Trang nhất » Tin Tức » Kế hoạch

Kế hoạch dạy học môn Ngữ văn (2017-2018)

Chủ nhật - 27/08/2017 17:18

Kế hoạch dạy học môn Ngữ văn (2017-2018)

 
PHÒNG GD&ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS YÊN NGHĨA
KẾ HOẠCH DẠY HỌC THCS 2017 - 2018
NGỮ VĂN LỚP 6
Cả năm: 37 tuần (140 tiết)
Học kì I: 19 tuần (72 tiết)
Học kì II: 18 tuần  (68 tiết)
 
HỌC KỲ I
 
Tiết Tên bài học Điều chỉnh theo cv: 5842
 1.  
Con Rồng cháu Tiên Đọc thêm (cả bài)
 1.  
Hướng dẫn đọc thêm: Bánh chưng bánh dày  
 1.  
Từ và cấu tạo từ tiếng Việt  
 1.  
Giao tiếp, văn bản và ph­ương thức biểu đạt  
 1.  
Thánh Gióng  
 1.  
Từ mư­ợn  
 1.  
Tìm hiểu chung về văn tự sự  
 1.  
   
 1.  
Sơn Tinh, Thuỷ Tinh  
 1.  
Nghĩa của từ  
 1.  
Sự việc và nhân vật trong văn tự sự  
 1.  
   
 1.  
Hư­ớng dẫn đọc thêm: Sự tích hồ Gươm  
 1.  
   
 1.  
Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự  
 1.  
Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự  
 1.  
Viết bài Tập làm văn số 1  
 1.  
   
 1.  
Từ nhiều nghĩa và hiện t­ượng chuyển nghĩa của từ  
 1.  
Lời văn, đoạn văn tự sự  
 1.  
Thạch Sanh  
 1.  
   
 1.  
Chữa lỗi dùng từ  
 1.  
Trả bài Tập làm văn số 1  
 1.  
Em bé thông minh  
 1.  
   
 1.  
Chữa lỗi dùng từ (tiếp)  
 1.  
Kiểm tra Văn  
 1.  
Luyện nói kể chuyện  
 1.  
Cây bút thần Đọc thêm (cả bài)
 1.  
   
 1.  
Danh từ Phần danh từ riêng, danh từ chung: Chọn Danh từ riêng, danh từ chung để dạy.
 1.  
Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự  
 1.  
H­ướng dẫn đọc thêm: Ông lão đánh cá và con cá vàng Đọc thêm (cả bài)
 1.  
   
 1.  
Thứ tự kể trong văn tự sự  
 1.  
Viết bài Tập làm văn số 2  
 1.  
   
 1.  
Ếch ngồi đáy giếng  
 1.  
Thầy bói xem voi  
 1.  
Danh từ (tiếp)  
 1.  
Trả bài kiểm tra Văn  
 1.  
Luyện nói kể chuyện  
 1.  
Cụm danh từ  
 1.  
H­ướng dẫn đọc thêm: Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng  
 1.  
Kiểm tra Tiếng Việt  
 1.  
Trả bài Tập làm văn số 2  
 1.  
Luyện tập xây dựng bài tự sự- Kể chuyện đời th­ường  
 1.  
Viết bài Tập làm văn số 3  
 1.  
   
 1.  
Treo biển
Hư­ớng dẫn đọc thêm: Lợn cư­ới, áo mới
 
 
 1.  
Số từ và l­ượng từ  
 1.  
Kể chuyện t­ưởng t­ượng  
 1.  
Chủ đề: Ôn tập truyện dân gian  
 1.  
 
 1.  
Trả bài kiểm tra Tiếng Việt  
 1.  
Chỉ từ  
 1.  
Luyện tập kể chuyện t­ưởng t­ượng  
 1.  
Hư­ớng dẫn đọc thêm: Con hổ có nghĩa  
 1.  
Động từ  
 1.  
Cụm động từ  
 1.  
Mẹ hiền dạy con Đọc thêm (cả bài)
 1.  
Tính từ và cụm tính từ  
 1.  
Trả bài Tập làm văn số 3  
 1.  
Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng  
 1.  
Ôn tập tiếng Việt  
 1.  
Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I  
 1.  
   
 1.  
Hoạt động Ngữ văn: Thi kể chuyện  
 1.  
Ch­ương trình Ngữ văn địa phư­ơng  
 1.  
   
 1.  
Trả bài kiểm tra học  kì I  
 
HỌC KỲ II
 
73 Bài học đ­ường đời đầu tiên  
74    
75 Phó từ  
76 Tìm hiểu chung về văn miêu tả  
77 Sông n­ước Cà Mau  
78 So sánh  
79 Quan sát, tư­ởng tư­ợng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả  
80    
81 Bức tranh của em gái tôi  
82 Bức tranh của em gái tôi (tiếp theo)  
83 Luyện nói về quan sát, tư­ởng tư­ợng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả  
84    
85 Vượt thác  
86 So sánh  
87 Chương trình địa phư­ơng Tiếng Việt  
88 Ph­ương pháp tả cảnh
Viết bài Tập làm văn tả cảnh  (làm ở nhà)
 
 
89 Buổi học cuối cùng  
90    
91 Nhân hoá  
92 Phương pháp tả người  
93 Đêm nay Bác không ngủ  
94    
95 Ẩn dụ Phần nội dung nhận diện, tác dụng của ẩn dụ: Chọn nội dung nhận diện, bước đầu phân tích tác dụng của ẩn dụ để dạy
96 Luyện nói về văn miêu tả  
97 Kiểm tra Văn  
98 Trả bài Tập làm văn tả cảnh viết ở nhà  
99 Lượm  
100 Hư­ớng dẫn đọc thêm: M­ưa  
101 Hoán dụ Phần nội dung nhận diện, tác dụng của hoán dụ: Chọn nội dung nhận diện bước đầu phân tích tác dụng của hoán dụ để dạy
102 Tập làm thơ bốn chữ  
103 Cô Tô  
104    
105 Viết bài Tập làm văn tả ngư­ời  
106    
107 Các thành phần chính của câu  
108 Thi làm thơ 5 chữ  
109 Cây tre Việt Nam  
110 Câu trần thuật đơn  
111 H­ướng dẫn đọc thêm: Lòng yêu n­ước  
112 Câu trần thuật đơn có từ  
113 Lao xao Đọc thêm (cả bài)
114    
115 Kiểm tra Tiếng Việt  
116 Trả bài kiểm tra Văn, bài Tập làm văn tả ngư­ời  
117 Ôn tập truyện và kí  
118 Câu trần thuật đơn không có từ  
119 Ôn tập văn miêu tả  
120 Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ  
121 Viết bài Tập làm văn miêu tả sáng tạo  
122    
123 Cầu Long Biên chứng nhân lịch sử Đọc thêm (cả bài)
124 Viết đơn  
125 Bức thư­ của thủ lĩnh da đỏ  
126    
127 Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ (tiếp)  
128 Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi  
129 Động Phong Nha Đọc thêm (cả bài)
130 Chủ đề: Ôn tập về dấu câu
 (Gồm các bài:Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than; Dấu phẩy)
 • Gợi ý thiết kế giáo án:
A- Giới thiệu chung về dấu câu:
B- Tìm hiểu các loại dấu câu trong chương trình Ngữ văn 6:
C- Luyện tập:
 
131  
132 Trả bài Tập làm văn miêu tả sáng tạo, trả bài kiểm tra Tiếng Việt  
133 Tổng kết phần Văn và Tập làm văn  
134    
135 Tổng kết phần Tiếng Việt  
136 Ôn tập tổng hợp  
137 Kiểm tra tổng hợp cuối năm  
138    
139 Ch­ương trình Ngữ văn địa phư­ơng  
140 Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GD&ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS YÊN NGHĨA
KẾ HOẠCH DẠY HỌC THCS 2017 – 2018
NGỮ VĂN LỚP 7
Cả năm: 37 tuần (140 tiết)
Học kì I: 19 tuần (72 tiết)
Học kì II: 18 tuần (68 tiết)
 
HỌC KỲ I
 
TiÕt Tªn bµi häc Điều chỉnh theo cv: 5842
1.  Cổng tr­ường mở ra  
2.  Mẹ tôi  
3.  Từ ghép  
4.  Liên kết trong văn bản  
5.  Cuộc chia tay của những con búp bê  
6.     
7.  Bố cục trong văn bản  
8.  Mạch lạc trong văn bản  
9.  Những câu hát về tình cảm gia đình Chỉ dạy bài ca dao 1 và 4
 1.  
Những câu hát về tình yêu quê h­ương, đất nư­ớc, con ngư­ời Chỉ dạy bài ca dao 1 và 4
 1.  
Từ láy  
12.  Quá trình tạo lập văn bản
Viết bài Tập làm văn số 1 ở nhà
 
 
13.  Những câu hát than thân Chỉ dạy bài ca dao 2 và 3
14.  Những câu hát châm biếm Chỉ dạy bài ca dao 1 và 2
 1.  
Đại từ  
16.  Luyện tập tạo lập văn bản  
 1.  
Sông núi nư­ớc Nam, Phò giá về kinh  
18.  Từ Hán Việt  
19.  Trả bài Tập làm văn số 1  
20.  Tìm hiểu chung về văn biểu cảm  
 1.  
Côn Sơn ca;
H­ướng dẫn đọc thêm: Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra
Đọc thêm (cả bài)
 1.  
Từ Hán Việt (tiếp)  
 1.  
Đặc điểm văn bản biểu cảm  
 1.  
Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm  
25.  Bánh trôi nư­ớc  
26.  H­ướng dẫn đọc thêm: Sau phút chia li Đọc thêm (cả bài)
27.  Luyện tập cách làm văn bản biểu cảm  
28.  Qua đèo Ngang  
29.  Bạn đến chơi nhà  
30.  Viết bài Tập làm văn số 2 tại lớp  
31.     
32.  Chủ đề: Quan hệ từ
(Gồm các bài: Quan hệ từ ;Chữa lỗi về quan hệ từ)
 
33.   
34.  H­ướng dẫn đọc thêm: Xa ngắm thác núi Lư­  
35.  Từ đồng nghĩa  
36.  Cách lập ý của bài văn biểu cảm  
37.  Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (Tĩnh dạ tứ)  
38.  Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê (Hồi h­ương ngẫu thư­)  
39.  Từ trái nghĩa  
40.  Luyện nói: Văn biểu cảm về sự vật, con ng­ười  
41.  Bài ca nhà tranh bị gió thu phá Đọc thêm (cả bài)
42.  Kiểm  tra Văn  
43.  Từ đồng âm  
44.  Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm  
 1.  
Cảnh khuya, Rằm tháng giêng  
46.  Kiểm tra Tiếng Việt  
47.  Trả bài Tập làm văn số 2  
48.  Thành ngữ  
49.  Trả bài kiểm tra Văn, bài kiểm tra Tiếng Việt  
50.  Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học Chọn ngữ liệu phù hợp hơn để dạy
 1.  
Viết bài Tập làm văn số 3 tại lớp  
52.     
53.  Tiếng gà tr­ưa  
54.     
55.  Điệp ngữ  
56.  Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học  
57.  Một thứ quà của lúa non: Cốm  
 1.  
Trả bài Tập làm văn số 3  
59.  Chơi chữ  
60.  Làm thơ lục bát  
61.  Chuẩn mực sử dụng từ  
62.  Ôn tập văn bản biểu cảm  
63.  Mùa xuân của tôi  
 1.  
H­ướng dẫn đọc thêm: Sài Gòn tôi yêu  
65.  Luyện tập sử dụng từ  
66.  Ôn tập tác phẩm trữ tình  
 1.  
Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp)  
 1.  
Ôn tập Tiếng Việt, Ôn tập Tiếng Việt (tiếp)  
 1.  
Ch­ương trình địa ph­ương phần Tiếng Việt  
 1.  
Kiểm tra học kì I (đề tổng hợp)  
71.     
72.  Trả bài kiểm tra kì I  
 
 
 
HỌC KỲ II
 
 1.  
Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất  
 1.  
Ch­ương trình địa phư­ơng phần Văn và Tập làm văn  
 1.  
Tìm hiểu chung về văn nghị luận  
 1.  
Tìm hiểu chung về văn nghị luận (tiếp)  
 1.  
Tục ngữ về con ngư­ời và xã hội  
 1.  
Rút gọn câu  
 1.  
Đặc điểm của văn bản nghị luận  
 1.  
Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận  
 1.  
Tinh thần yêu n­ước của nhân dân ta  
 1.  
Câu đặc biệt  
 1.  
Bố cục và ph­ương pháp lập luận trong bài văn nghị luận Tự học có hướng dẫn
 1.  
Luyện tập về phư­ơng pháp lập luận trong văn nghị luận  
 1.  
Sự giàu đẹp của tiếng Việt Đọc thêm (cả bài)
 1.  
Thêm trạng ngữ cho câu  
 1.  
Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh  
 1.  
   
 1.  
Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp)  
 1.  
Kiểm tra Tiếng Việt  
 1.  
Cách làm bài văn lập luận chứng minh Chọn trọng điểm để dạy cho HS: Văn chứng minh là gỡ? Những nột đặc trưng của văn chứng minh...
 1.  
Luyện tập lập luận chứng minh  
 1.  
Đức tính giản dị của Bác Hồ  
 1.  
Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động  
 1.  
Viết bài Tập làm văn số 5 tại lớp  
 1.  
   
 1.  
Ý nghĩa văn ch­ương  
 1.  
Kiểm tra Văn  
 1.  
Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp)  
 1.  
Luyện tập viết đoạn văn chứng minh  
 1.  
Ôn tập văn nghị luận  
 1.  
Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu  
 1.  
Trả bài Tập làm văn số 5, trả bài kiểm tra Tiếng Việt, trả bài kiểm tra Văn  
 1.  
   
 1.  
Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích  
 1.  
Sống chết mặc bay  
 1.  
   
 1.  
Cách làm bài văn lập luận giải thích Chọn trọng điểm để dạy cho HS: Văn giải thích là gỡ? Những nột đặc trưng của văn giải thích…
 1.  
Luyện tập lập luận giải thích; Viết bài Tập làm văn số 6 ở nhà
 
 
 1.  
Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu Đọc thêm (cả bài)
 1.  
   
 1.  
Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu. Luyện tập (tiếp)  
 1.  
Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề  
 1.  
Ca Huế trên sông Hư­ơng  
 1.  
Liệt kê  
 1.  
Tìm hiểu chung về văn bản hành chính  
 1.  
Trả bài Tập làm văn số 6  
 1.  
Quan âm Thị Kính Đọc thêm (cả bài)
 1.  
   
 1.  
Văn bản đề nghị  
 1.  
Ôn tập Văn học  
 1.  
Chủ đề: DẤU CÂU
(gồm các bài: Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy ; Dấu gạch ngang)
 • Gợi ý thiết kế giáo án:
A- Giới thiệu chung về dấu câu:
B- Tìm hiểu các loại dấu câu trong chương trình Ngữ văn 7
C- Luyện tập:
 
 1.  
 
 1.  
Ôn tập Tiếng Việt  
 1.  
Văn bản báo cáo  
 1.  
Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo  
 1.  
   
 1.  
Ôn tập Tập làm văn  
 1.  
   
 1.  
Ôn tập Tiếng Việt (tiếp)  
 1.  
H­ướng dẫn làm bài kiểm tra tổng hợp  
 1.  
Kiểm tra tổng hợp cuối năm  
 1.  
   
 1.  
Chư­ơng trình địa phư­ơng phần Văn và Tập làm văn (tiếp)  
 1.  
   
 1.  
Hoạt động Ngữ văn  
 1.  
   
 1.  
Ch­ương trình địa ph­ương phần Tiếng Việt  
 1.  
   
 1.  
Trả bài kiểm tra tổng hợp  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GD&ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS YÊN NGHĨA
KẾ HOẠCH DẠY HỌC THCS 2017 - 2018
NGỮ VĂN LỚP 8
Cả năm: 37 tuần (140 tiết)
Học kì I: 19 tuần (72 tiết)
Học kì II: 18 tuần (68 tiết)
 
HỌC KỲ I
 
Tiết Tên bài học Điều chỉnh theo cv: 5842
 1.  
Tôi đi học  
 1.  
   
 1.  
Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ Tự học có hướng dẫn (cả bài)
 1.  
Tính thống nhất về chủ đề của văn bản  
 1.  
Trong lòng mẹ  
 1.  
   
 1.  
Trư­ờng từ vựng  
 1.  
Bố cục của văn bản  
 1.  
Tức n­ước vỡ bờ  
 1.  
Xây dựng đoạn văn trong văn bản  
 1.  
Viết bài Tập làm văn số 1  
 1.  
   
 1.  
Lão Hạc  
 1.  
   
 1.  
Từ tư­ợng hình, từ tư­ợng thanh  
 1.  
Liên kết các đoạn văn trong văn bản  
 1.  
Từ ngữ địa phư­ơng và biệt ngữ xã hội  
 1.  
Tóm tắt văn bản tự sự  
 1.  
Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự  
 1.  
Trả bài Tập làm văn số 1  
 1.  
Cô bé bán diêm  
 1.  
   
 1.  
Trợ từ, thán từ  
 1.  
Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự  
 1.  
Đánh nhau với cối xay gió  
 1.  
   
 1.  
Tình thái từ  
 1.  
Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với với miêu tả và biểu cảm  
 1.  
Chiếc lá cuối cùng  
 1.  
   
 1.  
Chương trình địa ph­ương (phần Tiếng Việt)  
 1.  
Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm  
 1.  
Hai cây phong  
 1.  
   
 1.  
Viết bài Tập làm văn số 2  
 1.  
   
 1.  
Nói quá  
 1.  
Ôn tập truyện kí Việt Nam  
 1.  
Thông tin về ngày trái đất năm 2000  
 1.  
Nói giảm, nói tránh  
 1.  
Kiểm tra Văn  
 1.  
Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm  
 1.  
Câu ghép  
 1.  
Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh  
 1.  
Ôn dịch thuốc lá  
 1.  
Câu ghép (tiếp)  
 1.  
Phư­ơng pháp thuyết minh  
 1.  
Trả bài kiểm tra Văn, bài Tập làm văn số 2  
 1.  
Bài toán dân số  
 1.  
Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh  
 1.  
Ch­ương trình địa ph­ương (phần Văn)  
 1.  
Luyện nói: Thuyết minh một thứ đồ dùng  
 1.  
Viết bài Tập làm văn số 3  
 1.  
 
 1.  
 
Chủ đề: DẤU CÂU
(gồm các bài: Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm; Dấu ngoặc kép; Ôn luyện về dấu câu)
 • Gợi ý thiết kế giáo án:
A- Giới thiệu chung về dấu câu:
B- Tìm hiểu các loại dấu câu trong chương trình Ngữ văn 8
C- Luyện tập:
 
 1.  
 
 1.  
 
 1.  
Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác Đọc thêm (cả bài)
 1.  
Đập đá ở Côn Lôn  
 1.  
Kiểm tra Tiếng Việt  
 1.  
Thuyết minh một thể loại văn học  
 1.  
H­ướng dẫn đọc thêm: Muốn làm thằng Cuội  
 1.  
Ôn tập Tiếng Việt  
 1.  
Trả bài Tập làm văn số 3  
 1.  
Ông đồ  
 1.  
Hư­ớng dẫn đọc thêm: Hai chữ nư­ớc nhà  
 1.  
Trả bài kiểm tra Tiếng Việt  
 1.  
Kiểm tra tổng hợp học kì I  
 1.  
   
 1.  
Hoạt động ngữ văn: Làm thơ 7 chữ  
 1.  
   
 1.  
Trả bài kiểm tra tổng hợp học kì I  
 
HỌC KỲ II
 1.  
Nhớ rừng  
 1.  
   
 1.  
Câu nghi vấn  
 1.  
Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh  
 1.  
Quê h­ương  
 1.  
Khi con tu hú  
 1.  
Câu nghi vấn (tiếp)  
 1.  
Thuyết minh về một ph­ương pháp (cách làm)  
 1.  
Tức cảnh Pác Bó  
 1.  
Câu cầu khiến  
 1.  
Thuyết minh một danh lam thắng cảnh  
 1.  
Ôn tập về văn bản thuyết minh  
 1.  
Ngắm trăng, Đi đ­ường  
 1.  
Câu cảm thán  
 1.  
Viết bài Tập làm văn số 5  
 1.  
   
 1.  
Câu trần thuật  
 1.  
Chiếu dời đô  
 1.  
Câu phủ định  
 1.  
Ch­ương trình địa ph­ương (phần Tập làm văn)  
 1.  
Hịch t­ướng sĩ  
 1.  
   
 1.  
Hành động nói  
 1.  
Trả bài Tập làm văn số 5  
 1.  
Nư­ớc Đại Việt ta  
 1.  
Hành động nói (tiếp)  
 1.  
Ôn tập về luận điểm  
 1.  
Viết đoạn văn trình bày luận điểm  
 1.  
Bàn luận về phép học  
 1.  
Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm  
 1.  
Viết bài Tập làm văn số 6  
 1.  
   
 1.  
Thuế máu  
 1.  
   
 1.  
Hội thoại  
 1.  
Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận  
 1.  
Đi bộ ngao du  
 1.  
   
 1.  
Hội thoại (tiếp)  
 1.  
Luyện tập đ­ưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận  
 1.  
Kiểm tra Văn  
 1.  
Lựa chọn trật tự từ trong câu  
 1.  
Trả bài Tập làm văn số 6  
 1.  
Tìm hiểu về các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận  
 1.  
Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục  
 1.  
   
 1.  
Lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập)  
 1.  
Luyện tập đ­ưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận  
 1.  
Ch­ương trình địa phư­ơng (phần Văn)  
 1.  
Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lôgic)  
 1.  
Viết bài Tập làm văn số 7  
 1.  
   
 1.  
Ôn tập phần Tiếng Việt học kì II  
 1.  
Trả bài kiểm tra Văn  
 1.  
Kiểm tra Tiếng Việt  
 1.  
Trả bài Tập làm văn số 7  
 1.  
Tổng kết phần Văn Chọn nội dung phù hợp ở 3 bài (trang 130, 144, 148) để dạy trong 2 tiết
 1.  
Tổng kết phần Văn (tiếp)
 1.  
Ôn tập phần Tập làm văn  
 1.  
Luyện tập tổng hợp (thay thế cho tiết ”Tổng kết phần Văn” )
 1.  
Kiểm tra tổng hợp cuối năm  
 1.  
 
 1.  
Chủ đề:
VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CÔNG VỤ
 
(Gồm các bài: Văn bản tư­ờng trình; Luyện tập làm văn bản t­ường trình; Văn bản thông báo;  Luyện tập làm văn bản thông báo)
* Gợi ý thiết kế giáo án:
A- Giới thiệu về văn bản HCCV trong chương trình Ngữ văn THCS
B- Tìm hiểu một số VB HCCV trong chương trình Ngữ văn 8
C- Luyện tập
* Tích hợp với kỹ năng sử dụng Dịch vụ công trực tuyến (GV hướng dẫn – HS thực hành)
 
 
 1.  
 
 1.  
 
 1.  
 
 1.  
Ch­ương trình địa ph­ương phần Tiếng Việt  
 1.  
Trả bài kiểm tra tổng hợp  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GD&ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS YÊN NGHĨA
 
KẾ HOẠCH DẠY HỌC NGỮ VĂN LỚP 9 (2017-2018)
Cả năm: 37 tuần (175 tiết)
Học kì I: 19 tuần (90 tiết)
Học kì II: 17 tuần (85 tiết)
HỌC KỲ I
TIẾT TÊN BÀI HỌC Điều chỉnh theo cv: 5842
 1.  
Phong cách Hồ Chí Minh  
 1.  
   
 1.  
Các ph­ương châm hội thoại  
 1.  
Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh  
 1.  
Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản
thuyết minh
 
 1.  
Đấu tranh cho một thế giới hoà bình  
 1.  
   
 1.  
Các phư­ơng châm hội thoại (tiếp)  
 1.  
CHỦ ĐỀ: Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
(gồm các bài: Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh;
Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh)
 
 1.  
 
 1.  
Tuyên bố thế giới về... trẻ em  
 1.  
   
 1.  
Các ph­ương châm hội thoại (tiếp)  
 1.  
Viết bài Tập làm văn số 1  
 1.  
   
 1.  
Chuyện ng­ười con gái Nam X­ương  
 1.  
   
 1.  
X­ưng hô trong hội thoại  
 1.  
Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp  
 1.  
Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự Tự học có hướng dẫn (cả bài)
 1.  
Sự phát triển của từ vựng  
 1.  
Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh Đọc thêm (cả bài)
 1.  
Hoàng Lê nhất thống chí (hồi 14)  
 1.  
   
 1.  
Sự phát triển của từ vựng (tiếp)  
 1.  
Truyện Kiều của Nguyễn Du  
 1.  
Chị em Thuý Kiều  
 1.  
Cảnh ngày xuân  
 1.  
Thuật ngữ  
 1.  
Trả bài Tập làm văn số 1  
 1.  
Kiều ở lầu Ng­ưng Bích  
 1.  
Mã Giám Sinh mua Kiều Không dạy (cả bài)
- Thay thế : Luyện tập về « Truyện Kiều »
(để giảm tải cho các tiết 26, 27, 28, 31)
 1.  
 
 1.  
Miêu tả trong văn bản tự sự  
 1.  
Trau dồi vốn từ  
 1.  
Viết bài Tập làm văn số 2  
 1.  
   
 1.  
Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga  
 1.  
   
 1.  
Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự  
 1.  
Lục Vân Tiên gặp nạn Không dạy (cả bài)
-Thay  thế : Ôn tập truyện Trung đại
 1.  
Ch­ương trình địa phư­ơng phần Văn  
 1.  
Tổng kết về từ vựng (Từ đơn, từ phức,... Từ nhiều nghĩa)  
 1.  
Tổng kết về từ vựng (Từ đồng âm,... Tr­ường từ vựng)  
 1.  
Kiểm tra truyện trung đại  
 1.  
Trả bài Tập làm văn số 2  
 1.  
Đồng chí  
 1.  
Bài thơ về tiểu đội xe không kính  
 1.  
Tổng kết về từ vựng (Sự phát triển của từ vựng,... Trau dồi
       vốn từ)
 
 
 1.  
Nghị luận trong văn bản tự sự  
 1.  
Đoàn thuyền đánh cá  
 1.  
   
 1.  
Tổng kết về từ vựng (Từ t­ượng thanh, t­ượng hình, một số phép tu từ từ vựng)  
 1.  
Tập làm thơ tám chữ  
 1.  
Trả bài kiểm tra Văn  
 1.  
Bếp lửa  
 1.  
H­ướng dẫn đọc thêm: Khúc hát ru những em bé lớn trên l­ưng mẹ  
 1.  
Ánh trăng  
 1.  
Tổng kết về từ vựng (Luyện tập tổng hợp)  
 1.  
Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận  
 1.  
Làng  
 1.  
   
 1.  
Chư­ơng trình địa phư­ơng phần Tiếng Việt  
 1.  
Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự  
 1.  
Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm  
 1.  
Lặng lẽ Sa Pa  
 1.  
   
 1.  
Viết bài Tập làm văn số 3  
 1.  
   
 1.  
Ngư­ời kể chuyện trong văn bản tự sự Tự học có hướng dẫn (cả bài)
 1.  
Chiếc l­ược ngà  
 1.  
   
 1.  
Ôn tập Tiếng Việt (Các ph­ương châm hội thoại,... Cách dẫn gián tiếp)  
 1.  
Kiểm tra Tiếng Việt  
 1.  
Kiểm tra thơ và truyện hiện đại  
 1.  
Cố h­ương Không dạy phần viết chữ nhỏ
 1.  
 
 1.  
 
 1.  
Trả bài kiểm tra Tiếng Việt  
 1.  
Trả bài kiểm tra Văn  
 1.  
Trả bài Tập làm văn số 3  
 1.  
Ôn tập Tập làm văn  
 1.  
Ôn tập Tập làm văn (tiếp)  
 1.  
Ôn tập Tập làm văn (tiếp)  
 1.  
Kiểm tra tổng hợp học kì I  
 1.  
   
 1.  
Tập làm thơ tám chữ (tiếp tiết 54)  
 1.  
H­ướng dẫn đọc thêm: Những đứa trẻ  
 1.  
   
 1.  
Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I  
HỌC KỲ II
 1.  
Bàn về đọc sách  
 1.  
   
 1.  
Khởi ngữ  
 1.  
Phép phân tích và tổng hợp  
 1.  
Luyện tập phân tích và tổng hợp  
 1.  
Tiếng nói của văn nghệ  
 1.  
   
 1.  
Các thành phần biệt lập  
 1.  
Nghị luận về một sự việc, hiện t­ượng đời sống  
 1.  
Cách làm bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống  
 1.  
Hư­ớng dẫn chuẩn bị cho chư­ơng trình địa phương phần Tập làm văn (sẽ làm ở nhà)  
 1.  
Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới  
 1.  
Các thành phần biệt lập (tiếp)  
 1.  
Viết bài Tập làm văn số 5  
 1.  
   
 1.  
Chó Sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông ten  
 1.  
Chó Sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông ten (tiếp)  
 1.  
Nghị luận về một vấn đề tư­ tư­ởng, đạo lí  
 1.  
Liên kết câu và liên kết đoạn văn  
 1.  
Liên kết câu và liên kết đoạn văn (luyện tập)  
 1.  
Hư­ớng dẫn đọc thêm: Con cò  
 1.  
   
 1.  
Cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư­ tưởng, đạo lí  
 1.  
   
 1.  
Trả bài Tập làm văn số 5  
 1.  
Mùa xuân nho nhỏ  
 1.  
Viếng lăng Bác  
 1.  
Nghị luân về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)  
 1.  
Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)  
 1.  
Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích);
Viết bài Tập làm văn số 6 ở nhà
 
 1.  
Sang thu  
 1.  
Nói với con  
 1.  
Nghĩa t­ường minh và hàm ý  
 1.  
Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ  
 1.  
Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ  
 1.  
Mây và sóng  
 1.  
Ôn tập về thơ  
 1.  
Nghĩa t­ường minh và hàm ý (tiếp)  
 1.  
Kiểm tra Văn (phần thơ)  
 1.  
Trả bài Tập làm văn số 6 viết ở nhà  
 1.  
Tổng kết phần văn bản nhật dụng  
 1.  
   
 1.  
Ch­ương trình địa phư­ơng (phần Tiếng Việt)  
 1.  
Viết bài Tập làm văn số 7  
 1.  
   
 1.  
H­ướng dẫn đọc thêm: Bến quê  
 1.  
   
 1.  
Ôn tập Tiếng Việt  
 1.  
   
 1.  
Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ  
 1.  
Những ngôi sao xa xôi  
 1.  
   
 1.  
Ch­ương trình địa phư­ơng (phần Tập làm văn)  
 1.  
Trả bài Tập làm văn số 7  
 1.  
Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang  
 1.  
Tổng kết về ngữ pháp  
 1.  
   
 1.  
Bố của Xi mông  
 1.  
   
 1.  
Ôn tập về truyện  
 1.  
Tổng kết về ngữ pháp (tiếp)  
 1.  
Kiểm tra Văn (phần truyện)  
 1.  
Con chó Bấc  
 1.  
Kiểm tra Tiếng Việt  
 1.  
Tổng kết Văn học nư­ớc ngoài  
 1.  
   
 1.  
Bắc Sơn  
 1.  
   
 1.  
Tổng kết Tập làm văn  
 1.  
   
 1.  
Tổng kết Văn học  
 1.  
   
 1.  
Tôi và chúng ta Không dạy (cả bài)
Thay thế : Hướng dẫn làm bài kiểm tra tổng hợp cuối năm
 1.  
Tôi và chúng ta
 1.  
Trả bài kiểm tra Văn  
 1.  
Trả bài kiểm tra Tiếng Việt  
 1.  
Kiểm tra tổng hợp cuối năm  
 1.  
 
 
Từ
169
 
Đến
174
CHỦ ĐỀ: VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CÔNG VỤ
(Gồm các bài: Biên bản; Luyện tập viết biên bản; Hợp đồng; Luyện tập viết hợp đồng; Thư­, điện)
 
*Gợi ý thiết kế giáo án:
A-Khái quát về văn bản HCCV trong chương trình Ngữ văn THCS
B- Tìm hiểu một số VB HCCV trong chương trình Ngữ văn 9
C- Luyện tập
 • Tích hợp với kỹ năng sử dụng Dịch vụ công trực tuyến (GV hướng dẫn – HS thực hành)
 
175 Trả bài kiểm tra tổng hợp  
 
 
                   TỔ TRƯỞNG                                           BAN GIÁM HIỆU
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thu Hiền

Nguồn tin: Ban giám hiệu:

 Từ khóa: kế hoạch dạy học

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây