Trang nhất » Tin Tức » Kế hoạch

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ (2017-2018)

Thứ hai - 28/08/2017 16:59

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ (2017-2018)

PHÒNG GD&ĐT HÀ ĐÔNG
 
TRƯỜNG THCS YÊN NGHĨA
 
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
 NĂM HỌC 2017 - 2018
____________________________________________
 
KẾ HOẠCH  DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 6
Cả năm       :  37 tuần - 70 tiết
Học kì I       :  19 tuần - 36 tiết
Học kì II     :  18 tuần - 34 tiết
- CHỦ ĐỀ 1: Lựa chọn trang phục (Tiết 4,5,6)
- CHỦ ĐỀ 2: Chi tiêu trong gia đình (Tiết 65 đến 68)
 
Tiết Bài Tên bài Điều chỉnh giảm tải Hướng dẫn thực hiện
HỌC KÌ I
1   Bài mở đầu    
Chương I: May mặc trong gia đình
2, 3 Bài 1 Các loại vải thường dùng trong may mặc  I.1. a) Nguồn gốc: quy trình sản xuất vải sợi thiên nhiên
 I.2. a) Nguồn gốc: quy trình sản xuất vải sợi hóa học
Không dạy.
4, 5, 6   CHỦ ĐỀ 1: Lựa chọn trang phục Ghi chú:
 • Chủ đề gồm bài 2, 3
 • PPCT cũ:
+Tiết 4,5: Bài 2
+Tiết 6: Bài 3
Gợi ý xây dựng giáo án:
 • Cách lựa chọn trang phục (2 tiết)
 • Thực hành lựa chọn trang phục (1 tiết)
   
7, 8 Bài 4 Sử dụng và bảo quản trang phục  2.1.c) Kí hiệu giặt, là Giới thiệu để học sinh biết.
9 Bài 5 Thực hành : Ôn một số mũi khâu cơ bản    
10,11,12 Bài 6 Thực hành: Cắt khâu bao tay trẻ sơ sinh    
Chọn dạy 1 trong 2 nội dung hoặc có thể thay bằng sản phẩm thực hành khác.
13,14,15 Bài 7 Thực hành: Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật  
16, 17   Ôn tập chương I   Ôn tập lý thuyết và thực hành
18   Kiểm tra thực hành    
Chương II:  Trang trí  nhà ở
19, 20 Bài 8 Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở  II. 3. Một số ví dụ về bố trí, sắp xếp đồ đạc trong nhà ở của Việt Nam. Chọn dạy nội dung phù hợp nhà ở địa phương.
21, 22 Bài 9 Thực hành: Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở   Có thể thay bằng nội dung thực hành khác phù hợp với nhà ở địa phương
23, 24 Bài 10 Gìn giữ nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp.    
25, 26 Bài 11 Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật    
27   Kiểm tra 1 tiết    
28, 29 Bài 12 Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa    
30,31 Bài 13 Cắm hoa trang trí    
32,33,34 Bài 14 Thực hành: Cắm hoa  I. Cắm hoa dạng thẳng đứng.
 II. Cắm hoa dạng nghiêng.
III. Cắm hoa dạng tỏa tròn.
Chọn dạy chỉ 1 trong 3 dạng.
35   Ôn tập chương II    
36   Kiểm tra học kì I    
 
HỌC KỲ II
Chương III:  Nấu ăn trong gia đình
37,38,39 Bài 15 Cơ sở của ăn uống hợp lí    
40, 41 Bài 16 Vệ sinh an toàn thực phẩm    
42, 43 Bài 17 Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn    
44,45,46 Bài 18 Các phương pháp chế biến thực phẩm I. Phương pháp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt
II. Phương pháp chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt 
Dạy mục II-1.Trộn dầu dấm và mục II-2. Trộn hỗn hợp. Không dạy các phương pháp còn lại.
47, 48 Bài 24 Tỉa hoa trang trí món ăn từ một số loại rau, củ, quả Chuyển dạy bài 24 trước theo điều chỉnh giảm tải Chọn nội dung phù hợp nguyên liệu ở địa phương.
 
49, 50 Bài 19 Thực hành: Chế biến món ăn - Trộn dầu giấm
Rau xà lách
  Chọn dạy 1 trong 2 nội dung hoặc chọn món ăn tương tự phù hợp đặc điểm món ăn của vùng (miền).
51, 52 Bài 20 Thực hành: Chế biến món ăn - Trộn hỗn hợp
 Nộm rau muống
 
53   Kiểm tra 1 tiết ( Thực hành)    
54, 55 Bài 21 Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình    
56, 57, 58 Bài 22 Quy trình tổ chức bữa ăn    
59, 60 Bài 23 Thực hành: Xây dựng thực đơn    
61   Ôn tập chương III    
62   Kiểm tra 1 tiết    
Chương IV:   Thu chi trong gia đình
63, 64 Bài 25 Thu nhập của gia đình    
CHỦ ĐỀ 2: Chi tiêu trong gia đình (Tiết 65 đến 68)
Ghi chú:
 • Gồm các bài 26,27
 • PPCT cũ:
+ Tiết 65, 66:Bài 26
+ Tiết 67, 68:Bài 27
65, 66,
67, 68
Gợi ý xây dựng giáo án:
 • Chi tiêu trong gia đình (2 tiết)
 • Thực hành: Bài tập tình huống về thu chi trong gia đình (2 tiết)
 
 
IV. 1.Chi tiêu hợp lí
-Phần các ví dụ.
 
 
- Thay đổi số liệu ở các ví dụ cho phù hợp với thực tế.
69   Ôn tập chương IV    
70   Kiểm tra cuối năm học    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH  DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ 7
NĂM HỌC: 2017 - 2018
Cả năm:  37 tuần - 52 tiết
Học kì I:  19 tuần - 18 tiết
Học kì II: 18 tuần - 34 tiết
- Chủ đề 1: Phân bón trong trồng trọt. (Tiết 6 ,7, 8)
- Chủđề 2: Thức ăn vật nuôi. (Từ tiết 38 đến tiết 43)
 
Tiết Bài Tên bài Điều chỉnh
giảm tải
Hướng dẫn
thực hiện
HỌC KÌ I - Phần một: Trồng trọt
Chương I: Đại cương về kĩ thuật trồng trọt
1 1 Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt    
2 2
 
3
Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng
Một số tính chất chính của đất trồng
   
3 4 Thực hành: Xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản (vê tay)    
4 5 Thực hành: Xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu    
5 6 Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất    
Chủ đề 1: Phân bón trong trồng trọt. ( 3 tiết- Từ tiết 6 đến tiết 8)
Ghi chú:
-Chủ đề gồm có bài 7,8,9
- PPCT cũ:
+ Tiết 6: Bài 7
+ Tiết 7: Bài 8
+Tiết 8: Bài 9
6 Gợi ý xây dựng giáo án:
 A-Tác dụng của phân bón trong trồng trọt (1 tiết)
B- Thực hành: Nhận biết một số loại phân hóa học thông thường (1 tiết)
C- Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường  (1 tiết)
   
7    
8    
9 10 Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng III. 4.  Phương pháp nuôi cấy mô Không dạy
10 11 Sản xuất và bảo quản giống cây trồng   Khi dạy mục I. 2. Sản xuất giống cây trồng bằng phương pháp vô tính thì nêu them ví dụ nhân giống cây trồng bằng phương pháp nuôi cấy mô
11 12 Sâu  bệnh hại cây trồng    
12 13 Phòng  trừ sâu bệnh hại    
13   Ôn tập    
14   Kiểm tra 1 tiết    
Chương II: Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt
15 15 Làm đất và bón phân lót    
16 16 Gieo trồng cây nông nghiệp    
17   Ôn tập    
18   Kiểm tra học kỳ I    
HỌC KÌ II
Tiết  
 
Bài
Chương II:Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt    
19 17 Thực hành : Xử lí hạt giống bằng nước ấm    
20 19 Các biện pháp chăm sóc cây trồng    
21 20 Thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản    
22 21 Luân canh, xen canh, tăng vụ    
23 22 Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng    
24 23 Làm đất gieo ươm cây rừng I. 2. Phân chia đất trong vườn Không dạy
25 24 Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm    
26 25 Thực hành: Gieo hạt và cấy cây vào bầu đất 1. Gieo hạt vào bầu đất.
2. Cấy cây con vào bầu đất.
mỗi nhóm học sinh có thể thực hiện 1 hoặc 2 nội dung.
27 26 Trồng cây rừng    
28 27 Chăm sóc rừng sau khi trồng    
29 28 Khai thác rừng
+ Kiểm tra 15 phút.
   
30 29 Bảo vệ và khoanh nuôi rừng    
31 30 Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi    
32 31 Giống vật nuôi I.3. ĐK để được công nhận là Không bắt buộc
33 32 Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi II. Đặc điểm sinh trưởng, phát dục của vật nuôi. Không dạy.
34 33 Một số phương pháp chọn lọc và quản lí giống vật nuôi III. Quản lí giống vật nuôi. Không dạy sơ đồ 9 và bài tập ứng dụng.  Chỉ giới thiệu cho học sinh nội dung và mục đíchquảnlí
35 34 Nhân giống vật nuôi    
36 35 Thực hành: Nhận biết và chọn một số giống gà qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều Bước 2: Đo một số chiều đo để chọn gà mái Không bắt buộc.
37 36 Thực hành: Nhận biết và chọn một số giống lợn (heo) qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều  I. Vật liệu và dụng cụ cần thiết.
II. Bước 2: Đo một số chiều
Phần chuẩn bị vật nuôi thật: không bắt buộc.
Không bắt buộc.
Chủđề 2: Thức ăn vật nuôi. ( 6 tiết – Từ tiết 38 đến tiết 43)
Ghi chú:
-Chủ đề gồm có bài 37,38,39,40,41,42
- PPCT cũ:
+ Tiết 38: Bài 37
+ Tiết 39: Bài 38
+Tiết 40: Bài 39
+ tiết 41: Bài 40
+Tiết 42: Bài 41
+Tiết 43: bài 42
38 Gợi ý xây dựng giáo án:
A/ Thức ăn vật nuôi (1 tiết)
B/ Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi (1 tiết)
C/ Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi (1 tiết)
D/ Sản xuất thức ăn vật nuôi (1 tiết)
E/ Thựchành: (2 tiết)
I-  Chế biến thức ăn
II- Chế biến thức ăn giàu Gluxit
   
39    
40    
41    
42    
43    
44   Ôn tập    
45   Kiểm tra 1 tiết    
46   Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi    
47   Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi    
48, 49   Phòng, trị bệnh thông thường cho vật nuôi 51:Ôn tập  
50   Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi 52: Kiểm tra cuối năm  
               
 
   
KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 8 (2017-2018)
Cả năm: 52 tiết/37 tuần
Học kì I: 19 tuần (34 tiết) – Chủ đề 1: Mối ghép chi tiết máy (tiết 23,24,25)
Học kì II: 18 tuần (18 tiết) – Chủ đề 2: Đồ dùng loại điện-quang (tiết 36,37,38)
Tiết Bài Tên bài Điều chỉnh
giảm tải
Hướng dẫn thực hiện  
HỌC KÌ I: Phần một: Vẽ kĩ thuật
Chương I: Bản vẽ các khối hình học
 
1 1 Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống Dạy phần I bài 8 vào bài 1 I. Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật
II. Bản vẽ kĩ thuật đối với sản xuất.
III. Bản vẽ kĩ thuật đối với đời sống.
IV. Bản vẽ dùng trong các lĩnh vực kĩ thuật
 
2 2 Hình chiếu      
3 3 Thực hành: Hình chiếu của  vật thể      
4 4 Bản vẽ các khối đa diện      
5 5 Thực hành: Đọc bản vẽ các khối đa diện      
6 6 Bản vẽ các khối tròn xoay      
7 7 Thực hành: Đọc bản vẽ các khối tròn xoay      
Chương II: Bản vẽ kĩ thuật  
8 8 Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật – hình cắt I. Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật Không dạy (chỉ dạy nội dung phần II: Khái niệm về hình cắt)  
9 9 Bản vẽ chi tiết      
10 10 Thực hành: Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt      
11 11 Biểu diễn ren      
12 12 Thực hành: Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có ren      
13 13 Bản vẽ lắp      
14 15 Bản vẽ nhà      
15   Ôn tập      
16   Kiểm tra 1 tiết      
Phần hai: Cơ khí
Chương III: Gia công cơ khí
 
17 17 Vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống      
18,19 18 Vật liệu cơ khí      
20 20 Dụng cụ cơ khí b) Thước cặp Không dạy.  
21 21
22
Cưa và đục kim loại
Dũa và khoan kim loại
II. Đục kim loại
II. Khoan kim loại
Không dạy mục II bài 21 và 22
Ghép nội dung I - bài 21 và nội dung I - bài 22, dạy trong 1 tiết.
 
Chương IV: Chi tiết máy và lắp ghép  
22 24 Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép Hình 24.3 Không dạy. Giáo viên có thể chọn thay bằng hình khác.  
Chủ đề 1: Mối ghép chi tiết máy (từ tiết 23-25)
Ghi chú:
-Chủ đề gồm có bài 25,26,27
- PPCT cũ:
             + Tiết 23: Bài 25
             + Tiết  24 : Bài 26
            +Tiết 25: Bài 27
 
23 Gợi ý xây dựng giáo án:
A- Mối ghép cố định. Mối ghép không tháo được (1 tiết)
B-Mối ghép tháo được (1 tiết)
C- Mối ghép động (1 tiết)
     
24      
25      
Chương V: Truyền và biến đổi chuyển động  
26 29 Truyền chuyển động      
27 30 Biến đổi chuyển động      
28 31 Thực hành: Truyền chuyển động 3. Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý làm việc của mô hình động cơ 4 kì Không bắt buộc.
 
 
Phần ba: Kĩ thuật điện  
29 32 Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống      
Chương VI: An toàn điện  
30 33 An toàn điện      
31 34 Thực hành: Dụng cụ bảo vệ an toàn điện      
32 35 Thực hành: Cứu người bị tai nạn điện      
33   Ôn tập      
34   Kiểm tra học kì I      
HỌC KÌ II: Chương VII: Đồ dùng điện gia đình  
35 36 Vật liệu kĩ thuật điện      
Chủ đề 2: Đồ dùng loại điện-quang (từ tiết 36-38)
Ghi chú:
-Chủ đề gồm có bài 38,39,40
- PPCT cũ:
+ Tiết 36: Bài 38
+ Tiết 37: Bài 39
+Tiết 38: Bài 40
 
36 Gợi ý xây dựng giáo án:
A/ Đồ dùng loại điện-quang. (tiết 1)
B/ Đèn sợi đốt  (tiết 1)
C/ Đèn huỳnh quang. (tiết 2,3)
I- Tìm hiểu về đèn huỳnh quang
II- Thực hành đèn ống huỳnh quang
     
37      
38      
39 41 Đồ dùng loại điện – nhiệt. Bàn là điện      
42 Bếp điện, nồi cơm điện      
40 44 Đồ dùng loại điên – cơ. Quạt điện III. Máy bơm nước Không dạy.  
41 45 Thực hành: Quạt điên      
42 46 Máy biến áp một pha 2. Nguyên lí làm việc Không dạy.  
44   Kiểm tra 1 tiết      
Chương VIII: Mạng điện trong nhà  
45 50 Đặc điểm và cấu tạo của mạng điện trong nhà      
46 51 Thiết bị đóng – cắt và lấy điện của mạng điên trong nhà      
47 53 Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà      
48 54 Thực hành: Cầu chì      
49 55 Sơ đồ điện      
50 58 Thiết kế mạch điện      
51   Ôn tập học kì II      
52   Kiểm tra học kì II      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 9 (2017-2018)
LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ
Cả năm: 35 tiết/37 tuần
 • Học kì I: 19 tuần (18 tiết)
 • Học kì II: 18 tuần (17 tiết)
 • Chủ đề 1: Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện ( tiết 10 đến 13)
 • Chủ đề 2: Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn (tiết 22,23,24)
 
Tiết Bài Tên bài Điều chỉnh giảm tải Hướng dẫn thực hiện
HỌC KÌ I:
1 1 Giới thiệu nghề điện dân dụng    
2 2 Vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà    
3 3 Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện    
4, 5 4 Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện    
6, 7, 8 5 Thực hành: Nối dây dẫn điện Hàn mối nối Không bắt buộc
9   Kiểm tra    
10,11,
12, 13
6 Chủ đề 1:Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện
I/ Lý thuyết (1 tiết)
II/ Thực hành: (3 tiết)
   
14,15,16 7 Thực hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang    
17   Ôn tập    
18   Kiểm tra học kì I    
 
HỌC KÌ II:
19,20,21 8 Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn    
22,23,24 9 Chủ đề 2:Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn
 • Lý thuyết (1 tiết)
 •  Thực  hành (2 tiết)
   
25, 26, 27 10 Thực hành: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn 3. Quy trình lắp đặt mạch điện Không dạy
28, 29 11 Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà    
30 12 Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà    
31   Kiểm tra thực hành    
32, 33   Ôn tập (lý thuyết và thực hành)    
34, 35   Kiểm tra học kì II    
 
NHÓM TRƯỞNG TỔ TRƯỞNG BAN GIÁM HIỆU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn tin: Ban giám hiệu:

 Từ khóa: kế hoạch dạy học

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây