Trang nhất » Tin Tức » Chuyên đề

Kế hoạch dạy học chủ đề môn Vật lí 6

Thứ bảy - 07/11/2015 16:57
Thiết kế chủ đề dạy học Vật lí 6 theo 5 bước.

PHÒNG GD&ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG.

TRƯỜNG THCS YÊN NGHĨA. 

 

KẾ HOẠCH DẠY CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2015-2016

Theo hướng dẫn Công văn số : 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ GD và ĐT

(Ngày 08-10-2014)

- Tổ: Khoa học tự nhiên

- Môn: Vật lí lớp 6

 

BƯỚC 1: Xây dựng chủ đề dạy học

 

I- Xác định tên chủ đề: Sự sôi

 

II- Mô tả chủ đề:

 

1-Tổng số tiết thực hiện chủ đề: 2 tiết

+ Nội dung  tiết 1: Sự sôi

+Nội dung tiết 2: Sự sôi ( tiếp theo)

 

PPCT cũ

PPCT mới

Tiết

32

32 + 33

Tên bài

Bài 28 – Sự sôi

Chủ đề : Sự sôi

Tiết

33

Tên bài

Bài 29 – Sự sôi ( tiếp theo)

 

2- Mục tiêu chủ đề:

a-    Mục tiêu tiết 1:

- Kiến thức mô tả đ­ược sự sôi và kể được các đặc điểm của sự sôi.

-  Kĩ  năng:Biết cách tiến hành thí nghiệm, theo dõi TN và ghi chính xác số liệu và hiện tượng xảy ra; vẽ đư­ợc đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi đun n­ước.

- Thái độ: cẩn thận, trung thực, kiên trì.

b-    Mục tiêu tiết 2:

- Kiến thức: kể được các đặc điểm của sự sôi.

-  Kĩ  năng: phân tích kết quả thí nghiệm

- Thái độ: tích cực liên hệ thực tế

3- Phương tiện:

 * Mỗi nhóm:

-Một giá thí nghiệm

-Một kiềng và một l­ưới kim loại

-Một kẹp vạn năng

-Một đèn cồn

-Một nhiệt kế thuỷ ngân

-Một bình đáy bằng

-Một đồng hồ

*Mỗi HS:

-một tờ giấy kẻ ô HS

 

4- Các nội dung chính của chủ đề theo tiết:

 

Tiết 1: Tiết 32 – Bài 28 : Sự sôi.

I - Thí nghiệm về sự sôi.

1- Tiến hành thí nghiệm.

2- Vẽ đư­ờng biểu diễn.

 

Tiết 2: Tiết 33 – Bài 29: Sự sôi ( tiếp theo)

II- Nhiệt độ sôi.

1-  Trả lời câu hỏi.

2- Rút ra kết luận.

          III- Vận dụng.

 

BƯỚC 2:  Biên soạn câu hỏi/bài tập:

- Xây dựng, xác định và mô tả 4 mức độ yêu cầu (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao)

-  Mỗi loại câu hỏi/bài tập sử dụng để kiểm tra, đánh giá năng lực và phẩm chất nào của học sinh trong dạy học.

 

Tiết 1:

TT

Câu hỏi/ bài tập

Mức độ

Năng lực, phẩm chất

1

Thế nào gọi là sự bay hơi và sự ngưng tụ? Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Nhận biết

Quan sát, nhận biết

 

2

- Cho HS đọc mẫu đối thoại ở đầu bài

- GV gọi HS nêu dự đoán Bình và An ai đúng?

Thông hiểu 

Tư duy

 3

 Quan sát hình 28.1 để nêu các dụng cụ thí nghiệm(TN)

 

 Nhận biết

Quan sát, nhận biết

 4

 Nêu cách tiến hành TN và mục đích của TN.

Thông hiểu 

  Tư duy

5

Đọc phần hướng dẫn ở SGK để nêu lại cách vẽ đường biểu diễn

Thông hiểu 

Tư duy

 6

Nêu nhận xét về đường biểu diễn.

 Vận dụng

 Tổng hợp, so sánh

 

Tiết 2:

TT

Câu hỏi/ bài tập

Mức độ

Năng lực, phẩm chất

 

1

C1. sgk – tr 87

Nhận biết

Quan sát

 

2

C2. sgk - tr 87

Nhận biết

Quan sát

 

3

C3. sgk – tr 87

Nhận biết

Quan sát

 

4

C4. Trong khi nước đang sôi, nhiệt độ của nước có tăng không?

Thông hiểu

 Quan sát, so sánh

 

5

C5. sgk – tr 87

Thông hiểu

Quan sát, so sánh

 

6

C6. sgk – tr 87

Thông hiểu

Quan sát, so sánh

 

7

C7. sgk – tr 88. Tại sao ngường ta chọn nhiệt độ của hơi nước đang sôi để làm một mốc chia nhiệt độ?

Vận dụng

 Quan sát, so sánh, tổng hợp

 

8

C9.sgk – tr 87. Tại sao để đo nhiệt độ của hơi nước đang sôi, người ta phải dùng nhiệt kế thủy ngân, mà không dùng nhiệt kế rượu?

Vân dụng cao

 Tư duy, giải thích, tổng hợp

 

9

Nêu các kết luận về sự sôi

Thông hiểu

Quan sát, so sánh, tổng hợp

 

  

 

BƯỚC 3:   Thiết kế tiến trình dạy học.    (Soạn giáo án)

TIẾT 32 + 33: CHỦ ĐỀ: SỰ SÔI

Tiết 32: BÀI 28-  SỰ SÔI

I- MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: mô tả đ­ược sự sôi và kể được các đặc điểm của sự sôi.

2. Kỹ năng: Biết cách tiến hành thí nghiệm, theo dõi TN và ghi chính xác số liệu và hiện tượng xảy ra; vẽ đư­ợc đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi đun n­ước.

3. Thái độ: cẩn thận, trung thực, kiên trì.

II- CHUẨN BỊ:

* Mỗi nhóm:

 • Một giá thí nghiệm
 • Một kiềng và một l­ới kim loại
 • Một kẹp vạn năng
 • Một đèn cồn
 • Một nhiệt kế thuỷ ngân
 • Một bình đáy bằng
 • Một đồng hồ

*Mỗi HS:

 • Chép bảng 28.1 vào vở
 • 01 tờ giấy kẻ ô HS

III- HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định – Kiểm tra bài cũ: 5

? Thế nào gọi là sự bay hơi và sự ng­ng tụ? Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào những yếu tố nào?

 • Bài mới:
 •  

  HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

  HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

  NỘI DUNG GHI BẢNG

  Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập: 3

   

  - Cho HS đọc mẫu đối thoại ở đầu bài

  - GV gọi HS nêu dự đoán Bình và An ai đúng?

   

   

  Hoạt động 2:Làm thí nghiệm về sự sôi: 23

   

  1)Tiến hành  làm thí nghiệm

  -Y/c HS đọc SGK nắm cách tiến hành, quan sát hình 28.1 để nắm cách bố trí TN

  -GV hướng dẫn HS bố trí TN

  GV chốt lại cách tiến hành TN và lư­u ý cho HS cần theo dõi những hiện

  t­ượng gì

  -Cho HS tiến hành TN, 1 nhóm làm , GV giám sát

   

   

   

   

   

   

   

  Hoạt động 3: Vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi đun nước: 15

  -Y/c Hs đọc phần hướng dẫn ở SGK để nêu lại cách vẽ đường biểu diễn

  -GV hướng dẫn HS cách vẽ và y/c HS vẽ vào giấy đã chuẩn bị

  -Y/c HS nêu nhận xét về đường biểu diễn.

   

   

  -Đọc mẫu đối thoại

   

  -Nêu dự đoán

   

   

   

  -Đọc SGK, quan sát hình 28.1

   

   

   

   

  -HSTheo dõi và bố trí TN

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  -HS tiến hành TN theo hướng dẫn của GV, theo dõi nhiệt độ, hiện tư­ợng xảy ra và ghi kết quả vào bảng 28.1

   

   

   

   

   

   

   

  -Đọc SGK

   

  -Theo dõi và tiến hành vẽ

  dựa vào kết quả TN bảng 28.1

  -Nêu nhận xét

   

   

  TIẾT 32 + 33: CHỦ ĐỀ: SỰ SÔI

  Tiết 32: BÀI 28-  SỰ SÔI

  I-THÍ NGHIỆM VỀ SỰ SÔI:

  1)Tiến hành TN

  Hình 28.1- sgk

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  *Kết quả:HS làm TN ghi vào bảng 28.1

   

   

   

   

  2) Vẽ đư­ờng biểu diễn:

   

   

  HS vẽ vào giấy đã chuẩn bị

   

   

   

   

   

  3.Củng cố : 2

   Nêu lại cách vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian đun.

  4. Dặn dò: 2

  - Về nhà vẽ lại đư­ờng biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của nước khi đun

  - Nhận xét về đư­ờng biểu diễn.

  - Đọc trư­ớc phần II và III

   

   

   

   

  Tiết 33: BÀI 29-  SỰ SÔI  (tiếp theo)

  I- MỤC TIÊU:

  1. Kiến thức: mô tả đ­ược sự sôi và kể được các đặc điểm của sự sôi.

  2. Kỹ năng: Biết cách tiến hành thí nghiệm, theo dõi TN và ghi chính xác số liệu và hiện tượng xảy ra; vẽ đ­ược đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi đun n­ước.

  3. Thái độ: cẩn thận, trung thực, kiên trì.

  II- CHUẨN BỊ:

  Bảng kết quả 28.1 tiết trước

  III- HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

  1) Ổn định. 1

  2)  Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong giờ

  3)Bài mới:

   

  HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

  HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

  NỘI DUNG GHI BẢNG

  Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập: 2

  -Từ kết quả TN tiết trước về sự sôi của nước chúng ta tiếp tục phân tích để tìm ra các đặc điểm của sự sôi.

   

  Hoạt động 2:Tổ chức học sinh trả lời câu hỏi: 20

   

   

   

  Thống nhất đáp án từ C1 đến C4

   Hướng dẫn HS tìm hiểu. Bảng 29.1 Nhiệt độ sôi của một số chất

   

   

   

  Hoạt động 3: Hướng dẫn HS rút ra kết luận: 7

   

  -Y/c Hs trả lời C5, C6

  -Y/c HS nêu nhận xét về sự sôi

   

  Hoạt động 4: Vận dụng: 12

   

  HD HS trả lời C7,C9

   

   

   

   

   

  - Nhận xét và chốt lại.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  HS trả lời câu hỏi từ C1 đến C4 sgk – tr 87

   

   

   

   

  So sánh nhiệt độ sôi của một số chất

   

   

  -HS trả lời

   

   

   

   

  • HS chs ý , ghi vở.

   

   

   

   

  Trả lời C7, C9

   

   

  Tiết 33:BÀI 29SỰ SÔI  (tiếp theo)

   

   

   

   

   

  II-NHIỆT ĐỘ SÔI:

  1) Trả lời câu hỏi:

   

  C4 : Không tăng

   

   

  * Bảng 29.1 Nhiệt độ sôi của một số chất

   

   

   

   

  2) Rút ra kết luận:

   

  C5 : Bình đúng.

  C6 : (1) 1000C

  ( 2 ) nhiệt độ sôi

 • không thay đổi
 • bọt khí
 • mặt thoáng
 •  

  III.Vận dụng:

  C7: Vì nhiệt độ này là xác định và không thay đổi trong quá trình nước sôi.

    

  C9 : - Đoạn AB : ứng với quá trình nóng lên của nước.

  - Đoạn BC : ứng với quá trình sôi của nước.

   

   

  3. Củng cố : 3

  Nêu các kết luận về sự sôi

  4. Dặn dò: 1

  -Về nhà học bài và làm các bài tập C8 sgk tr 88, trong SBT 28-29.1,2,3,4.

  - Chuẩn bị hệ thống kiến thức để tiết sau tổng kết.

   

  ……..Hết phần giáo án……

   

   

  BƯỚC 4:  Tổ chức dạy học và dự giờ

  - Dự kiến thời gian dạy: 4/2016

  - Dự kiến người dạy mẫu: Đ/c Lê Thị Cúc

  +  Dự kiến đối tượng dạy: lớp 6C

  +  Dự kiến thành phần dự giờ: BGH, tổ, nhóm Vật lí

  - Dự kiến dạy thể nghiệm:

  + Lớp: 6E –  Người dạy:.Đ/c Cúc. - Người dự: nhóm Vật lí

  - Dự kiến kiểm tra, đánh giá: KT 15 phút

   

   

  BƯỚC 5Phân tích, rút kinh nghiệm bài học (sau khi dạy và dự giờ)

   ( Phân tích giờ dạy theo quan điểm  phân tích hiệu quả hoạt động học của học sinh, đồng thời đánh giá việc tổ chức, kiểm tra, định hướnghoạt động học cho học sinh của giáo viên.)

   

                                                            Hà Đông, ngày 29 tháng 10 năm 2015

   

  Xác nhận của tổ trưởng chuyên môn

                     Nhóm trưởng

                                                                                                       

   

   

                                                                                                  Lê Thị Cúc

   

   

  Phê duyệt của BGH

   

   

  Tác giả bài viết: Lê Thị Cúc

  Nguồn tin: Ban giám hiệu

  Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 2 đánh giá

  Xếp hạng: 3.5 - 2 phiếu bầu
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây