Trang nhất » Tin Tức » Kế hoạch

Kế hoạch dạy học môn Âm nhạc (2017-2018)

Thứ năm - 14/09/2017 07:54

Dan

Dan

PHÒNG GD&ĐT HÀ ĐÔNG

TRƯỜNG THCS YÊN NGHĨA

________________________

KẾ HOẠCH DẠY HỌC

MÔN : ÂM NHẠC

 NĂM HỌC 2016-2017

____________________________________________

 

 

MÔN: ÂM NHẠC LỚP 6

Cả năm học : 37 tuần: 35 tiết

 Học ki I : 19 tuần x 1 tiết / tuần = 18 tiết Học kì II : 18 tuần x 1  tiết / tuần = 17 tiết

Học kỳ I.

Bài  

Tiết

Tên bài dạy

Điều chỉnh

nội dung

Ghi chú

 

 

 

Bài 1

(4 tiết)

1

- Giới thiệu môn học ở trường THCS.

- Tập hát Quốc ca

 

 

2

- Học hát bài : Tiếng chuông và ngọn cờ.

 

 

3

- Ôn tập bài hát : Tiếng chuông và ngọn cờ.

- Nhạc lí: + Những thuộc tính của âm thanh

                + Các ký hiệu âm nhạc.

 

 

4

- Nhạc lí:Các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh.

- Tập đọc nhạc : TĐN số 1.

 

 

 

 

 

Bài 2

(3 tiết)

5

- Học hát bài : Vui bước trên đường xa.

 

 

6

 - Nhạc lí : Nhịp và phách. Nhịp 2/4.

- Tập đọc nhạc : TĐN số 2.

Phần” Ôn tập bài hát : Vui bước trên đường xa

chuyển lên tiết 5

Tiết học giảm tải

7

- Tập đọc nhạc : TĐN số 3

- Cách đánh nhịp 2/4.

- Âm nhạc thường thức :Nhạc sĩ Văn Cao và bài hát Nhạc rừng.

 

 

 

8

Ôn tập.

 

 

 

9

Kiểm tra 1 tiết.

 

 

 

 

Bài 3

(3 tiết)

Chủ đề:

“Em yêu mái trường”

10

- Học hát bài : Hành khúc tới trường

 

 

11

- Tập đọc nhạc : TĐN số 4.

- Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và bài hát Lên đàng.

 

 

12

 • Ôn tập bài hát : Hành khúc tới trường.
 • Ôn tập Tập đọc nhạc :TĐN số 4.
 • Âm nhạc thường thức :Sơ lược về dân ca Việt Nam.

 

 

 

Bài 4

(3 tiết)

13

 • Học hát bài : Đi cấy.

 

 

14

- Ôn tập bài hát : Đi cấy.

- Tập đọc nhạc :TĐN số 5.

 

 

15

Ôn tập TĐN : TĐN số 5.

-ÂNTT: Sơ lược một số nhạc cụ dân tộc phổ biến.

 

 

 

16,17

Ôn tập

 

 

 

18

                         Kiểm tra học kì I.

 

 

Học kì II.

Bài  

Tiết

Tên bài dạy

Điều chỉnh ND

Ghi chú

 

 

Bài 5

(3 tiết)

19

Học hát bài : Niềm vui của em

 

 

20

- Ôn bài hát : Niềm vui của em.

- Tập đọc nhạc : TĐN số 6.

 

 

21

- Nhạc lí : Nhịp 3/4.Cách đánh nhịp 3/4.

- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Phong Nhã với bài hát “Ai yêu Bác Hồ chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”.

 

 

  Bài 6

(3 tiết)

Chủ đề:

“Niềm vui đến trường”

22

 • Học hát bài : Ngày đầu tiên đi học.

 

 

23

- Ôn bài hát : Ngày đầu tiên đi học.

- Tập đọc nhạc : TĐN số 7.

 

 

24

- Ôn tập bài hát : Ngày đầu tiên đi học.

- Ôn tập đoc nhạc : TĐN số 7.

- ÂNTT : Giới thiệu nhạc sĩ Môda.

 

 

 

25

Ôn tập.

 

 

 

26

Kiểm tra 1 tiết.

 

 

 

 

 

Bài 7

(3 tiết)

27

Học hát bài : Tia nắng - Hạt mưa.

- ÂNTT : Sơ lược về nhạc hát và nhạc đàn

 

 

28

- Ôn tập bài hát : Tia nắng - Hạt mưa.

- Tập đọc nhạc :TĐN số 8.

- Nhạc lí : Những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc.

 

 

29

- Tập đọc nhạc : TĐN số 9.

- ÂNTT : Nhạc sĩ Văn Chung và bài hát Lượn tròn, lượn khéo.

 

 

 

 

Bài 8

(3 tiết)

30

- Học hát bài : Hô la hô - Hô la hê.

 

 

31

- Ôn tập bài hát: Hô la hô - Hô la hê.

- Tập đọc nhạc : TĐN số 10.

 

 

32

- Ôn tập bài hát : Hô la hô - Hô la hê.

- Ôn tập đọc nhạc : TĐN số 10.

- Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát và bài hát Lúa thu.

 

 

 

33,34

Ôn tập.

 

 

 

35

Kiểm tra cuối năm.

 

 

 

 

 

 

MÔN: ÂM NHẠC LỚP 7

Cả năm học : 37 tuần: 35 tiết

 Học ki I : 19 tuần x 1 tiết / tuần = 18 tiết Học kì II : 18 tuần x 1  tiết / tuần = 17 tiết

Học kì I

 

Bài

Tiết PPCT

Tên bài dạy

Điều chỉnh nội dung

Ghi chú

 

Bài 1

(3 Tiết)

    1

- Học hát bài: Mái trường mến yêu.

 

 

    2

- Tập đọc nhạc : TĐN số 1.

 

 

 

3

- Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu.

- Ôn tập tập đọc nhạc : TĐN số 1.

- ÂNTT : Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng.

 

 

 

 

 

Bài 2

( 3 tiết)

4

- Học hát bài : Lí cây đa.

 

 

5

- Ôn tập bài hát : Lí cây đa.

- Nhạc lí; Nhịp 4/4 - Tập đọc nhạc số 2.

 

 

 

6

 

- Nhạc lí : Nhịp lấy đà.

- Tập đọc nhạc số 3.

- ÂNTT : Sơ lược một vài nhạc cụ phương Tây.

 

 

 

7

Ôn tập

 

 

 

8

Kiểm tra 1 tiết

 

 

Bài 3

( 3 tiết)

Chủ đề:

“Em yêu hòa bình”

9

-     Học hát bài : Chúng em cần hoà bình.

 

 

 

10

 • Ôn tập bài hát : Chúng em cần hoà bình.
 • Tập đọc nhạc : TĐN số 4.

 

 

 

11

 • Ôn tập bài hát : Chúng em cần hoà bình.
 • Ôn tập tập đọc nhạc : TĐN số 4.
 • ÂNTT : Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát Hành quân xa.

 

 

Bài 4

(3 Tiết)

12

- Học hát bài : Khúc hát chim sơn ca.

 

 

13

 • Ôn tập bài hát : Khúc hát chim sơn ca.
 • Nhạc lí : Cung và nửa cung - Dấu hoá.

 

 

14

 • Ôn tập bài hát : Khúc hát chim sơn ca.
 • Tập đọc nhạc : TĐN số 5.
 • ÂNTT : Giới thiệu nhạc sĩ Bê-Tô-Ven.

 

 

 

15

Ôn tập.

 

 

 

16

Ôn tập.

 

 

 

17

Kiểm tra học kì I

 

 

 

18

Kiểm tra học kì I

 

 

 

 

Học kì II

 

 

Bài 5

(3 tiết)

Chủ đề:

 “Em yêu khúc hát dân ca”

19

 • Học hát bài : Đi cắt lúa.
 • Nhạc lí : Sơ lược về quãng.

 

 

20

 • Ôn tập bài hát: Đi cắt lúa.
 • Tập đọc nhạc : TĐN số 6.

 

 

21

 • Ôn tập tập đọc nhạc :TĐN số 6.
 • ÂNTT : Một số thể loại bài hát.

 

 

Bài 6

(3 tiết)

22

 • Học hát bài : Khúc ca bốn mùa.

 

 

23

 • Ôn tập bài hát : Khúc ca bốn mùa.
 • Tập đọc nhạc : TĐN số 7.

 

 

24

 • Ôn tập bài hát : Khúc ca bốn mùa.
 • Ôn tập tập đọc nhạc : TĐN số 7.
 • ÂNTT :Vài nét về âm nhạc thiéu nhi VN.

 

 

 

25

Ôn tập.

 

 

 

26

Kiểm tra 1 tiết.

 

 

Bài 7

(3 tiết)

27

 • Học hát bài : Ca - chiu - sa.

 

 

28

 • Ôn tập bài hát : Ca chiu sa.
 • Tập đọc nhạc :TĐN số 8.

 

 

29

 • Ôn tập Tập đọc nhạc số 8.
 • Nhạc lí : Gam trưởng - Giọng trưởng.
 • ÂNTT : Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi.

 

 

Bài 8

(3 tiết)

   30

 

-  Học hát bài : Tiếng ve gọi hè.

 

 

31

 • Ôn tập bài hát : Tiếng ve gọi hè.
 • Tập đọc nhạc : TĐN số 9.

 

 

32

 • Ôn tập bài hát : Tiếng ve gọi hè.
 • Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 9.
 • ANTT : Vài nét về dân ca một số dân tộc ít người.

 

 

 

33

Ôn tập.

 

 

 

34

Ôn tập.

 

 

 

35

Kiểm tra cuối năm.

 

 

 

 

 

MÔN: ÂM NHẠC LỚP 8

Cả năm học : 37 tuần: 35 tiết

 Học ki I : 19 tuần x 1 tiết / tuần = 18 tiết Học kì II : 18 tuần x 1  tiết / tuần = 17 tiết

Học kì I

 

Bài     

Tiết

Tên bài dạy

Điều chỉnh nội dung

 

Ghi chú

 

 

 

 

Bài 1

(3 Tiết)

1

- Học hát bài: Mùa thu ngày khai trường.

 

 

 

2

- Ôn tập bài hát: .Mùa thu ngày khai trường

- Tập đọc nhạc : TĐN số 1.

 

 

 

3

- Ôn tập bài hát: .Mùa thu ngày khai trường.

- Ôn tập tập đọc nhạc : TĐN số 1.

- ÂNTT : Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát Một mùa xuân nho nhỏ..

 

 

 

 

 

Bài 2

( 3 tiết)

4

- Học hát bài : Lí dĩa bánh bò.

 

 

5

- Ôn tập bài hát : Lí dĩa bánh bò..

- Nhạc lí: Gam thứ - Giọng thứ

- Tập đọc nhạc số 2.

 

 

 

6

 

 

- Ôn tập bài hát : Lí dĩa bánh bò.

- Ôn tập Tập đọc nhạc số 2.

- ÂNTT : Nhac sĩ Hoàng Van và bài hát Hò kéo pháo.

 

 

 

7

Ôn tập

 

 

 

8

Kiểm tra 1 tiết

 

 

Bài 3

(3 Tiết)

9

-     Học hát bài : Tuổi Hồng.

 

 

 

10

 • Ôn tập bài hát : Tuổi Hồng.
 • Nhac lí : Giọng song song - Giọng La thứ hoà thanh.
 • Tập đọc nhạc : TĐN số 3.

 

 

 

 

11

 • Ôn tập bài hát :Tuổi Hồng. .
 • Ôn tập tập đọc nhạc : TĐN số 3
 • ÂNTT : Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và bài hát Bóng cây Kơ Nia..

 

 

Bài 4

(3 Tiết)

Chủ đề:

“Dân ca”

12

 -    Học hát bài : Hò ba lý.

 

 

13

 • Ôn tập bài hát :Hò ba lý .
 • Nhạc lí : Thứ tự dấu thăng, giáng ở hoá biểu - Giọng cùng tên.
 • Tập đọc nhạc : TĐN số 4.

 

 

14

 • Ôn tập bài hát : Hò ba lý
 • Tập đọc nhạc : TĐN số 4.
 • ÂNTT : Một số nhạc cụ dân tộc

 

 

 

15

Ôn tập.

 

 

 

16

Ôn tập.

 

 

 

17

Kiểm tra học kì I

 

 

 

18

Kiểm tra học kì I.

 

 

 

 

 

HỌC KÌ II

 

 

Bài 5

(3 tiết)

19

 • Học hát bài : Khát vọng mùa xuân.

 

 

20

 • Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân.
 • Nhạc lí : Nhịp 6/8.
 • Tập đọc nhạc : TĐN số 5.

 

 

21

 • Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân.
 • Ôn tập tập đọc nhạc :TĐN số 5.
 • ÂNTT : Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu.

 

 

Bài 6

(3 tiết)

22

 • Học hát bài : Nổi trống lên các bạn ơi !.

 

 

23

 • Ôn tập bài hát : Nổi trống lên các bạn ơi !
 • Tập đọc nhạc : TĐN số 6.

 

 

24

 • Ôn tập bài hát : Nổi trống lên các bạn ơi !
 • Ôn tập tập đọc nhạc : TĐN số 6.
 • ÂNTT :Bát bè.

 

 

 

25

Ôn tập.

 

 

 

26

Kiểm tra 1 tiết.

 

 

Bài 7

(3 tiết)

Chủ đề:

“Hòa bình”

27

 • Học hát bài : Ngôi nhà của chúng ta.

 

 

28

 • Ôn tập bài hát : Ngôi nhà của chúng ta.
 • Tập đọc nhạc :TĐN số 7.

 

 

29

 • Ôn tập Tập đọc nhạc số 7.

- ÂNTT : Nhạc sĩ Sôpanh và bản Nhạc buồn

 

 

Bài 8

(3 tiết)

         30

  - Học hát bài : Tuổi đời mênh mông.

 

 

31

 • Ôn tập bài hát : Tuổi đời mênh mông..
 • Tập đọc nhạc : TĐN số 8.

 

 

32

 • Ôn tập bài hát : Tuổi đời mênh mông.
 • Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 8.
 • ÂNTT : Sơ lược về một vài thể loại nhạc đàn.

 

 

 

33

Ôn tập.

 

 

 

34

Ôn tập.

 

 

 

35

Kiểm tra cuối năm.

 

 

 

 

 

 

MÔN: ÂM NHẠC LỚP 9

Một học kì  : 18 Tiết

Bài     

Tiết PPCT

Tên bài dạy

Điều chỉnh nội dung

Ghi chú

 

 

 

 

Bài 1

(3 Tiết)

    1

- Học hát bài: Bóng dáng môt ngôi trường.

 

 

 

2

- Nhạc lí: Giới thiệu về quãng.

- Tập đọc nhạc:Giọng Son trưởng-TĐN số 1.

 

 

 

3

-  Ôn tập bài hát:Bóng dáng môt ngôi trường.

- Ôn tập tập đọc nhạc : TĐN số 1.

- ÂNTT : Ca khúc thiếu nhi phổ thơ.

 

 

 

 

 

Bài 2

( 3 tiết)

4

- Học hát bài : Nụ cười.

 

 

5

- Ôn tập bài hát : Nụ cười..

- Tập đọc nhạc: Giọng Mi thứ - TĐN số 2.

 

 

 

6

- Ôn tập tập đọc nhạc : TĐN số 2

- Nhạc lí : Sơ lược về hợp âm

- ÂNTT : Nhạc sĩ Traicôpxki.

 

 

7

Ôn tập

 

 

 

8

Kiểm tra 1 tiết

 

 

Bài 3

(3 Tiết)

9

-     Học hát bài : Nối vòng tay lớn.

 

 

 

10

 • Nhac lí : Giới thiệu về dịch giọng.
 • Tập đọc nhạc : Giọng Pha trưởng -TĐN số 3.

 

 

 

11

 • Ôn tập bài hát :Nối vòng tay lớn.
 • Ôn tập tập đọc nhạc : TĐN số 3
 • ÂNTT : Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và bài hát Mẹ yêu con.

 

 

Bài 4

(4 Tiết)

Chủ đề:

“Biển đảo”

12

 • Học hát bài :Lý kéo chài.

 

 

13

 • Ôn tập bài hát :Lý kéo chài.
 • Tập đọc nhạc : Giọng Rê thứ - TĐN số 4.

 

 

14

 • Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 4.
 • ÂNTT : Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca.

 

 

 

15;16

Ôn tập.

 

 

 

17

Kiểm tra học kì .

 

 

 

18

Dạy bài hát dân ca xoan ghẹo Phú Thọ

 

 

                                                                            

NHÓM TRƯỞNG

TỔ TRƯỞNG

BAN GIÁM HIỆU

 

 

Tác giả bài viết: Phùng Thị Minh

Nguồn tin: Ban giám hiệu:

 Từ khóa: kế hoạch dạy học

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây