Trang nhất » Tin Tức » Kế hoạch

Kế hoạch giáo dục hướng nghiệp năm học 2017-2018

Thứ bảy - 23/09/2017 15:32

Kế hoạch giáo dục hướng nghiệp năm học 2017-2018

PHÒNG GDĐT QUẬN HÀ ĐÔNG          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THCS YÊN NGHĨA                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

Số: ……./KH-NTr                                 Hà Đông, ngày 12 tháng 9  năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP

NĂM HỌC 2017-2018

 

Căn cứ vào hướng dẫn Số : 911/PGD&ĐT-THCS  của Phòng Giáo dục và Đào tạo ngày 10 tháng 9  năm 2017 về việc tổ chức hoạt động giáo dục dạy Nghề phổ thông, năm học 2017-2018.

          Căn cứ Kế hoạch dạy  nghề của Trung tâm KTTH-HNDN;

           Căn cứ vào Kế hoạch số 58 /KH-NTr ngày 31 tháng 8 năm 2017 của nhà trường về Kế hoạch năm học 2017-2018;

Căn cứ vào điều kiện thực tế của  nhà trường và địa phương.

Trường THCS Yên Nghĩa xây dựng kế hoạch giáo dục lao động hướng nghiệp năm học 2017-2018 như sau:

 

  1. Mục đích yêu cầu

* Mục đích:

- Làm tốt công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh lớp 9, giúp học sinh lựa chọn học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động phù hợp với điều kiện của bản thân và yêu cầu đào tạo nhân lực của địa phương và cả nước.

- Giáo dục thái độ lao động và ý thức đúng đắn với nghề nghiệp.

- Giúp học sinh có hiểu biết khái quát về sự phân công lao động xã hội, cơ cấu nền kinh tế quốc dân, sự phát triển kinh tế của đất nước, địa phương, làm quen với những ngành nghề chủ yếu, nghề cơ bản đặc biệt là nghề truyền thống của địa phương.

- Tìm hiểu năng khiếu, khuynh hướng nghề nghiệp của từng học sinh để khuyến khích, hướng dẫn và bồi dưỡng khả năng nghề nghiệp thích hợp nhất.

- Giáo dục, động viên, hướng dẫn học sinh đi vào những ngành nghề mà nhà nước, địa phương đang cần phát triển.

* Yêu cầu:

- Giúp học sinh thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chọn nghề nói chung và quyết định hướng đi sau tốt nghiệp nói riêng dựa trên cơ sở năng lực, điều kiện .... của bản thân

-  Bước đầu hiểu được lợi ích của sự phù hợp nghề của từng con người cụ thể trong tương lai

- Học sinh bước đầu thấy được một cách khái quát các hướng đi sau khi tốt nghiệp THCS

- Giới thiệu và tổ chức tìm hiểu, so sánh qua thực tế về sự phù hợp và không phù hợp nghề của từng con người cụ thể, tìm hiểu và dự đoán nguyên nhân.

- Hướng dẫn học sinh thảo luận, hình dung bước đầu các hướng đi, sự thay đổi hình thức học tập hoặc làm việc sau khi tốt nghiệp THCS  

  1. Nội dung chương trình hướng nghiệp (9 chủ đề)

Chủ đề 1: Ý nghĩa, tầm quan trọng  của việc chọn nghề có cơ sở khoa học và các hướng đi sau khi tốt nghiệp THCS

- Giúp học sinh thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chọn nghề nói chung và quyết định hướng đi sau tốt nghiệp nói riêng dựa trên cơ sở năng lực, điều kiện của bản thân

-  Bước đầu hiểu được lợi ích của sự phù hợp nghề của từng con người cụ thể trong tương lai

- Học sinh bước đầu thấy được một cách khái quát các hướng đi sau khi tốt nghiệp THCS

- Giới thiệu và tổ chức tìm hiểu, so sánh qua thực tế về sự phù hợp và không phù hợp nghề của từng con người cụ thể, tìm hiểu và dự đoán nguyên nhân.

- Hướng dẫn học sinh hình dung bước đầu các hướng đi, sự thay đổi hình thức học tập hoặc làm việc sau khi tốt nghiệp THCS  

Chủ đề  2: Định hướng phát triển kinh tế -  xã hội của đất nước và địa phương

- Giúp cho học sinh có được một số nét khái quát về sự khác nhau giữa nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung bao cấp với nền kinh tế thị trường, hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước và địa phương trong thời gian tới.

- Bước đầu tiếp cận với các khái niệm việc làm, nghề nghiệp, thị trường lao động, một số đặc điểm về thị trường lao động và việc làm  ở nông thôn, thành phố

- Nghe giới thiệu về sự thay đổi và định hướng phát triển của nền kinh tế - xã hội của đại phương.

Chủ đề 3: Thế giới nghề nghiệp quanh em

Giúp học sinh biết cách phân tích, tìm  hiểu một số nghề qua hoạ đồ nghề và tìm hiểu một số nghề cụ thể, gần gũi với các em trong cuộc sống hàng ngày ( nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh, lĩnh vực nông nghiệp, nghề thợ thủ công...)

Chủ đề 4: Giới thiệu các nghành nghề ở địa phương.   

  Giáo viên giới thiệu một số ngành nghề đang phát triển ở địa phương:

+ Lĩnh vực kinh doanh: kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng, kinh doanh các mặt hàng thủ công, kinh doanh các mặt hang xuất nhập khẩu.

+ Lĩnh vực nông nghiệp: trồng lúa, trồng hoa màu, trồng cây cảnh.

+ Nghề thợ thủ công: dệt vải, dệt len, đồ mộc, khảm trai, sản xuất bánh kẹo, chế biến nông sản…

Chủ đề 5: Thị trường lao động.

Giới thiệu thị trường lao động ở địa phương

- Nhu cầu về nguồn nhân công làm trong các công ty, cơ sở SX

- Nhu cầu về nguồn lao động tri thức trong các công sở.

- Nhu cầu nguồn nhân lực để mở rộng kinh doanh, phục vụ

Chủ đề 6: Tìm hiểu năng lực  bản thân

- Giúp cho học sinh tự tìm hiểu về bản thân một cách khách quan, qua đó các em  xác định được điểm mạnh điểm  yếu của mình, liên hệ với các tình huống làm việc ở trường và ở nhà. Bước đầu có thể giải thích được các đặc điểm cá nhân ảnh hưởng đến lòng tự tin và việc thực hiện công việc.

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu nghề nghiệp thông qua các nguồn: họa đồ nghề và một số phương pháp  khác như điều tra, phỏng vấn...

- Giảng giải kết hợp với dùng các phiếu trắc nghiệm giúp học sinh tự xác định và hiểu được các điểm mạnh, điểm yếu trong học tập và công việc ở trường, ở nhà, yếu tố giới tính có ảnh hưởng đến hứng thú, lòng tự tin, năng suất lao động.

Chủ đề 7: Tìm hiểu hệ thống đào tạo nghề của địa phương (Tuyển sinh trình độ THCS)

- Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề quận Hà Đông.

- Trường trung cấp Kinh tế.

- Trường trung cấp cầu dường và dạy nghề Binh đoàn 12.

- các Trung tâm đào tạo tin học, ngoại ngữ.

Chủ đề 8: Các hướng đi sau khi tốt nghiệp THCS:

- Giúp học sinh bước đầu có được một số hướng chọn lựa sau khi tốt nghiệp THCS (kể cả việc chọn trường PTTH phù hợp).

- Tổ chức thảo luận với chủ đề “Sự lựa chọn cho tương lai”.

+ Động viên, khích lệ học sinh tham gia thảo luận, nói về những ước mơ của mình trong tương lai.

+  Học sinh xác định những nhân tố ảnh hưởng đến việc quyết định hướng nghề nghiệp của mình

- Giúp học sinh xử lý  thông tin, xác định mục tiêu cơ bản cho quyết định hướng nghề nghiệp sau THCS.

Chủ đề 9: Tư vấn học tập, tư vấn nghề:

  Phối hợp với các trường THPT, các trường đào tạo nghề ở quận Hà Đông và Chương Mỹ giúp học sinh xác định được hướng học tập hoặc học nghề sau khi tốt nghiệp THCS, dựa trên kết quả học tập và kết quả tự đánh giá bản thân. Toạ đàm, Tư vấn cá nhân.

 

  1. Tổ chức thực hiện:
  1. Chương trình : (9 tiết)

 

TT

TT CHỦ ĐỀ THEO SGV

NỘI DUNG CHỦ ĐỀ

TIẾT CT

1

Chủ đề 1

(2 tiết)

Ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chọn nghề có cơ sở khoa học .

1,2

2

Chủ đề 3

(3 tiết)

Thế giới nghề nghiệp quanh ta

3,4,5

3

Chủ đề 7

(2 tiết)

Hệ thống giáo dục trung học chuyên nghiệp và đào tạo nghề của Trung ương và địa phương (Tuyển sinh trình độ THCS trở lên)

6,7

4

Chủ đề 8

(2 tiết)

Các hướng đi sau khi tốt nghiệp THCS

8,9

TỔNG: 9 tiết

 

 

 

Các chủ đề còn lại được tích hợp vào nội dung Hoạt động GDNGLL lớp 9.       

  1. Giáo viên dạy:  Lê Thị Thúy Nga
  2. Đối tượng dạy: Học sinh lớp 9 (239 học sinh)
  3.  Điều kiện thực hiện:

               - Học tập theo lớp.

              - Tài liệu tham khảo do trung tâm KTTH-HN cung cấp.

 e) Thời gian thực hiện: Từ tháng 9 năm 2017  đến tháng 11 năm 2017 (dạy vào các buổi chiều thứ ba, thứ bảy)

- Tháng 15/8 đến 30/9/2017: chủ đề 1+ chủ đề 3 (5 tiết/ lớp)

- Tháng 10/2017: chủ đề 7  (2 tiết/ lớp)

- Tháng 11/2017: chủ đề 8 (2 tiết/ lớp)

g) Kiểm tra đánh giá:

Ban giám hiệu phối hợp với tổ chuyên môn kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch của giáo viên thông qua hồ sơ giảng dạy và lịch dạy giáo dục hướng nghiệp.

                                                                  

 

TM. BAN GIÁM HIỆU

 

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thu Hiền

Nguồn tin: Ban giám hiệu: trường THCS Yên Nghĩa:

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây