Trang nhất » Tin Tức » Kế hoạch

Kế hoạch dạy học môn Âm nhạc (2017-2018)

Thứ hai - 28/08/2017 16:52

Dan

Dan
PHÒNG GD&ĐT HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS YÊN NGHĨA
________________________
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
MÔN : ÂM NHẠC
 NĂM HỌC 2017-2018
____________________________________________
 
 
MÔN: ÂM NHẠC LỚP 6
Cả năm học : 37 tuần: 35 tiết
 Học ki I : 19 tuần x 1 tiết / tuần = 18 tiết Học kì II : 18 tuần x 1  tiết / tuần = 17 tiết
Học kỳ I.
Bài   Tiết Tên bài dạy Điều chỉnh
nội dung
Ghi chú
 
 
 
Bài 1
(4 tiết)
1 - Giới thiệu môn học ở trường THCS.
- Tập hát Quốc ca
   
2 - Học hát bài : Tiếng chuông và ngọn cờ.
- Bài đọc thêm : Âm nhạc ở quanh ta.
   
3 - Ôn tập bài hát : Tiếng chuông và ngọn cờ.
- Nhạc lí: + Những thuộc tính của âm thanh
                + Các ký hiệu âm nhạc.
   
4 - Nhạc lí:Các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh.
- Tập đọc nhạc : TĐN số 1.
   
 
 
 
Bài 2
(3 tiết)
5 - Học hát bài : Vui bước trên đường xa.    
6  - Nhạc lí : Nhịp và phách. Nhịp 2/4.
- Tập đọc nhạc : TĐN số 2.
Phần” Ôn tập bài hát : Vui bước trên đường xa
chuyển lên tiết 5
Tiết học giảm tải
7 - Tập đọc nhạc : TĐN số 3
- Cách đánh nhịp 2/4.
- Âm nhạc thường thức :Nhạc sĩ Văn Cao và bài hát Nhạc rừng.
   
  8 Ôn tập.    
  9 Kiểm tra 1 tiết.    
 
 
Bài 3
(3 tiết)
10 - Học hát bài : Hành khúc tới trường    
11 - Tập đọc nhạc : TĐN số 4.
- Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và bài hát Lên đàng.
   
12 -Ôn tập bài hát : Hành khúc tới trường.
-Ôn tập Tập đọc nhạc :TĐN số 4.
-Âm nhạc thường thức :Sơ lược về dân ca Việt Nam.
   
 
Bài 4
(3 tiết)
13 -Học hát bài : Đi cấy.    
14 - Ôn tập bài hát : Đi cấy.
- Tập đọc nhạc :TĐN số 5.
   
15 Ôn tập TĐN : TĐN số 5.
-ÂNTT: Sơ lược một số nhạc cụ dân tộc phổ biến.
   
  16,17 Ôn tập    
  18                          Kiểm tra học kì I.    
Học kì II.
Bài   Tiết Tên bài dạy Điều chỉnh ND Ghi chú
 
 
Bài 5
(3 tiết)
19 Học hát bài : Niềm vui của em    
20 - Ôn bài hát : Niềm vui của em.
- Tập đọc nhạc : TĐN số 6.
   
21 - Nhạc lí : Nhịp 3/4.Cách đánh nhịp 3/4.
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Phong Nhã với bài hát “Ai yêu Bác Hồ chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”.
   
 
 
Bài 6
(3 tiết)
22 -    
23 - Ôn bài hát : Ngày đầu tiên đi học.
- Tập đọc nhạc : TĐN số 7.
   
24 - Ôn tập bài hát : Ngày đầu tiên đi học.
- Ôn tập đoc nhạc : TĐN số 7.
- ÂNTT : Giới thiệu nhạc sĩ Môda.
   
  25 Ôn tập.    
  26 Kiểm tra 1 tiết.    
 
 
 
Bài 7
(3 tiết)
27 Học hát bài : Tia nắng - Hạt mưa.
- ÂNTT : Sơ lược về nhạc hát và nhạc đàn
   
28 - Ôn tập bài hát : Tia nắng - Hạt mưa.
- Tập đọc nhạc :TĐN số 8.
- Nhạc lí : Những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc.
   
29 - Tập đọc nhạc : TĐN số 9.
- ÂNTT : Nhạc sĩ Văn Chung và bài hát Lượn tròn, lượn khéo.
   
 
 
 
Bài 8
(3 tiết)
30 - Học hát bài : Hô la hô - Hô la hê.
- Bài đọc thêm : Trống đồng thời đại Hùng Vương.
   
31 - Ôn tập bài hát: Hô la hô - Hô la hê.
- Tập đọc nhạc : TĐN số 10.
   
32 - Ôn tập bài hát : Hô la hô - Hô la hê.
- Ôn tập đọc nhạc : TĐN số 10.
- Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát và bài hát Lúa thu.
   
  33,34 Ôn tập.    
  35 Kiểm tra cuối năm.    
 
MÔN: ÂM NHẠC LỚP 7
Cả năm học : 37 tuần: 35 tiết
 Học ki I : 19 tuần x 1 tiết / tuần = 18 tiết Học kì II : 18 tuần x 1  tiết / tuần = 17 tiết
Học kì I
 
Bài Tiết PPCT Tên bài dạy Điều chỉnh nội dung Ghi chú
 
 
 
 
Bài 1
(3 Tiết)
 
1
- Học hát bài: Mái trường mến yêu.
- Bài đọc thêm : Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và bài hát Đi học.
   
 
2
- Tập đọc nhạc : TĐN số 1.
- Bài đoc thêm :Cây đàn bầu.
 
   
 
3
- Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu.
- Ôn tập tập đọc nhạc : TĐN số 1.
- ÂNTT : Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng.
   
 
 
 
Bài 2
( 3 tiết)
4 - Học hát bài : Lí cây đa.
- Bài đọc thêm : Hội lim.
   
5 - Ôn tập bài hát : Lí cây đa.
- Nhạc lí; Nhịp 4/4 - Tập đọc nhạc số 2.
   
 
6
 
 
 
- Nhạc lí : Nhịp lấy đà.
- Tập đọc nhạc số 3.
- ÂNTT : Sơ lược một vài nhạc cụ phương Tây.
 
   
  7 Ôn tập    
  8 Kiểm tra 1 tiết    
Bài 3 9 -     Học hát bài : Chúng em cần hoà bình.    
 
10
-Ôn tập bài hát : Chúng em cần hoà bình.
-Tập đọc nhạc : TĐN số 4.
-Bài đọc thêm : Hội xuân “Sắc bùa”.
   
 
11
-Ôn tập bài hát : Chúng em cần hoà bình.
-Ôn tập tập đọc nhạc : TĐN số 4.
-ÂNTT : Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát Hành quân xa.
   
Bài 4
(3 Tiết)
12 - Học hát bài : Khúc hát chim sơn ca.    
13 -Ôn tập bài hát : Khúc hát chim sơn ca.
-Nhạc lí : Cung và nửa cung - Dấu hoá.
   
14 -Ôn tập bài hát : Khúc hát chim sơn ca.
-Tập đọc nhạc : TĐN số 5.
-ÂNTT : Giới thiệu nhạc sĩ Bê-Tô-Ven.
   
  15 Ôn tập.    
  16 Ôn tập.    
  17 Kiểm tra học kì I    
  18 Kiểm tra học kì I    
    Học kì II    
Bài 5
(3 tiết)
19 -Học hát bài : Đi cắt lúa.
-Nhạc lí : Sơ lược về quãng.
   
20 -Ôn tập bài hát: Đi cắt lúa.
-Tập đọc nhạc : TĐN số 6.
   
21 -Ôn tập tập đọc nhạc :TĐN số 6.
-ÂNTT : Một số thể loại bài hát.
   
Bài 6
(3 tiết)
22 -Học hát bài : Khúc ca bốn mùa.
-Bài đọc thêm : Tiếng sáo Việt Nam.
   
23 -Ôn tập bài hát : Khúc ca bốn mùa.
-Tập đọc nhạc : TĐN số 7.
   
24 -Ôn tập bài hát : Khúc ca bốn mùa.
-Ôn tập tập đọc nhạc : TĐN số 7.
-ÂNTT :Vài nét về âm nhạc thiéu nhi VN.
   
  25 Ôn tập.    
  26 Kiểm tra 1 tiết.    
Bài 7
(3 tiết)
27 -Học hát bài : Ca - chiu - sa.
-Bài đọc thêm : Bản hành khúc cách mạng
   
28 -Ôn tập bài hát : Ca chiu sa.
-Tập đọc nhạc :TĐN số 8.
   
29 -Ôn tập Tập đọc nhạc số 8.
-Nhạc lí : Gam trưởng - Giọng trưởng.
-ÂNTT : Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi.
   
Bài 8
(3 tiết)
 
30
 
-  Học hát bài : Tiếng ve gọi hè.
-Bài đọc thêm : Xuất xứ một bài ca.
Bài đọc thêm : Xuất xứ một bài ca. (Tích hợp giáo dục tấm gương đạo đức HCM)  
31 -Ôn tập bài hát : Tiếng ve gọi hè.
-Tập đọc nhạc : TĐN số 9.
   
32 -Ôn tập bài hát : Tiếng ve gọi hè.
-Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 9.
-ANTT : Vài nét về dân ca một số dân tộc ít người.
   
  33 Ôn tập.    
  34 Ôn tập.    
  35 Kiểm tra cuối năm.    
 
 
 
MÔN: ÂM NHẠC LỚP 8
Cả năm học : 37 tuần: 35 tiết
 Học ki I : 19 tuần x 1 tiết / tuần = 18 tiết Học kì II : 18 tuần x 1  tiết / tuần = 17 tiết
Học kì I
 
Bài      Tiết Tên bài dạy Điều chỉnh nội dung
 
Ghi chú
 
 
 
 
Bài 1
(3 Tiết)
1 - Học hát bài: Mùa thu ngày khai trường.    
 
2
- Ôn tập bài hát: .Mùa thu ngày khai trường
- Tập đọc nhạc : TĐN số 1.
- Bài đoc thêm :Bát âm thời cổ và dàn bát âm.
   
 
3
- Ôn tập bài hát: .Mùa thu ngày khai trường.
- Ôn tập tập đọc nhạc : TĐN số 1.
- ÂNTT : Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát Một mùa xuân nho nhỏ..
   
 
 
 
Bài 2
( 3 tiết)
4 - Học hát bài : Lí dĩa bánh bò.    
5 - Ôn tập bài hát : Lí dĩa bánh bò..
- Nhạc lí: Gam thứ - Giọng thứ
- Tập đọc nhạc số 2.
   
 
6
 
 
- Ôn tập bài hát : Lí dĩa bánh bò.
- Ôn tập Tập đọc nhạc số 2.
- ÂNTT : Nhac sĩ Hoàng Van và bài hát Hò kéo pháo.
   
  7 Ôn tập    
  8 Kiểm tra 1 tiết    
Bài 3
(3 Tiết)
9 -     Học hát bài : Tuổi Hồng.    
 
10
-Ôn tập bài hát : Tuổi Hồng.
-Nhac lí : Giọng song song - Giọng La thứ hoà thanh.
-Tập đọc nhạc : TĐN số 3.
   
   
11
-Ôn tập bài hát :Tuổi Hồng. .
-Ôn tập tập đọc nhạc : TĐN số 3
-ÂNTT : Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và bài hát Bóng cây Kơ Nia..
   
Bài 4
(3 Tiết)
12  -    Học hát bài : Hò ba lý.    
13 -Ôn tập bài hát :Hò ba lý .
-Nhạc lí : Thứ tự dấu thăng, giáng ở hoá biểu - Giọng cùng tên.
-Tập đọc nhạc : TĐN số 4.
   
14 -Ôn tập bài hát : Hò ba lý
-Tập đọc nhạc : TĐN số 4.
-ÂNTT : Một số nhạc cụ dân tộc
   
  15 Ôn tập.    
  16 Ôn tập.    
  17 Kiểm tra học kì I    
  18 Kiểm tra học kì I.
Bài đọc thêm : Âm vang một bài ca quốc tế.
Bài đọc thêm “Âm vang một bài ca quốc tế”( tích hợp về HCM )  
    HỌC KÌ II    
Bài 5
(3 tiết)
19 -Học hát bài : Khát vọng mùa xuân.
-Bài đọc thêm ; Vua bài hát.
   
20 -Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân.
-Nhạc lí : Nhịp 6/8.
-Tập đọc nhạc : TĐN số 5.
   
21 -Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân.
-Ôn tập tập đọc nhạc :TĐN số 5.
-ÂNTT : Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu.
   
Bài 6
(3 tiết)
22 -Học hát bài : Nổi trống lên các bạn ơi !.
-Bài đọc thêm : Tiếng sáo Việt Nam.
   
23 -Ôn tập bài hát : Nổi trống lên các bạn ơi !
-Tập đọc nhạc : TĐN số 6.
   
24 -Ôn tập bài hát : Nổi trống lên các bạn ơi !
-Ôn tập tập đọc nhạc : TĐN số 6.
-ÂNTT :Bát bè.
   
  25 Ôn tập.    
  26 Kiểm tra 1 tiết.    
Bài 7
(3 tiết)
27 -Học hát bài : Ngôi nhà của chúng ta.
-Bài đọc thêm : Cây cối với ân nhạc.
   
28 -Ôn tập bài hát : Ngôi nhà của chúng ta.
-Tập đọc nhạc :TĐN số 7.
   
29 -Ôn tập Tập đọc nhạc số 7.
- ÂNTT : Nhạc sĩ Sôpanh và bản Nhạc buồn
   
Bài 8
(3 tiết)
    30   - Học hát bài : Tuổi đời mênh mông.    
31 -Ôn tập bài hát : Tuổi đời mênh mông..
-Tập đọc nhạc : TĐN số 8.
   
32 -Ôn tập bài hát : Tuổi đời mênh mông.
-Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 8.
-ÂNTT : Sơ lược về một vài thể loại nhạc đàn.
   
  33 Ôn tập.    
  34 Ôn tập.    
  35 Kiểm tra cuối năm.    
 
 
 
 
MÔN: ÂM NHẠC LỚP 9
Một học kì  : 18 Tiết
Bài      Tiết PPCT Tên bài dạy Điều chỉnh nội dung Ghi chú
 
 
 
 
Bài 1
(3 Tiết)
 
1
- Học hát bài: Bóng dáng môt ngôi trường.
- Bài đọc thêm : Nhạc sĩ Hòang Hiệp và bài hát Câu hò bên bờ Hiền Lương.
   
 
2
- Nhạc lí: Giới thiệu về quãng.
- Tập đọc nhạc:Giọng Son trưởng-TĐN số 1.
   
 
3
-  Ôn tập bài hát:Bóng dáng môt ngôi trường.
- Ôn tập tập đọc nhạc : TĐN số 1.
- ÂNTT : Ca khúc thiếu nhi phổ thơ.
   
 
 
 
Bài 2
( 3 tiết)
4 - Học hát bài : Nụ cười.    
5 - Ôn tập bài hát : Nụ cười..
- Tập đọc nhạc: Giọng Mi thứ - TĐN số 2.
   
 
6
- Ôn tập tập đọc nhạc : TĐN số 2
- Nhạc lí : Sơ lược về hợp âm
- ÂNTT : Nhạc sĩ Traicôpxki.
   
7 Ôn tập
Bài đọc thêm : Nhạc sĩ Xuân Hồng
 Tích hợp tấm gương đạo đức HCM  
  8 Kiểm tra 1 tiết    
Bài 3
(3 Tiết)
9 -     Học hát bài : Nối vòng tay lớn.    
 
10
-Nhac lí : Giới thiệu về dịch giọng.
-Tập đọc nhạc : Giọng Pha trưởng -TĐN số 3.
   
 
11
-Ôn tập bài hát :Nối vòng tay lớn.
-Ôn tập tập đọc nhạc : TĐN số 3
-ÂNTT : Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và bài hát Mẹ yêu con.
   
Bài 4
(4 Tiết)
12 -Học hát bài :Lý kéo chài.
-Bài đọc thêm :Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương.
   
13 -Ôn tập bài hát :Lý kéo chài.
-Tập đọc nhạc :Giọng Rê thứ - TĐN số 4.
   
14 -Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 4.
-ÂNTT : Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca.
   
  15;16 Ôn tập.    
  17 Kiểm tra học kì .    
  18 Dạy bài hát dân ca xoan ghẹo Phú Thọ    
                                                                            
NHÓM TRƯỞNG TỔ TRƯỞNG BAN GIÁM HIỆU
 
 

Nguồn tin: Ban giám hiệu:

 Từ khóa: Kế hoạch dạy học

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây