Trang nhất » Tin Tức » Kế hoạch

Kế hoạch công tác tháng 8 -2017

Thứ ba - 12/09/2017 10:51

KH thang

KH thang

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẬN HÀ ĐÔNG

                  TRƯỜNG THCS YÊN NGHĨA

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8

NĂM HỌC 2017 – 2018

 1. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
 1. Tổ chức thi lại và xét lên lớp đối với 28 học sinh: khối 6 (10 hs), khối 7 (8 hs), khối 8 (11 hs).
 2. Tổng hợp các báo cáo kết quả tuyển sinh, giải quyết chuyển trường, sắp xếp biên chế HS các lớp.
 3. Tiến hành sửa chữa bổ sung CSVC, tổ chức tổng vệ sinh chuẩn bị khai giảng năm học mới.
 4. Tổ chức cho cán bộ GV học tập chính trị. Tham gia bồi dưỡng chuyên môn đầu năm học( Theo kế hoạch của PGD).
 5. Phân công chuyên môn; sắp xếp TKB, tổ chức tựu trường cho HS 4 khối vào ngày 14/8/2017.
 6. Xây dựng kế hoạch cá nhân, tổ, trường,kế hoạch dạy học các bộ môn theo chuẩn kiến thức kĩ năng và nội dung giảm tải.
 7.  Thành lập ban chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động theo chỉ đạo của Bộ GD & ĐT và của ngành.
 8.  Xây dựng kế hoạch năm học của trường, tổ chức lấy ý kiến trong hội đồng sư phạm nhà trường. Kế hoạch chuyên môn; Công đoàn, Đoàn TN; Đội TN; Kiểm tra nội bộ và các kế hoạch khác.
 9. Triền khai làm hồ sơ đề nghị  cấp phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường từ ngày 14/8/2017
 10.  Bổ sung, xây dựng Quy chế dân chủ, Quy chế làm việc (nội quy) cơ quan; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế chuyên môn.
 11. Tổng kết sinh hoạt hè 2017 (kết hợp với Đoàn phường).

12. Tổng kết công tác bồi dưỡng HSG năm học 2016-2017.Thành lập nhóm HSG khối 9, phân công giáo viên dạy nhóm HSG của 9 bộ môn năm học 2017-2018.

13.Hoàn thiện công tác dạy nghề đợt 1 cho HS khối 9.

14. Tổ chức ôn tập trong hè cho HS 4 khối từ 2/8 đến 12/8/2017.

 

 

 

 1. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 

Nội dung

Thực hiện

1/ Hoạt động dạy và học

- Tổ chức ôn tập trong hè cho HS 4 khối từ 2/8 đến 12/8

- Tổ chức thi lại và xét lên lớp đối với 28 học sinh: khối 6 (10 hs), khối 7 (8 hs), khối 8 (11 hs) vào ngày 2/8/2017.

- Xét lên lớp (4/8/2017). Công bố kết quả.  GV chủ nhiệm có HS thi lại tính điểm TB các môn; ghi vào sổ điểm lớp và học bạ kết quả thi lại.

- Tổng hợp báo cáo kết quả tuyển sinh, sắp xếp biên chế HS chính thức vào các lớp.

- Phân công chuyên môn; sắp xếp TKB, tổ chức tựu trường cho HS 4 Khối.

- Xây dựng kế hoạch năm học từ cá nhân, tổ, trường. Mỗi GV căn cứ vào kết quả của HS cuối năm học 2016 – 2017 để xây dựng kế hoạch cá nhân từ ngày 20/8 đến ngày 27/8 nộp cho các đồng chí tổ trưởng. Các đồng chí tổ trưởng xây dựng kế hoạch của Tổ từ ngày 29/8 đến 7/9 nộp cho BGH.

- Triển khai làm hồ sơ đề nghị  cấp phép dạy thêm học thêm trong nhà trường.

- Thành lập nhóm HSG khối 9, phân công giáo viên dạy nhóm HSG của 9 bộ môn.

BGH

Các tổ CM

2/ Hoạt động Đoàn - Đội

- Tiếp tục tập luyện cho đội nghi thức của nhà trường( GV TPT, GV hướng dẫn,HS)

- Tổng kết sinh hoạt hè 2017 (Bí thư chi đoàn, TPT kết hợp với Đoàn phường).

- Sinh hoạt chi đoàn GV.

- Tập huấn nghi thức Đội cho Ban chỉ huy các chi đội.

- Chuẩn bị chương trình; các tiết mục văn nghệ cho lễ khai giảng năm học 2017 - 2018.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động Đoàn - Đội trong năm học 2017 - 2018.

BGH

Đoàn TN

Đội TN

3/ Công tác chủ nhiệm

- Ổn định tổ chức lớp. Bầu cán bộ lớp: Lớp trưởng, 2 lớp phó, tổ trưởng, sao đỏ.

- Thu phiếu sinh hoạt hè của HS nộp cho bí thư chi đoàn.

- Hoàn thành điều tra lí lịch học sinh. Chú ý những HS có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo…

- Tăng cường phối hợp với PHHS trong việc giáo dục HS (lập hồ sơ đầy đủ các HS cá biệt).

- Cho HS học tập nội quy nhà trường.

- Thông báo các trường hợp miễn giảm, có kế hoạch thu các khoản tiền đầu năm theo đúng  hướng dẫn của các cấp.

- Xây dựng kế hoạch chủ nhiệm năm học 2017 - 2018 .

BGH

GVCN

4/ Cơ sở vật chất, lao động

- Lao động vệ sinh, dọn cỏ trong các bồn hoa.

- Các lớp sắp xếp bàn ghế,vệ sinh phòng học và khu vực ngoài hành lang lớp học (14h00 ngày 10/8/2017) – GVCN phụ trách.

- Sửa chữa bổ sung hệ thống điện trong các phòng học. Mua bổ sung ghế nhựa cho HS lớp 6.

- Bố trí sắp xếp các phòng làm việc, phòng truyền thống.

Tổ VP

GVCN

HS các lớp

5/ Công đoàn

- Thành lập ban chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động của Bộ GD & ĐT và của ngành.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2017- 2018.

- Tổng kết công tác công đoàn năm học 2016-2017. Chuẩn bị cho  Hội nghị công chức, viên chức năm học 2017- 2018.

BCHCĐ

6/ Công tác thư viện, thiết bị dạy học

- Nộp biên bản kiểm kê thiết bị dạy học, thư viện cuối năm học 2016-2017

-Thu lại SGK, sách tham khảo của năm học 2016-2017. Cho GV, Nv mượn SGK, sách tham khảo năm học 2017-2018.

- Các nhóm chuyên môn kiểm kê, sắp xếp toàn bộ thiết bị đồ dùng dạy học hiện có.Lên danh sách và lập dự trù mua bổ sung cho năm học 2017-2018.

- Đảm bảo chế độ trực và làm việc hành chính – TV, TB phục vụ tốt dạy học.

- Đảm bảo việc phát huy tác dụng đồ dùng dạy học hiện có.

- Cập nhật hồ sơ cho mượn đồ dùng dạy học, sách tham khảo, SGK.

- Tổ chức hoạt động giới thiệu và tuyên truyền sách.

- Chú ý công tác bảo quản CSVC, thiết bị của từng bộ phận và quản lý tốt phòng dạy có ƯD CNTT.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2017-2018 của thư viện và thiết bị dạy học.

NV TB;TV

7/ Công tác khác

- Hoàn thành cơ sở dữ liệu trường và báo cáo phòng Nội vụ, phòng GD.

- Bộ phận VP kết hợp với Đoàn Đội chuẩn bị tốt cho việc tổ chức khai giảng.

- Bổ sung hồ sơ công chức, viên chức (nếu có thay đổi).Ký lại hợp đồng với các đ/c bảo vệ và lao công.Ký hợp đồng giảng dạy với các GV Thể dục; Tin học và Địa lý.

- Kế toán lập kế hoạch, tổ chức kiểm kê tài sản đầu năm học.

- Chú ý công tác bảo quản CSVC thiết bị nhà trường và của từng bộ phận.

- Cập nhật hồ sơ khen thưởng, kỷ luật.Tiếp tục hoàn thiện công tác PCGD.

Các bộ phận liên quan.

 

III. KẾ HOẠCH TỪNG TUẦN

   Thời gian từ 01/8 đến 12/8/2017

- Họp Hội đồng tháng 8: Phổ biến kế hoạch công tác, dự kiến phân công chuyên môn, xếp TKB HKI  năm học 2017 – 2018.Thông qua Quy chế hoạt động nhà trường và QĐ bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ.

- Họp GVCN nắm bắt tình hình HS và ổn định biên chế lớp.

- Tổ chức thi lại cho 28 học sinh: khối 6 (10 hs), khối 7 (8 hs), khối 8 (11 hs) vào  ngày 4/8 theo kế hoạch.

 - Xét lên lớp (4/8/2017). Công bố kết quả.  GV chủ nhiệm có HS thi lại tính điểm TB các môn; ghi điểm thi lại vào sổ điểm lớp và học bạ kết quả thi lại.

- Tham dự các chuyên đề do trường và PGD tổ chức

- Các nhóm sắp xếp thiết bị đồ dùng dạy học chuẩn bị cho năm học mới :

* Ngày 2/8/2017) Nhóm Toán,Lý, Hóa,Sinh, Công nghệ.

             * Ngày 3/8/2017 Nhóm Ngữ văn; Sử, Địa,GDCD, Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục.

             * Nhóm Tiếng Anh, Tin học thiết kế bài giảng thực hiện tại phòng bộ môn khớp lịch với cán bộ phụ trách phòng máy.

- Các lớp vệ sinh phòng học và khu vực ngoài hành lang, trang trí lớp học, ký nhận bàn giao cơ sở vật chất trong phòng học với cán bộ phụ trách thiết bị. (  ngày 10/8/2017) – GVCN phụ trách.

- Tổ chức ôn tập trong hè cho HS 4 khối từ 2/8 đến 12/8. Hoàn thành hồ sơ đề nghị cấp phép dạy thêm học thêm trong nhà trường.

 

 

 

 

 

Nội dung công việc

Kết quả

Điều chỉnh

Tuần 1

Từ 14/8 đến 19/8/2017

Thứ hai: Chào cờ - GVCN cho HS học nội qui tại lớp.

 

 

- Thực hiện kế hoạch chương trình tuần 1 năm học 2017 – 2018. Ổn định ngay nếp dạy và học của GV và HS toàn trường từ ngày 14/8/ 2017.

 

 

- Xây dựng kế hoạch năm học của cá nhân, tổ, trường. Mỗi GV căn cứ vào kết quả xếp loại 2 mặt của HS cuối năm học 2016 – 2017 để xây dựng kế hoạch cá nhân từ ngày 20/8 đến ngày 27/8 nộp cho các đồng chí tổ trưởng.

 

 

- Triển khai công tác tổng hợp, hoàn thành các biểu mẫu điều tra, làm báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phổ cập GD THCS và bậc trung học của đơn vị.

 

 

-Tiếp tục tham dự các chuyên đề do PGD và Sở GD tổ chức.

 

 

-Tiến hành cập nhật thông tin đầu năm trong các loại hồ sơ, sổ sách quản lý, chuyên môn theo quy định

 

 

- Triển khai công tác BH y tế bắt buộc và BHTT tự nguyện. Tuyên truyền thu phí BH y tế   đ/hs.

 

 

- Thành lập đội tuyển HSG lớp 9. Đ/c Hiền chuyển danh sách HS cho GV tham gia bồi dưỡng.

+ Đ/c Bùi Hương bồi dưỡng nhóm Toán 9.

+ Đ/c Cúc bồi dưỡng nhóm Vật lý 9.

+ Đ/c Đ An bồi dưỡng nhóm Hóa 9.

+ Đ/c Thảo bồi dưỡng nhóm Sinh 9.

+ Đ/c Nguyễn Lý bồi dưỡng nhóm Văn 9.

+ Đ/c Đặng Lý bồi dưỡng nhóm Sử 9.

+ Đ/c Văn Bình bồi dưỡng nhóm Địa 9.

+ Đ/c Oanh bồi dưỡng nhóm GDCD 9.

+ Đ/c Như  bồi dưỡng nhóm Anh 9.

 

 

 • Tổ chức dạy thêm học thêm trong nhà trường theo đúng quy định.

 

 

 

 

 

Tuần 2

Từ 21/8 đến 26/8/2017

- Thực hiện kế hoạch chương trình tuần 2. Tiếp tục ổn định nề nếp dạy và học.

 

 

- Các bộ phận chuẩn bị cho Lễ khai giảng năm học mới 2016 - 2017

 

 

- Đội nghi thức tập luyện để chuẩn bị cho lễ khai giảng.

 

Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học. Đặc biệt là các nhóm Tin, Ngoại ngữ, Vật lý, Sinh, Hóa, Thể dục trong việc sử dụng phòng học bộ môn.

 

 

- GVCN thu phiếu sinh hoạt hè của HS nộp cho Đoàn - Đội (23/8/2017). Tổng kết sinh hoạt hè của HS tại nơi cư trú.

 

 

- Nộp báo đầu năm về PGD

 

 

- Hoàn thành và nộp PGD kế hoạch năm học

 

 

- Kiểm tra định kì, đột xuất nếp dạy và học của GV và HS trong toàn trường.

 

 

- GVCN thu phiếu sinh hoạt hè của HS nộp cho Đoàn - Đội (23/8/2017). Tổng kết sinh hoạt hè của HS tại nơi cư trú.

 

 

 

 

 

Tuần 3

Từ 28/8 đến 1/9/2017

- Thực hiện kế hoạch chương trình tuần 3.

 

 

- Kiểm tra định kì, đột xuất nếp dạy và học của GV và HS trong toàn trường.

 

 

- HS toàn trường, đội nghi thức, GVCN, tập luyện chuẩn bị cho lễ khai giảng.

 

 

- Tiếp tục làm hồ sơ phổ cập THCS và bậc THPT.

 

 

 -Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học. Đặc biệt là các nhóm Tin, Ngoại ngữ, Vật lý, Sinh, Hóa, Thể dục trong việc sử dụng phòng học bộ môn.

 

 

- Vào sổ đăng bộ GV, HS.

 

 

- Các đồng chí tổ trưởng xây dựng kế hoạch của Tổ từ ngày 29/8 đến 7/9 nộp cho BGH.

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thị Sơn

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Sơn

Nguồn tin: Ban giám hiệu:

 Từ khóa: kế hoạch tháng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây