Trang nhất » Tin Tức » Kế hoạch

Kế hoạch dạy học môn Địa lí (2017-2018)

Thứ hai - 28/08/2017 16:54

ban do VN

ban do VN
PHÒNG GD&ĐT HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS YÊN NGHĨA
KẾ HOẠCH DẠY HỌC 2017-2018
MÔN : ĐỊA LÝ
                                         
ĐỊA LÝ 6
CẢ NĂM: 37 tuần (35 tiết)
HỌC KÌ I:  19 tuần (18 tiết)
 
-Chủ đề 1: Những vận động của Trái Đất (Tiết 9,10,11)
- Chủ đề 2: Địa hình bề mặt Trái đất (Tiết 15, 16)
- Chủ đề 3: Lớp nước (Tiết 29, 30, 31)
 
Tuần Tiết Tên bài dạy Điều chỉnh, giảm tải theo CV 5842 ngày 1/9/2011–BGD- ĐT
1 1 Bài mở đầu.  
2 2 Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái đất.  
3 3 Luyện tập - Thay cho bài 2 không dạy
- Khái niệm bản đồ dòng 9, 10 từ trên xuống trang 11 chuyển sang dạy ở bài 3.
4 4 Bài 3: Tỷ lệ bản đồ.  
5 5 Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và toạ độ địa lý.  
6 6 Bài 5: Ký hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ.  
7 7 Ôn tập Thay cho bài 6 không dạy
8 8 Kiểm tra viết.  
9 9 Chủ đề: Những vận động của Trái Đất
(Gồm các bài 7,8,9)
 
Bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái đất và các hệ quả. Không yêu cầu HS trả lời câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập (T21).
10 10 Bài 8: Sự chuyển động của Trái đất quanh mặt trời. Không yêu cầu HS trả lời câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập (T25).
11 11 Bài 9: Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa.
12 12 Bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái đất.  
13 13 Bài 11: Thực hành: Sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt Trái đất. Không yêu cầu HS làm câu 3 (trang 34).
14 14 Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái đất.  
15 15 Chủ đề: Địa hình bề mặt Trái đất.
 
Gồm các bài:
- Bài 13: Địa hình bề mặt Trái đất.
- Bài 14: Địa hình bề mặt Trái đất (tiếp).
 
16 16  
17 17 Ôn tập học kỳ I  
18 18 Kiểm tra học kỳ I  
 
HỌC KÌ II: 18 tuần (17 tiết)
Tuần Tiết Tên bài dạy Điều chỉnh, giảm tải theo CV 5842 ngày 1/9/2011 – BGD - ĐT
20 19 Bài 15: Các mỏ khoáng sản.  
21 20 Bài 16: Thực hành: đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỷ lệ lớn.  
22 21 Bài 17: Lớp vỏ khí.  
23 22 Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí. Không yêu cầu HS trả lời câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập.
24 23 Bài 19: Khí áp và gió trên Trái đất Không yêu cầu HS trả lời câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập.
25 24 Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa.  
26 25 Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa. Không yêu cầu HS làm câu 2 và 3.
27 26 Bài 22: Các đới khí hậu trên Trái đất.  
28 27 Ôn tập (từ bài 15 đến bài 22).  
29 28 Kiểm tra viết 1 tiết.  
30 29 Chủ đề:  Lớp nước
Gồm các bài:
-Bài 23: Sông và hồ.
-Bài 24: Biển và Đại dương
-Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương.
 
31 30 .
32 31  
33 32 Bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất.  
34 33 Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái đất.  
35 34 Ôn tập học kỳ II.  
36 35 Kiểm tra học kỳ II.  
                                    
 
 
 
KẾ HOẠCH DẠY HỌC 2017-2018
 ĐỊA LÝ 7
CẢ NĂM: 37 tuần (70 tiết)
HỌC KÌ I: 19 tuần (38 tiết)
 
 • Chủ đề 1: Hoạt động kinh tế ở đới ôn hoà (Tiết 16, 17)
 • Chủ đề 2: Khu vực Bắc Mĩ (từ tiết 41 đến 45)
 • Chủ đề 3: Thiên nhiên châu Đại dương (Tiết 55, 56)
 
Tuần Tiết Tên bài dạy Điều chỉnh, giảm tải theo CV 5842 ngày 1/9/2011–BGD - ĐT
1 1 Bài 1: Dân số. Không dạy mục 3: Sự bùng nổ dân số (từ dòng 9 – 12: “quan sát...tại sao?”).
2 Bài 2: Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên Thế giới.  
2 3 Bài 3: Quần cư. Đô thị hoá.  
4 Bài 4: Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi. Không yêu cầu HS làm câu 1.
3 5 Bài 5: Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm. Không yêu cầu HS trả lời câu hỏi 4 phần câu hỏi và bài tập.
6 Bài 6: Môi trường nhiệt đới.  
4 7 Bài 7: Môi trường nhiệt đới gió mùa.  
8 Ôn tập các kiểu môi trường ở đới nóng Thay cho bài 8 không học
5 9 Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng. Không yêu cầu HS trả lời câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập.
10 Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng.  
6 11 Bài 11: Di dân và bùng nổ dân số ở đới nóng.  
12 Bài 12: Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng. Không yêu cầu HS làm câu 2 và 3.
7 13 Ôn tập (từ bài 1 đến bài 12).  
14 Kiểm tra viết 1 tiết.  
8 15 Bài 13: Môi trường đới ôn hoà.  
16 Chủ đề: Hoạt động kinh tế ở đới ôn hoà
Gồm các bài:
- Bài 14: Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hoà.
- Bài 15: Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hoà.
 
9 17  
18 Bài 16: Đô thị hoá ở đới ôn hoà  
10 19 Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hoà.  
20 Bài 18: Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hoà. -Không yêu cầu HS làm câu 2
-Không yêu cầu vẽ biểu đồ: câu 3, giáo viên hướng dẫn HS nhận xét và giải thích.
11 21 Bài 19: Môi trường hoang mạc.  
22 Bài 20: Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc.  
12 23 Bài 21: Môi trường đới lạnh.  
24 Bài 22: Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh.  
13 25 Bài 23: Môi trường vùng núi.  
26 Ôn tập các chương II, III. Thay cho bài 24 không dạy
14 27 Ôn tập các chương IV, V.  
28 Bài 25: Thế giới rộng lớn và đa dạng.  
15 29 Bài 26: Thiên nhiên châu Phi.  
30 Bài 27: Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo).  
 
16
31 Bài 28: Thực hành: Phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi.  
32 Bài 29: Dân cư, xã hội châu Phi. Không dạy mục 1: Lịch sử và dân cư; Phần a: Sơ lược lịch sử.
17 33 Bài 30: Kinh tế châu Phi.  
34 Bài 31: Kinhtế châu Phi (tiếp theo).  
18 35 Ôn tập học kỳ I.  
36 Kiểm tra học kỳ I.  
19 37 Bài 32: Các khu vực châu Phi.  
38 Bài 33: Các khu vực châu Phi (tiếp)  
                                                             
HỌC KÌ II: 18 TUẦN (32 tiết)
Tuần Tiết Tên bài dạy Điều chỉnh giảm tải theo CV 5842 ngày 1/9/2011–BGD - ĐT
20 39 Bài 34: Thực hành: So sánh nền kinh tế của 3 khu vực châu Phi.  
40 Bài 35: Khái quát châu Mĩ.  
21 41 Chủ đề: Khu vực Bắc Mĩ
Gồm các bài:
Bài 36: Thiên nhiên Bắc Mĩ.
- Bài 37: Dân cư Bắc Mĩ.
- Bài 38: Kinh tế Bắc Mĩ.
- Bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)
- Bài 40: Thực hành: Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kỳ
 
42  
22 43  
44  
23 45  
46 Bài 41: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ.  
24 47 Bài 42: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (tiếp theo).  
48 Bài 43: Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ. Không dạy mục I (Sơ lược lịch sử).
25 49 Bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mĩ.  
50 Bài 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp).  
26 51 Bài 46: Thực hành: Sự phân hoá của thảm thực vật ở 2 bên sườn Đông và sườn Tây của dãy núi An - đét.  
52 Ôn tập (từ bài 35 đến bài 46).  
27 53 Kiểm tra viết 1 tiết.  
54 Bài 47: Châu Nam Cực – châu lục lạnh nhất Thế giới.  
28 55 Chủ đề: Thiên nhiên châu Đại dương
Gồm các bài:
-Bài 48: Thiên nhiên Châu Đại Dương.
-Bài 50: Thực hành: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ôxtrâylia.
 
56  
29 57 Bài 49: Dân cư và kinh tế Châu Đại Dương.  
58 Bài 51: Thiên nhiên Châu Âu.  
30 59 Bài 52: Thiên nhiên Châu Âu (tiếp).  
60 Bài 53: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Châu Âu.  
31 61 Bài 54: Dân cư, xã hội Châu Âu.  
62 Bài 55: Kinh tế Châu Âu.  
 
32
63 Bài 56: Khu vực Bắc Âu.  
64 Bài 57: Khu vực Trung và Tây Âu.  
33 65 Bài 58: Khu vực Nam Âu.  
66 Bài 59: Khu vực Đông Âu.  
34 67 Bài 60: Liên minh Châu Âu.  
68 Bài 61: Thực hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế Châu Âu.  
35 69 Ôn tập học kì II.  
70 Kiểm tra học kì II.  
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH DẠY HỌC 2017-2018
ĐỊA LÝ 8
CẢ NĂM: 37 tuần (52 tiết)
HỌC KÌ I: 19 tuần (17 tiết)
 
 • Chủ đề 1: Tự nhiên Châu Á (Tiết 1,2,3,4)
 • Chủ đề 2: Rèn luyện kĩ năng vẽ và nhận xét biểu đồ (Tiết 23,24,25)
 • Chủ đề 3: Khí hậu Việt Nam (Tiết 37,38)
 • Chủ đề 4: Tìm hiểu trường THCS Yên Nghĩa (Tiết 52)
 
Tuần Tiết Tên bài dạy Điều chỉnh giảm tải theo CV 5842 ngày 1/9/2011 BGD ĐT
1 1 Chủ đề: Tự nhiên Châu Á
(Gồm các bài 1,2,3,4)
Bài 1: Vị trí địa lý, địa hình và khoáng sản.
Bài 2: Khí hậu Châu Á.
Bài 3: Sông ngòi và cảnh quan Châu Á.
Bài 4: Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa của Châu Á.
 
2 2 Bài 2: Khí hậu Châu Á. Không yêu cầu HS trả lời câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập.
3 3  
4 4  
5 5 Bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á. Không yêu cầu HS vẽ biểu đồ, giáo viên hướng dẫn HS nhận xét: câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập.
6 6 Bài 6: Thực hành: Đọc và phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn ở Châu Á.  
7 7 Ôn tập (từ bài 1 đến bài 6).  
8 8 Kiểm tra viết 1 tiết.  
9 9 Bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước Châu Á. -Không dạy: phần 1 (Vài nét về lịch sử phát triển các nước Châu Á).
-Không yêu cầu HS trả lời câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập.
10 10 Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội các nước Châu Á.  
11 11 Bài 9: Khu vực Tây Nam Á.  
12 12 Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á.  
13 13 Bài 11: Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á.  
14 14 Bài 12: Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á.  
15 15 Bài 13: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Á. Không yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập.
16 16 Ôn tập học kỳ I.  
17 17 Kiểm tra học kỳ I.  
 
 
HỌC KÌ II - 18 TUẦN (35 TIẾT)
Tuần Tiết Tên bài dạy Điều chỉnh giảm tải theo CV 5842 ngày 1/9/2011–BGD - ĐT
20 18 Bài 14: Đông Nam Á - đất liền và đảo.  
19 Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á.  
21 20 Bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á.  
21 Bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).  
22 22 Bài 18: Thực hành: Tìm hiểu Lào và Cam-pu-chia. -Không yêu cầu học sinh làm mục 3: Điều kiện xã hội dân cư.
-Không yêu cầu học sinh làm mục 4: Kinh tế.
23 Chủ đề: Rèn luyện kĩ năng vẽ và nhận xét biểu đồ. Thay cho bài 19 không dạy
23 24 Thay cho bài 20 không dạy
25 Thay cho bài 21 không dạy
24 26 Bài 22: Việt Nam đất nước con người.  
27 Bài 23: Vị trí, giới hạn, hình dạng của lãnh thổ Việt Nam. Không yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập.
25 28 Bài 24: Vùng biển Việt Nam.  
29 Bài 25: Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam.  
26 30 Bài 26: Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam. -Không dạy mục 2: Sự hình thành các vùng mỏ chính ở nước ta.
-Không yêu cầu HS trả lời câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập.
31 Bài 27: Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam (phần hành chính và khoáng sản).  
27 32 Ôn tập (từ bài 14-27).  
33 Kiểm tra viết 1 tiết.  
28 34 Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam.  
35 Bài 29: Đặc điểm các khu vực địa hình.  
29 36 Bài 30: Thực hành: Đọc bản đồ địa hình Việt nam.  
37 Chủ đề: Khí hậu Việt Nam
 
Gồm các bài:
- Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam.
- Bài 32: Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta.
 
30 38  
39 Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam.  
31 40 Bài 34: Các hệ thống sông lớn ở nước ta.  
41 Bài 35: Thực hành về khí hậu, thuỷ văn Việt Nam.  
32 42 Bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam.  
43 Bài 37: Đặc điểm sinh vật Việt Nam.  
33 44 Bài 38: Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam.  
45 Bài 39: Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam.  
34 46 Bài 40: Thực hành: Đọc lát cắt địa lý tự nhiên tổng hợp.  
47 Bài 41:Miền Bắc và Đông Bắc Bộ. Không yêu cầu HS trả lời câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập.
35 48 Bài 42: Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.  
49 Bài 43: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ.  
36 50 Ôn tập học kỳ II.  
51 Kiểm tra học kỳ II.  
37 52 Chủ đề: Tìm hiểu trường THCS Yên Nghĩa Điều chỉnh cả bài: GV hướng dẫn HS chọn 1 địa điểm tại địa phương và tìm hiểu theo dàn ý sau:
1/ Tên địa điểm, vị trí địa lý.
2/ Lịch sử phát triển.
3/ Vai trò, ý nghĩa đối với địa phương.
 
 
 
 
KẾ HOẠCH DẠY HỌC 2017-2018
 ĐỊA LÝ 9
CẢ NĂM: 37 tuần (52tiết)
HỌC KÌ I: 19 tuần (34 tiết)
 
 • Chủ đề 1: Nông nghiệp Việt Nam (Tiết 7,8)
 • Chủ đề 2: Công nghiệp Việt Nam (Tiết 11,12)
 • Chủ đề 3: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - đảo. (Tiết 44,45,46)
 • Chủ đề 4: Địa lý Hà Nội (Tiết 47,48,49,50)
Tuần Tiết Tên bài dạy Điều chỉnh giảm tải theo CV 5842 ngày 1/9/2011–BGD - ĐT
1 1 Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam.  
2 Bài 2: Dân số và gia tăng dân số.  
2 3 Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư.  
4 Bài 4: Lao động và làm việc. Chất lượng cuộc sống.  
3 5 Bài 5: Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999.  
6 Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam. Không dạy mục I: Nền kinh tế nước ta trước thời kỳ đổi mới.
4 7 Chủ đề: Nông nghiệp Việt Nam
Gồm các bài:
- Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp.
- Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp.
 
8  
5 9 Bài 9: Sự phát triển và phân bố sản xuất lâm nghiệp, thuỷ sản. Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập: Thay đổi câu hỏi thành vẽ biểu đồ hình cột.
10 Bài 10: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc gia cầm.  
6 11 Chủ đề: Công nghiệp Việt Nam
Gồm các bài 11,12:
- Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.
- Bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp.
 
12  
 
Bài 12: -Không dạy mục II, Phần 3:
-Không yêu cầu HS trả lời câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập.
7 13 Bài 13: Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ.  
14 Bài 14: Giao thông, vận tải và bưu chính viễn thông.  
8 15 Bài 15: Thương mại và du lịch.  
16 Bài 16: Thực hành: Vẽ biểu đồ về thay đổi cơ cấu kinh tế.  
9 17 Ôn tập (từ bài 1-16).  
18 Kiểm tra viết 1 tiết.  
10 19 Bài 17: Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.  
20 Bài 18: Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếo theo).  
11 21 Bài 19: Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với sự phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.  
22 Bài 20: Vùng Đồng bằng Sông Hồng.  
12 23 Bài 21: Vùng Đồng bằng Sông Hồng (tiếp theo).  
24 Bài 22: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người.  
13 25 Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ.  
26 Bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo).  
14 27 Bài 25: Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.  
28 Bài 26: Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo).  
15 29 Bài 27: Thực hành: Kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.  
30 Bài 28: Vùng Tây nguyên.  
16 31 Bài 29: Vùng Tây nguyên (tiếp theo).  
32 Bài 30: Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và Miền núi Bắc Bộ với Tây nguyên.  
17 33 Ôn tập học kỳ I.  
34 Kiểm tra học kỳ I.  
HỌC KÌ II: 18 TUẦN (18 TIẾT)
Tuần Tiết Tên bài dạy Điều chỉnh giảm tải theo CV 5842 ngày 1/9/2011–BGD - ĐT
20 35 Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ.  
21 36 Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo).  
22 37 Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo).  
23 38 Bài 34: Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ.  
24 39 Bài 35: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long.  
25 40 Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long.  
26 41 Bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thuỷ sản ĐBSCL.  
27 42 Ôn tập (từ bài 31 - 37).  
28 43 Kiểm tra viết 1 tiết.  
29 44 Chủ đề: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - đảo.
Gồm các bài:
- Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, đảo.
- Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, đảo (tiếp).
- Bài 40: Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí
 
 
30 45  
31 46  
32 47 Chủ đề: Địa lý Hà Nội
(Gồm các bài 41,42,43,44)
 
Bài 41: Địa lý tỉnh (thành phố).
33 48 Bài 42: Địa lý tỉnh (thành phố)
34 49 Bài 43: Địa lý tỉnh (thành phố)
35 50 Thay bài 44 không dạy
36 51 Ôn tập học kỳ II.  
37 52 Kiểm tra học kỳ II.  
 
                                                                            
NHÓM TRƯỞNG
 
 
 
Lê Văn Bình
TỔ TRƯỞNG BGH KÝ DUYỆT
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn tin: Ban giám hiệu:

 Từ khóa: kế hoạch dạy học

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây