động 2: 10p

- GV sử dụng niên biểu theo bảng sau.

? So sánh phong trào cách mạng 1930- 1931 với phong trào dân chủ 1936- 1939 về nhiệm vụ, hình thức và phương pháp đấu tranh?

 

Nội dung

    1930 - 1931

     1936 - 1939

 

 

Kẻ thù

 

- Đế quốc Pháp và địa chủ phong kiến

- Thực dân Pháp và bọn tay sai không chịu thi hành các chính sách của Mặt trận Nhân dân Pháp

 

 

Nhiệm vụ

 

 

 

- Chống đế quốc, giành độc lập dân tộc, đấu tranh cống địa chủ phong kiến,  giành ruộng đất cho dân cày.

- Hoãn khẩu hiệu “đánh đổ đế quốc Pháp, Đông Dương hoàn toàn độc lập”. “Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày nghèo” mà nêu khẩu hiệu “chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do dân chủ, cơm áo, hòa bình”.

 

 

Hình thức

 

 

Bí mật, bất hợp pháp.

- Thành lập Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương      (1936) sau đổi thành mặt trận dân chủ Đông Dương (1938).

 

Phương pháp đấu tranh

 

- Bạo động vũ trang.

- Hợp pháp và nửa hợp pháp.

- Công khai, và nửa công khai.

- Qua bảng so sánh trên em có nhận xét gì?

=> Như vậy sự khác nhau giữa 2 phong trào chủ yếu là do hoàn cảnh thế giới và trong nước của 1 giai đoạn khác nhau, đòi hỏi Đảng phải có sự điều chỉnh chủ trương sách lược cho phù hợp. Những sự đổi mới đó cho thấy rõ Đảng đã thực sự trưởng thành và có đủ khả năng đối phó với mọi tình hình diễn biến phức tạp, đưa cách mạng tiến lên không ngừng.

? Căn cứ vào tình hình thế giới, Đảng ta xác định kẻ thù cụ thể trước mắt của nhân dân Đông Dương là ai? Chưa phải là đế quốc Pháp nói chung mà là:

(Bọn thực dân phản động Pháp và bè lũ tay sai không chịu thi hành chính sách của mặt trận nhân dân Pháp tại các thuộc địa).

 

 

 

? Trong hoàn cảnh đó, Đảng ta đã đề ra nhiệm vụ gì ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? Để thực hiện các nhiệm vụ đó. Đảng đề ra chủ trương gì?

 

 

 

 

 

? Cho biết hình thức và phương pháp đấu tranh?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? Em có đánh giá, nhận xét gì về chủ trương của Đảng ta trong những năm 1936- 1939 so với 1930 - 1931?

+ Rõ ràng về kẻ thù, nhiệm vụ, mặt trận (chủ trương) phương pháp và hình thức đấu tranh thời kì 1936 - 1939 hoàn toàn khác so với thời kì 1930 - 1931.

+ Chủ trương mới của Đảng ta hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của quần chúng trong nước và tình hình chung của thế giới .

- GV nêu: Chủ trương mới của Đảng phù hợp với yêu cầu và nguyện vọng bức thiết của quần chúng nhân dân trong nước, vì vậy trong cả nước đã dấy lên 1 cao trào đấu tranh mạnh mẽ, sôi nổi, hướng vào các mục tiêu trước mắt là đòi tự do- dân chủ, cơm áo, hoà bình.

- Giáo viên nêu 1 số PT tiêu biểu.

? Em có đánh giá chung gì về phong trào dân tộc, dân chủ 1936 - 1939. ( T. luận)

(Phong trào dân tộc, dân chủ 1936- 1939 diễn ra sôi nổi khắp trong cả nước, dưới hình thức đấu tranh phong phú, lôi cuốn đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia).

? Tại sao thời kỳ 1936 - 1939 Đảng ta lại chủ trương đấu tranh dân chủ công khai?

- Thế giới: tình hình thế giới rất có lợi cho cách mạng.

- Trong nước: Mọi giai cấp đều khốn khổ bởi nạn sưu cao, thuế nặng => Đảng chủ trương đấu tranh dân chủ, công khai, đòi quyền lợi dân chủ hàng ngày "Tự do- dân chủ, cơm áo, hoà bình”.

Hoạt động 3: 10p

- Học sinh đọc mục III (sgk - 79 - 80).

? Cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 có ý nghĩa lịch sử như thế nào đối với cách mạng VN?

- Giáo viên bình luận: Nếu như phong trào cách mạng 1930 - 1931 là cuộc tổng diễn tập thứ nhất cho cách mạng tháng 8 thì phong trào dân chủ 1936 - 1939 là cuộc tổng diễn tập lần thứ 2 chuẩn bị cho cách mạng tháng 8/1945.

I. Tình hình thế giới và trong nước.

 

 

* Tình hình thế giới:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chủ nghĩa phát xít xuất hiện.

à Đe dọa nền dân chủ và hòa bình thế giới.

 

 

 

- Đại hội VII của quốc tế cộng sản (7/ 1935): Chủ trương thành lập mặt trận dân tộc thống nhất ở các nước để chống phát xít chống chiến tranh.

 

 

 

 

- 1936 Chính phủ mặt trận nhân dân Pháp cầm quyền, thực hiện 1 số cải cách tự do, dân chủ cho các nước thuộc địa, trong đó có Việt Nam.

 

 

 

* Tình hình trong nước.

 

 

 

- Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) tác động sâu sắc đến mọi giai cấp và tầng lớp trong xã hội.

- Thực dân phản động thuộc địa và tay sai tiếp tục chính sách vơ vét, bóc lột, khủng bố cách mạng.

 

II. Mặt trận dân chủ Đông Dương và phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ.

 

 

 • Chủ trương của Đảng.
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Xác định kẻ thù trước mắt của nhân dân Đông Dương là bọn thực dân phản động Pháp và bè lũ tay sai không chịu thi hành chính sách Mặt trận nhân dân Pháp tại các thuộc địa.

   

  - Tạm thời hoãn các khẩu hiệu: “Đánh đổ đế quốc Pháp, Đông Dương hoàn toàn độc lập” ; “Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày”.

  - Nhiệm vụ trước mắt của nhân dân Đông Dương là: Chống phát xít, chống chiến tranh đòi “tự do, dân chủ, cơm áo, hoà bình”.

   

  - Chủ trương thành lập mặt trận nhân dân phản đế  Đông Dương 1936 sau đổi thành Mặt trận dân chủ Đông Dương 3/1938.

  2. Hình thức và phương pháp đấu tranh.

   

   - Phương pháp đấu tranh: Hợp pháp nửa hợp pháp, công khai và mở cửa công khai, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục...

   

  - Hình thức phong phú: (Đông Dương đại hội, phong trào đấu tranh công khai, mít tinh biểu tình đấu tranh báo trí công khai, đấu tranh nghị trường...)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  III. Ý nghĩa của phong trào.

  - Là 1 cao trào dân tộc, dân chủ rộng lớn.

   - Uy tín của Đảng ngày càng cao trong quần chúng.

   - Chủ nghĩa Mác Lê nin và đường lối chính sách của Đảng được truyền bá sâu rộng trong, giáo dục, vận động, tổ chức quần chúng đấu tranh.

   - Đảng cũng bồi dưỡng được đội quân chính trị đông đảo cho cách mạng tháng 8/1945.

   

  4. Củng cố: 3p

  - Đường lối lãnh đạo của Đảng và hình thức đấu tranh trong giai đoạn 1936 - 1939 có gì khác so với giai đoạn 1930 - 1931?

  - Cao trào dân chủ 1936 - 1939 đã chuẩn bị những gì cho cách mạng tháng 8.1945?

  Bài tËp: Hãy nối 1 ô ở cột I (T.gian) với 1 ô ở cột II (sự kiện) bằng các mũi tên sao cho đúng:

  Cột I (T. gian)

  Cột II (Sự kiện)

  Giữa 1936

  P.Trào đón phái viên chính phủ Pháp và Toàn quyền mới ở Đông Dương.

  Tháng 11/ 1936

  Cuộc vận động thành lập uỷ ban trù bị Đông Dương đại hội.

  Đầu năm 1937

  Cuộc mít tinh tại khu Đấu Xảo Hà Nội.

  1/5/1938

  Tổng bãi công của chủ nghĩa công ty Than Hòn Gai.

   

  * DÆn dß: 2p.

  - Về nhà học bài biết so sánh phong trào cách mạng 1930- 1931 và phong trào dân chủ 1936 - 1939.

  - Đọc và tìm hiểu trước nội dung bài mới: Chương III:

  - Cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng 8/1945.

  …………..Hết phần giáo án………..

   

  BƯỚC 4: Tổ chức dạy học và dự giờ.

  - Dự kiến thời gian dạy: Kì II- Tháng 1/2016

  - Người dạy: Gv Đặng Như Lý.

  - Đối tượng: Học sinh lớp 9B.

  - Thành phần dự giờ: Ban giám hiệu - Tổ nhóm chuyên môn.

  - Dự kiến dạy thể nghiệm:

  + Lớp 9D. Người dạy: Đặng Như Lý. Người dự: Nhóm Lịch sử.

  - Dự kiến kiểm tra, đánh giá học sinh (30 phút).

  + Mỗi lớp chọn 10 học sinh (ở các mức độ nhận thức khác nhau).

  + Dạng câu hỏi: Nhận biết, thông hiểu và vận dụng:

  Câu 1: Liệt kê các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc đã học trong chương trình Lịch sử 9.

  Câu 2: Trình bày hiểu biết của em về một trong những phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc mà em đã học.

  Câu 3: Căn cứ vào đâu để khẳng định phong trào công nhân nước ta phát triển lên một bước cao hơn sau chiến tranh thế giới thứ nhất.

   

  BƯỚC 5Phân tích, rút kinh nghiệm bài học (sau khi dạy và dự giờ).

   (Phân tích giờ dạy theo quan điểm, phân tích hiệu quả hoạt động học của học sinh, đồng thời đánh giá việc tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học cho học sinh của giáo viên.)

   

                                                                  Hà Đông, ngày 28 tháng 10 năm 2015

   

  Xác nhận của tổ trưởng chuyên môn                             Nhóm trưởng

                                                                                                 

                                                                                         Đặng Như Lý

   

   

                                                      Phê duyệt của BGH

   

  Tác giả bài viết: Đặng Như Lý

  Nguồn tin: Ban giám hiệu

  Tổng số điểm của bài viết là: 29 trong 6 đánh giá

  Xếp hạng: 4.8 - 6 phiếu bầu
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây