Trang nhất » Tin Tức » Kế hoạch

Kế hoạch dạy học môn GDCD (2017-2018)

Thứ năm - 14/09/2017 07:50

Kế hoạch dạy học môn GDCD (2017-2018)

PHÒNG GD&ĐT HÀ ĐÔNG                    KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN GDCD

TRƯỜNG THCS YÊN NGHĨA                                     NĂM HỌC 2017-2018

 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN GDCD 6

CẢ NĂM : 37 TUẦN ( 37 TIẾT)

HKI: 19 tuần( 19 tiết)

HKII: 18 tuần( 18 tiết)

 

  • Chủ đề 1: Mục đích học tập của học sinh (Tiết 14,15)
  • Chủ đề 2: Thực hành ngoại khóa các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học (Tiết 33,34)

 

 HỌC KÌ I

 

Tiết

    TÊN BÀI DẠY

Điều chỉnh theo cv 5842 ngày   1/9/2011-BGD-ĐT

Thống nhất  điều chỉnh.

1

An toàn giao thông

 

 

2

Tự chăm sóc rèn luyện thân thể

 

 

3

Siêng năng kiên trì

Không yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi c

(phần gợi ý truyện đọc)

 

4

Siêng năng kiên trì( tiếp theo)

 

 

5

Tiết kiệm

 

 

6

Lễ độ

Không yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi c

(phần gợi ý truyện đọc)

 

7

Tôn trọng kỉ luật

 

 

8

Biết ơn

 

 

9

Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên.

 

 

10

Kiểm tra viết

 

 

11

Sống chan hòa với mọi người

 

 

12

Lịch sự, tế nhị

- Trang 21: Nội dung mục a,b phần “ Nội dung bài học”: Dạy các biểu hiện của các lịch sự, tế nhị. Bổ sung một số ví dụ về hành vi giao tiếp thể hiện lịch sự, tế nhị: Biết chào hỏi, giới thiệu, tự giới thiệu, cảm ơn, xin lỗi , lời nói yêu cầu, đề nghị, thể hiện lời nói hành vi nơi công cộng…

- Trang 22: Bài tập a phần bài tập: Không yêu cầu HS làm.

 

 

 

 

13

 

Tích cực, tự giác trong các hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội.

 

Trang 24: Nội dung mục a,b ,c phần “Nội dung bài học”: Chỉ cần nêu thế nào là tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội.

 

14

 

Chủ đề 1: Mục đích học tập của học sinh

Trang 28: Bài tập d phần bài tập: không yêu cầu học sinh làm.

 

15

 

 

16

Thực hành ngoại khóa các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học.

 

 

17

Ôn tập học kì I

 

 

18

Kiểm tra học kì I

 

 

19

Trả bài kiểm tra học kì I

 

 

 

                             GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6 HỌC KÌ II

TIẾT

             TÊN BÀI DẠY

Điều chỉnh theo cv 5842 ngày      1/9/2011-BGD-ĐT

Thống nhất thực hiện điều chỉnh giảm tải.

20

Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em

 

 

21

Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em( tiếp)

 

 

22

Công dân nước CHXHCN Việt Nam

Không dạy tình huống 2 phần Tình huống ( trang 32)

Không yêu cầu họ sinh làm bài tập b phần bài tập (trang 35)

 

23

Công dân nước CHXHCN Việt Nam( tiếp)

 

 

24

Thực hiện trật tự An toàn giao thông

-Cập nhật số liệu mới: Bảng thống kê tình hình tai nạn giao thông( trang 35)

-Đọc thêm; nội dung<< trẻ em dưới 12 tuổi không được đi xe đạp  người lớn>> phần nội dung bài học trang 37.

 

25

Thực hiện trật tự An toàn giao thông  (tiếp theo)

 

 

26

Quyền và nghĩa vụ học tập

 

 

27

Quyền và nghĩa vụ học tập (tiếp theo)

 

 

28

Kiểm tra viết

 

 

29

Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, than thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm

 

 

30

Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, than thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm (tiếp)

 

 

31

Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở

 

 

32

Quyền được đảm bảo an toàn về bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.

 

 

33

Chủ đề 2: Thực hành ngoại khóa các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học.

 

 

34

Chủ đề 2: Thực hành ngoại khóa các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học <tiếp>

 

 

35

Ôn tập học kì II

 

 

36

Kiểm tra học kì II

 

 

37

Trả bài kiểm tra học kì II

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN GDCD 7 (2017-2018)

 

CẢ NĂM : 37 TUẦN ( 37 TIẾT)

HKI: 19 tuần( 19 tiết)

HKII: 18 tuần( 18 tiết)

 

- Chủ đề 1: Gia đình (Tiết 12,13,14)

- Chủ đề 2: Sống và làm việc có kế hoach (Tiết 20,21)

 

HỌC KÌ I

 

TIẾT

     TÊN BÀI DẠY

Điều chỉnh theo cv 5842 ngày 1/9/2011-BGD-ĐT

Thống nhất điều chỉnh.

1

An toàn giao thông

 

 

2

Sống giản dị

 

 

3

Trung thực

 

 

4

Tự trọng

Không yêu  cầu học sinh trả lời câu hỏi gợi ý b phần truyện đọc (trang 11)

 

5

Đạo đức và kỉ luật

Đọc thêm (Cả bài): trang 12,13,14

Luyện tập củng cố từ bài 1 đến bài 3 và kiểm tra 15 phút.

(Lưu ý: -Tên bài: Luyện tập.

 -Nội dung: Luyện tập củng cố từ bài 1 đến bài 3 và kiểm tra 15p.

VD:Tiết 4: Luyện tập)

6

Yêu thương con người

 

Không yêu  cầu học sinh trả lời câu hỏi gợi ý b phần truyện đọc (trang 16)

 

7

Yêu thương con người

 

 

8

Tôn sư trọng đạo

 

 

9

Đoàn kết tương trợ

Không yêu  cầu học sinh trả lời câu hỏi gợi ý c phần truyện đọc (trang 22)

 

10

Kiểm tra viết

 

 

11

Khoan dung

 

 

12

 

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH

Gồm các bài:

-Xây dựng gia đình văn hóa

-Xây dựng gia đình văn hóa(tiếp theo)

-Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.

 

 

13

 

 

14

 

 

15

Tự tin

 

 

16

Thực hành ngoại khóa các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học.

 

 

17

Ôn tập học kì I

 

 

18

Kiểm tra học kì I

 

 

19

Trả bài kiểm tra học kì I

 

 

 

                             GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7 - HỌC KÌ II

 

TIẾT

        TÊN BÀI DẠY

Điều chỉnh theo cv 5842 ngày      1/9/2011-BGD-ĐT

Thống nhất điều chỉnh.

20

Chủ đề: Sống và làm việc có kế hoach

 

 

21

 

 

22

Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Việt Nam

Không dạy tình huống 2 phần Tình huống ( trang 32)

Không yêu cầu học sinh làm bài tập b phần bài tập (trang 35)

 

23

Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

 

Phần thông tin sự kiện (trang 42-45): Cập nhật số liệu mới.

 

24

Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên (tiếp theo)

 

 

25

Bảo vệ di sản văn hóa

-Câu hỏi gợi ý e phần Quan sát ảnh (trang 48): không yêu cầu học sinh trả lời.

- Bài tập a (trang 50): không yêu cầu học sinh làm.

 

26

Bảo vệ di sản văn hóa ( tiếp theo)

 

 

27

Kiểm tra viết

 

 

28

Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo

- Câu hỏi gợi ý b, d, đ phần thông tin, sự kiện (trang 52): không yêu cầu học sinh trả lời.

 

29

Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo( tiếp theo)

 

 

30

Nhà nước CHXHCN Việt Nam

- Thông tin 2 phần Thông tin, sự kiện ( trang 55): Đọc thêm

- Sơ đồ phân công bộ máy Nhà nước( trang 56): Đọc thêm

 - Câu hỏi gợi ý b,c,d,đ sau Sơ đồ phân cấp bộ máy Nhà nước( trang 58):Không yêu cầu học sinh trả lời.

- Câu hỏi gợi ý b sau Sơ đồ phân công bộ máy Nhà nước( trang 58):Không yêu cầu học sinh trả lời.

- Bài tập b,c,đ ( trang 58-59): Không yêu cầu học sinh làm.

 

31

Nhà nước CHXHCN Việt Nam( tiếp)

 

 

32

Bộ máy Nhà nước cấp cơ sở( xã, phường, thị trấn).

 

 

33

Bộ máy Nhà nước cấp cơ sở( xã, phường, thị trấn) <tiếp>

 

 

34

Thực hành ngoại khóa các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học.

 

 

35

Ôn tập học kì II

 

 

36

Kiểm tra học kì II

 

 

37

Trả bài kiểm tra học kì II

 

 

 

 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN GDCD 8 (2017-2018)

 

CẢ NĂM : 37 TUẦN ( 37 TIẾT)

HKI: 19 tuần( 19 tiết)

HKII: 18 tuần( 18 tiết)

Chủ đề dạy học :

  • Chủ đề 1: Tôn trọng lẽ phải - Tiết 2- 3- 4- 5 (học kì I)
  • Chủ đề 2: Phòng chống các tệ nạn xã hội - Tiết 20- 21- 22  (học kì II)

 

HỌC KÌ I

 

Tiết

Tên bài dạy

Điều chỉnh theo cv 5842 ngày  1/9/2011-BGD-ĐT

Thống nhất điều chỉnh giảm tải.

1

An toàn giao thông

 

 

2

Chủ đề 1: Tôn trọng lẽ phải

Tôn trọng lẽ phải

 

3

Tôn trọng người khác

 

4

Liêm khiết

Không yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi gợi ý b phần Đặt vấn đề.

5

Giữ chữ tín

 

6

Pháp luật và kỉ luật

  Không yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi c (phần gợi ý truyện đọc)

 

7

Xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh

 

 

8

Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.

 

 

9

Kiểm tra viết

 

 

10

Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư

 

 

11

Tự lập

 

 

12

Lao động tự giác và sang tao.

 

 

 

13

Lao động tự giác và sang tao (tiếp)

 

 

14

Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình.

 

 

15

 Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình. ( tiếp)

 

 

16

Thực hành ngoại khóa các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học.

 

 

17

Ôn tập học kì I

 

 

18

Kiểm tra học kì I

 

 

19

Trả bài kiểm tra học kì I

 

 

 

GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8 HỌC KÌ II

TIẾT

         TÊN BÀI DẠY

Điều chỉnh theo cv 5842 ngày 1/9/2011-BGD-ĐT

Thống nhất  điều chỉnh.

20

 

Chủ đề 2: Phòng chống các tệ nạn xã hội

Phòng chống tệ nạn xã hội

 

21

Phòng chống tệ nạn xã hội (tiếp)

 

22

Phòng chống nhiễm HIV/AIDS

 

23

Phòng chống tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại.

 

 

24

Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác.

 

 

25

Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng.

 

 

26

Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

 

 

27

Kiểm tra viết

 

 

28

Quyền tự do ngôn luận

 

 

29

Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam

 

 

30

Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam( tiếp)

 

 

31

Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam

 

 

32

Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam( tiếp)

 

 

33

Thực hành ngoại khóa các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học

 

 

34

Thực hành ngoại khóa các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học (tiếp theo)

 

 

35

Ôn tập học kì II

 

 

36

Kiểm tra học kì II

 

 

37

Trả bài kiểm tra học kì II

 

 

 

 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN GDCD 9 (2017-2018)

 

CẢ NĂM : 37 TUẦN ( 37 TIẾT)

HKI: 19 tuần( 19 tiết)

HKII: 18 tuần( 18 tiết)

Dạy học theo chủ đề :

- Chủ đề 1: Hoạt động ngoại khóa  “Thanh niên làm theo lời Bác (tiết 14 – 15)

Chủ đề 2: Sức khỏe sinh sản vị thành niên. (Tiết 20-21)

 

HỌC KÌ I

TIẾT

                          TÊN BÀI DẠY

Điều chỉnh theo cv 5842 ngày  1/9/2011-BGD-ĐT

Thống nhất điều chỉnh giảm tải.

1

An toàn giao thông

 

 

2

Chí công vô tư

 

 

3

Tự chủ

 

 

4

Dân chủ và kỉ luật

-Không yêu  cầu học sinh trả lời câu hỏi gợi ý b phần Đặt vấn đề( trang 10)

- Không yêu cầu học sinh làm bài tập 3 (trang 11)

 

5

Bảo vệ hòa bình

Đọc thêm:Mục 3 phần nội dung bài học( trang 15)

 

6

Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới

 

 

7

Hợp tác cùng phát triển

 

 

8

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

 

 

9

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc( tiếp theo)

 

 

10

Kiểm tra viết

 

 

11

Năng động, sang tạo.

 

 

12

Năng động, sang tạo(tiếp)

 

 

13

Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Câu hỏi gợi ý a phần Đặt vấn đề( trang 32): không yêu cầu học sinh trả lời.

 

14

Chủ đề: Hoạt động ngoại khóa  “Thanh niên làm theo lời Bác  “

 

Khồng dạy: Lí tưởng sống của thanh niên

Chuyển sang hoạt động ngoại khóa.

 

15

 

16

Thực hành ngoại khóa các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học.

 

 

17

Ôn tập học kì I

 

 

18

Kiểm tra học kì I

 

 

19

Trả bài kiểm tra học kì I

 

 

 

 

GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9 - HỌC KÌ II

TIẾT

        TÊN BÀI DẠY

Điều chỉnh theo cv 5842 ngày  1/9/2011-BGD-ĐT

Thống nhất  điều chỉnh .

20

Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Đọc thêm (cả bài)

Chủ đề: Sức khỏe sinh sản vị thành niên. (Tiết 20-21)

 

(Trao đổi với học sinh vấn đề: Sức khỏe sinh sản vị thành niên.)

21

Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước (tiếp theo).

 

22

Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân

.

 

 

23

Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân( tiếp theo)

 

 

24

Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.

 

 

25

Quyền và nghĩa vụ  lao động của công dân

 

Bài tập 4: Không yêu cầu học sinh làm.

26

Quyền và nghĩa vụ  lao động của công dân( tiếp theo)

 

 

27

 Kiểm tra viết

 

 

28

Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân.

- Khái niện về từng loại trách nhiệm pháp lý (trang 53): Không nêu định nghĩa về từng loại trách nhiệm pháp lý hình sự, hành chinh, dân sự, kỉ luật. Khi dạy về các loại vi phạm pháp luật thì gắn luôn với các loại trách nhiệm pháp lý tương ứng.

- Bài tập (trang 55): Không yêu cầu học sinh làm.

 

29

Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân (tiếp theo)

 

 

30

Quyền tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội của công dân.

- Không yêu cầu học sinh làm bài tập 4 và bài tập 6

 

31

Quyền tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội của công dân.( tiếp theo)

 

 

32

 Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

 

 

33

Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật

 

 

34

Thực hành ngoại khóa các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học.

 

 

35

Ôn tập học kì II

 

 

36

Kiểm tra học kì II

 

 

37

Trả bài kiểm tra học kì II

 

 

 

 

NHÓM TRƯỞNG

TỔ TRƯỞNG

BAN GIÁM HIỆU

 

Tác giả bài viết: Vũ Thị Oanh

Nguồn tin: Ban giám hiệu:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây