Trang nhất » Tin Tức » Kế hoạch

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên

Thứ sáu - 07/07/2017 09:32

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên

PHÒNG GD&ĐT HÀ ĐÔNG           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG …………………                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                                                                         Hà Đông, ngày 10 tháng 11  năm 2016  
 
KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN - NĂM HỌC 2016-2017
 
Họ và tên: ………………………..
Ngày, tháng, năm sinh: ………………..              Năm vào ngành: 1990
Chức vụ:  Phó hiệu trưởng                          Tổ chuyên môn: Khoa học xã hội
Trình độ chuyên môn: Đại học Ngữ văn
Nhiệm vụ được giao trong năm học:
+ Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, CSVC;
+ Dạy Ngữ văn 8A.
 
I. Mục tiêu:
- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, của ngành. Nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học; trình độ lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức nhà giáo, năng lực quản lý nhà nước, quản lý chuyên môn.
- Trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng chuyên môn, phương pháp giảng dạy để đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và khả năng tự học của học sinh.
- Nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách nhà giáo và kiến thức về chính trị - xã hội.
          - Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
II. Nhiệm vụ.
Tham gia bồi dưỡng bám sát các Chương trình BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
  Bồi dưỡng có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, những vấn đề thực tiễn đội ngũ đang gặp khó khăn; đảm bảo tính kế thừa và tính hệ thống giữa những nội dung bồi dưỡng trong các năm trước và năm học này, phù hợp với khả năng  và điều kiện hoàn cảnh của bản thân.
  Các nội dung bồi dưỡng được đánh giá vào cuối năm học.
III. Kế hoạch cụ thể:
 
1. Nội dung 1(30 tiết) : Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học
Thời gian Nội dung bồi dưỡng Số tiết Hình thức bồi dưỡng
 Từ tháng 8/2014
đến tháng 6/2015
 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014-2015; hướng dẫn thực hiện công tác chuyên môn; hướng dẫn thực hiện các văn bản mới liên quan đến cấp học.
 
30 tiết -Các hoạt động sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn hàng tuần
-Trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn qua dự giờ đồng nghiệp, qua các chuyên đề cấp trường cấp quận
 
2. Nội dung 2 (30 tiết): Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học.
Thời gian Nội dung bồi dưỡng Số tiết Hình thức bồi dưỡng
 
 Từ tháng 8/2014
Đến 5/2015
 
- Chính sách văn hoá giáo dục của địa phương 10 Tham gia các buổi sinh hoạt chính trị và sinh hoạt đoàn thể của phường.
Tìm hiểu Chương Trình địa phương:Ngữ văn, Lịchsử, Địa lí 10  Tìm hiểu, dự giờ chương trình địa phương của đồng nghiệp, soạn giảng CTĐP môn Ngữ văn 6
Chương Trình địa phương: Ngữ văn, Sinh học, giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề. 10 Tìm hiểu, dự giờ của đồng nghiệp, soạn giảng CTĐP môn Ngữ văn 6
 
3.  Nội dung 3: Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên.
Thời gian bồi dưỡng  

mô đun
Tên và nội dung
mô đun
Mục tiêu
bồi dưỡng
T/Gian tự học
(tiết)
T/Gian học tập trung (tiết) Hình thức bồi dưỡng
Lý thuyết Thực hành
Tháng 9+ 10/ 2014 THCS
17
Tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng
1. Những thông tin cơ bản phục vụ bài giảng
2. Các bước cơ bản trong thực hiện phương pháp tìm kiếm  thông tin phục vụ bài giảng
3. Khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng
Sử dụng được các phương pháp, kĩ thuật tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng  
10
 
 
2
 
3 Thông qua các lớp tập huấn, thông qua việc tự học của cá nhân, học tập từ xa (qua mạng Internet
Tháng 11+12/
2014
THCS
18
Phương pháp dạy học tích cực
1. Dạy học tích cực
2. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực
3. Sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học  tích cực
 
  Vận dụng được các kĩ thuật dạy học tích cực và các phương pháp dạy học tích cực 10 2 3 thực hành, thảo luận , soạn bài, học tập từ xa (qua mạng Internet) và các hoạt động khác
Tháng 12/2014 Tháng 1+2/2015  
 
THCS
19
Dạy học với công nghệ thông tin
1. Vai trò của công nghệ thông tin trong dạy học
2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
     Có biện pháp để nâng cao hiệu quả dạy học nhờ sự hỗ trợ của công nghệ thông tin 10 2 3 Tập huấn, tự học, thực hành, thảo luận, học tập từ xa (qua mạng Internet
Tháng 3+4/2015 THCS
20
Sử dụng các thiết bị dạy học
1. Vai trò của thiết bị dạy học trong đổi mới phương pháp dạy học
2. Thiết bị dạy học theo môn học cấp THCS
3. Sử dụng thiết bị dạy học; kết hợp sử dụng các thiết bị dạy học truyền thống với thiết bị dạy học hiện đại để làm tăng hiệu quả dạy học.
Sử dụng được các thiết bị dạy học môn học (theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS). 10 2 3 Thảo luận, thực hành soạn bài, học tập từ xa (qua mạng Internet)  và các hoạt động khác
       IV. Chỉ tiêu phấn đấu:
- Thực hiện đủ thời lượng theo quy định.
- Xếp loại: Giỏi
      V. Biện pháp thực hiện:
1- Nghiên cứu, tìm hiểu các tài liệu, hướng dẫn liên quan đến công tác Bồi dưỡng thường xuyên.
2- Căn cứ vào kế hoạch của nhà trường để xây dựng kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân.
3- Thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch đã xây dựng.
 
                                                                        
  HIỆU TRƯỞNG                  TỔ TRƯỞNG                           GIÁO VIÊN
 
 
 
 
                                                ……………………                     ……………………
 
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thu Hiền

Nguồn tin: Ban giám hiệu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây