Trang nhất » Tin Tức » Kế hoạch

Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2017-2018

Thứ bảy - 23/09/2017 15:34

Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2017-2018

 

PHÒNG GD&ĐT  HÀ ĐÔNG

TRƯỜNG THCS YÊN NGHĨA  

 

 

Số : …. / KH-NTr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 

 

          Hà Đông, ngày 31 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

NĂM HỌC 2017 – 2018

-------------------

 

 Căn cứ vào hướng dẫn số: 850/HD-PGD&ĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo ngày 25 tháng 8 năm 2017 về việc hướng dẫn nhiệm vụ cấp Trung học cơ sở; ; Phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Phòng GD&ĐT Hà Đông;

            Căn cứ vào Kế hoạch số 58 /KH-NTr ngày 31 tháng 8 năm 2017 của nhà trường về Kế hoạch năm học 2017-2018,

         Trường THCS Yên Nghĩa xây dựng kế hoạch giáo dục hoạt động ngoài giờ lên lớp như sau:

 1. Mục đích yêu cầu:
 1. Mục đích:
 • Cung cấp cho học sinh những hiểu biết về nhà trường,  về những sự kiện lịch sử quan trọng, những ngày lễ lớn của đất nước.
 • Làm phong phú các hình thức dạy học qua các hoạt động tập thể.
 • Góp phần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
 • Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
 1. Yêu cầu:
 • Củng cố và mở rộng những kiến thức mà học sinh đã tiếp thu được qua các môn học ở trên lớp.
 • Học sinh biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống bổ sung thêm vốn kinh nghiệm trong cuộc sống tập thể ở nhà trường, gia đình và ngoài xã hội , tích luỹ thêm những hiểu biết và các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.
 • Rèn các kỹ năng  tổ chức và điều khiển hoạt động tập thể.
 •  Học sinh có thái độ tích cực trong các hoạt động tập thể.
 1. Nội dung:

Bám sát các chủ điểm:

Chủ điểm 1: Truyền thống nhà trường

Chủ điểm 2: Chăm ngoan, học giỏi

Chủ điểm 3: Tôn sư, trọng đạo

Chủ điểm 4: Uống nước nhớ nguồn

Chủ điểm 5: Mừng Đảng, mừng Xuân

Chủ điểm 6: Tiến bước lên Đoàn

Chủ điểm 7: Hòa bình hữu nghị

Chủ điểm 8: Bác Hồ kính yêu

Chủ điểm 9: Hè vui khỏe và bổ ích

 

 1. Tổ chức thực hiện:    
 • Chỉ đạo: Ban giám hiệu
 • Người thực hiện:

+ Bí thư chi đoàn.

+ Tổng phụ trách Đội

+ Đoàn viên thanh niên

+ Giáo viên chủ nhiệm

 • Hình thức tổ chức:

+ Hoạt động tập thể tại nhà trường.

+ Tham quan dã ngoại.

 

 1. Nội dung cụ thể:

THÁNG 8+9 – 2017

 

TIẾT 1, 2- CHỦ ĐIỂM: TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

 

Khối lớp

Thời gian

thực hiện

Nội dung công việc

Hình thức

Địa điểm

Người phụ trách

Khối 6

 

 

 

 

5/9/2017

- Bầu cán sự lớp

- Thảo luận nội quy năm học.

- Hưởng ứng xây dựng trường học thân thiện.

- Giới thiệu truyền thống nhà trường, hưởng ứng tháng an toàn giao thông.

Tập trung, Tuyên truyền,

văn nghệ

Lớp học

 

 

 

Sân trường

 

BCH Đoàn, Đội, Công đoàn, GVCN

Khối 7

 

 

 

 

5/9/2017

- Bầu cán sự lớp

- Thảo luận nội quy năm học.

- Hưởng ứng xây dựng trường học thân thiện.

- Giới thiệu truyền thống nhà trường, hưởng ứng tháng an toàn giao thông.

Tập trung, Tuyên truyền,

văn nghệ

Lớp học

 

 

 

Sân trường

 

BCH Đoàn, Đội, Công đoàn, GVCN

Khối 8

 

 

 

5/9/2017

- Bầu cán sự lớp

- Thảo luận nội quy năm học.

- Hưởng ứng xây dựng trường học thân thiện.

- Giới thiệu truyền thống nhà trường, hưởng ứng tháng an toàn giao thông.

Tập trung, Tuyên truyền,

văn nghệ

Lớp học

 

 

 

Sân trường

 

BCH Đoàn, Đội, Công đoàn, GVCN

Khối 9

 

 

 

 

5/9/2017

- Bầu cán sự lớp

- Thảo luận nội quy năm học.

- Hưởng ứng xây dựng trường học thân thiện.

- Nhiệm vụ hs cuối cấp

- Viết về trường,  hưởng ứng tháng an toàn giao thông.

Tập trung, Tuyên truyền,

Văn nghệ

Lớp học

 

 

 

Sân trường

 

BCH Đoàn, Đội, Công đoàn, GVCN

 

THÁNG 10-2017

 

TIẾT 3, 4- CHỦ ĐIỂM: CHĂM NGOAN HỌC GIỎI

Khối lớp

Thời gian

 

Nội dung công việc

Hình thức tổ chức

Địa điểm

Người phụ trách

Khối 6

 

12/10/2017

- Nghe giới thiệu thư Bác Hồ

- Thi tìm hiểu về thân thế Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Lễ giao ước thi đua giữa các tổ, cá nhân, thi văn nghệ.

Tuyên truyền, văn nghệ

Lp học

-BCH Đoàn, Đội, Công đoàn, GVCN

Khối 7

 

 

 

 

12/10/2017

- Trao đổi ND thư Bác Hồ.

- Thi kể chuyện về tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Lễ giao ước thi đua giữa các tổ, cá nhân, thi văn nghệ.

Tuyên truyền,

văn nghệ

Lp học

BCH Đoàn, Đội, Công đoàn, GVCN

Khối 8

 

 

 

 

12/10/2017

- Thảo luận CĐ: làm thế nào để học tập tốt theo lời Bác Hồ dạy.

- Học tập theo tấm gương đạo đức HCM.

- Lễ giao ước thi đua giữa các tổ, cá nhân, thi văn nghệ

Tuyên truyền, văn nghệ

Lp học

BCH Đoàn, Đội, Công đoàn, GVCN

 

Khối 9

 

 

 

12/10/2017

- Thi tìm hiểu về thư Bác Hồ

- Toạ đàm "Thanh niên, học sinh với tấm gương đạo đức HCM".

- Lễ đăng kí thi đua học tốt, sinh hoạt chuyên đề: "Em là nhà khoa học"

Tuyên truyền,

văn nghệ

Lp học

BCH Đoàn, Đội, Công đoàn, GVCN

 

 

 

THÁNG 11-2017

 

TIẾT 5,6- CHỦ ĐIỂM: TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO

 

Khối lớp

Thời gian

Nội dung công việc

Hình thức

Địa điểm

Người phụ trách

Khối 6

 

 

 

20/11/2017

- Nghe giới thiệu về đội ngũ thầy cô giáo nhà trường.

- Lễ đăng ký "Tháng học tốt, tuần học tốt".

- Tổ chức lễ kỉ niệm ngày 20/11

 

Tập trung Tuyên truyền,

văn nghệ

 

 

Sân trường

 

 

BCH Đoàn, Đội, Công đoàn, GVCN

Khối 7

 

 

 

20/11/2017

- Lễ đăng kí "Tháng học tốt, tuần học tốt" với chủ đề: hoa điểm tốt dâng thầy cô.

- Tổ chức lễ kỉ niệm ngày 20/11, bình báo tường

 

Tập trung Tuyên truyền,

văn nghệ

 

Sân trường

 

 

 

BCH Đoàn, Đội, Công đoàn, GVCN

Khối 8

 

 

 

 

20/11/2017

- Thảo luận chủ đề: "Tôn sư trọng đạo".

- Lễ đăng ký "Tháng học tốt, tuần học tốt" với chủ đề: hoa điểm tốt dâng thầy cô.

- Tổ chức lễ kỉ niệm ngày 20/11, bình báo tường.

Tập trung Tuyên truyền,

văn nghệ

 

 

 

 

Sân trường

 

 

 

 

 

BCH Đoàn, Đội, Công đoàn, GVCN

 

 

Khối 9

 

 

 

 

20/11/2017

- Lễ đăng kí "Tháng học tốt, tuần học tốt" với chủ đề: hoa điểm tốt dâng thầy cô.

- Tổ chức lễ kỉ niệm ngày 20/11, bình báo tường.

- Tổ chức thi viết, vẽ chủ đề thầy cô giáo

 

 

Tập trung Tuyên truyền,

văn nghệ

 

 

Sân trường

 

 

 

 

BCH Đoàn, Đội, Công đoàn, GVCN

THÁNG 12-2017

TIẾT 7,8 - CHỦ ĐIỂM: UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN

 

Khối lớp

Thời gian

Nội dung công việc

Hình thức

Địa điểm

Người phụ trách

Khối 6

 

 

 

18/12/2017

- Tìm hiểu truyền thống CM ở địa phương, nghe nói chuyện về ngày 22/12

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng phòng chống HIV/AIDS.

Tập trung Tuyên truyền,

văn nghệ

 

Sân trường

 

 

 

Cán bộ CCB, GVCN, GV nhạc.

 

 

Khối 7

 

 

 

 

18/12/2017

- Tìm hiểu về người anh hùng của quê hương, đất nước.

- Thi kể chuyện lịch sử, biểu diễn văn nghệ.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng phòng chống HIV/AIDS.

 

Tập trung Tuyên truyền,

văn nghệ

 

 

Sân trường

 

 

 

 

Cán bộ CCB, GVCN, GV nhạc.

 

 

 

Khối 8

 

 

 

 

 

18/12/2017

- Thảo luận về truyền thống CM ở địa phương, thi văn nghệ, tổ chức giao lưu với các cựu chiến binh ở địa phương nghe nói chuyện với ngày 22/12.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng phòng chống HIV/AIDS.

 

Tập trung Tuyên truyền,

văn nghệ

 

 

Sân trường

 

 

 

 

Cán bộ CCB, GVCN, GV nhạc.

 

 

 

Khối 9

 

 

 

 

18/12/2017

- Thảo luận chủ đề: Thanh niên phát huy truyền thống cách mạng ở địa phương, nghe nói chuyện về ngày 22/12, thi văn nghệ.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng phòng chống HIV/AIDS.

 

Tập trung Tuyên truyền,

văn nghệ

 

 

Sân trường

 

 

 

 

Cán bộ CCB, GVCN, GV nhạc.

 

 

 

 

THÁNG1+ 2 - 2018

TIẾT 9,10,11, 12- CHỦ ĐIỂM: MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN

 

Khối lớp

Thời gian

Nội dung công việc

Hình thức

Địa điểm

Người phụ trách

Khối 6

Từ 5/1 đến 9/1/2018

 

 

Từ 1/2 đến 15/2/2018

- Tìm hiểu gương sáng đảng viên ở quê hương.

- Trình bày kết quả sưu tầm về CD- TN về nét đẹp truyền thống quê hương, sinh hoạt văn nghệ mừng đảng, mừng xuân.

- Thảo luận BP thực hiện KH kì I

 

 

Tập trung

 Tuyên truyền,

văn nghệ

Lớp học

 

 

Lớp học

BCH Đoàn, Đội, GVCN, GV sử, GV nhạc.

 

 

Khối 7

Từ 5/1 đến 9/1/2018

 

Từ 1/2 đến 15/2/2018

- Tìm hiểu gương sáng văn hoá ở quê hương.

- Sinnh hoạt văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân.

- Xây dựng kế hoạch xây dựng trường: Xanh, sạch, đẹp.

 

Tập trung Tuyên truyền,

văn nghệ

 

Lớp học

 

 

Lớp học

BCH Đoàn, Đội, GVCN, GV sử, GV nhạc.

Khối 8

Từ 5/1 đến 9/1/2018

 

 

Từ 1/2 đến 15/2/2018

- Tìm hiểu gương sáng đảng viên ở quê hương.

- Thi viết vẽ ca ngợi công ơn của Đảng, vẻ đẹp của quê hương, sinh hoạt văn nghệ mừng đảng, mừng xuân.

- Xây dựng kế hoạch xây dựng trường: Xanh, sạch, đẹp.

 

Tập trung Tuyên truyền,

văn nghệ

 

Lớp học

 

 

 

 

Lớp học

BCH Đoàn, Đội, GVCN, GV sử, GV nhạc.

 

 

Khối 9

Từ 5/1 đến 9/1/2018

 

Từ 1/2 đến 15/2/2018

- Tìm hiểu sự đổi mới của đất nước

- Trồng cây lưu niệm.

 

- Sinh hoạt văn nghệ mừng đảng, mừng xuân

Tập trung Tuyên truyền,

văn nghệ

 

Lớp học

 

 

Lớp học

 

BCH Đoàn, Đội, GVCN, GV sử

GV nhạc

 

 

 

 

 

THÁNG 3-2018

 

TIẾT 13,14- CHỦ ĐIỂM: TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN

 

Khối lớp

Thời gian

Nội dung công việc

Hình thức

Địa điểm

Người phụ trách

Khối 6

 

 

26/3/2018

- Giới thiệu về ý nghĩa ngày thành lập Đoàn 26-3, tìm hiểu các gương anh chị đoàn viên tiêu biểu.

- Sinh hoạt văn nghệ chào mừng ngày 8/3 và 26/3.

 

Tập trung Tuyên truyền,

văn nghệ

 

Sân trường

 

 

 

BCH Đoàn, Đội, GVCN, GV nhạc

Khối 7

 

 

26/3/2018

- Tìm hiểu truyền thống của Đoàn TNCS HCM,, thảo luận kế hoạch 26/3

- Sinh hoạt văn nghệ chào mừng ngày 8/3 và 26/3

Tập trung Tuyên truyền,

văn nghệ

Sân trường

 

 

 

BCH Đoàn, Đội, GVCN, GV nhạc

Khối 8

 

 

26/3/2018

- Tổ chức diễn đàn: Tiến lên Đoàn, thảo luận kế hoạch 26/3.

- Sinh hoạt văn nghệ chào mừng ngày 8/3 và 26/3.

Tập trung Tuyên truyền,

văn nghệ

Sân trường

 

 

 

BCH Đoàn, Đội, GVCN, GV nhạc

Khối 9

 

 

 

26/3/2018

- Toạ đàm về vai trò của Đoàn và lý tưởng của thanh niên, thảo luận kế hoạch 26/3. Giao lưu với đoàn viên ưu tú.

- Sinh hoạt văn nghệ chào mừng ngày 8/3 và 26/3

 

Tập trung Tuyên truyền,

văn nghệ

Sân trường

 

 

 

 

BCH Đoàn, Đội, GVCN, GV nhạc.

 

 

 

 

THÁNG 4 -2018

TIẾT 15, 16 - CHỦ ĐIỂM: HOÀ BÌNH HỮU NGHỊ

 

Khối lớp

Thời gian

Nội dung công việc

Hình thức

Địa điểm

Người phụ trách

Khối 6

Từ 9/4 đến 14/4/2018

- Tìm hiểu về cuộc sống của thiếu nhi các nước.

- Tổ chức văn nghệ, ca ngợi vẻ đẹp của quê hương, đất nước, chiến thắng 30/4.

Tuyên truyền,

văn nghệ

Lp học

Đoàn, Đội, GVCN

GV nhạc.

Khối 7

Từ 9/4 đến 14/4/2018

- Tìm hiểu các di sản văn hoá trong nước và trên thế giới.

- Tổ chức văn nghệ, ca ngợi vẻ đẹp của quê hương, đất nước, chiến thắng 30/4

Tuyên truyền,

văn nghệ

Lp học

Đoàn, Đội, GVCN

GV nhạc.

Khối 8

Từ 9/4 đến 14/4/2018

- Thi tìm hiểu về tổ chức UNESCO

- Tổ chức văn nghệ, ca ngợi vẻ đẹp của quê hương, đất nước, chiến thắng 30/4.

Tuyên truyền,

văn nghệ

Lp học

Đoàn, Đội, GVCN

GV nhạc.

Khối 9

Từ 9/4 đến 14/4/2018

- Diễn đàn thanh niên với chủ đề: "Hoà bình hữu nghị"

- Tổ chức văn nghệ, ca ngợi vẻ đẹp của quê hương, đất nước, chiến thắng 30/4

 

Tuyên truyền,

văn nghệ

Lp học

Đoàn, Đội, GVCN

GV nhạc.

 

THÁNG  5 - 2018

TIẾT 17,18- CHỦ ĐIỂM: BÁC HỒ KÍNH YÊU

 

Khối lớp

Thời gian

Nội dung công việc

Hình thức

Địa điểm

Người phụ trách

Khối 6

 

Từ 14/5 đến 19/5/2018

- Sưu tầm các mẩu chuyện về thời thiếu niên của Bác Hồ.

- Trao đổi về nội dung 5 điều Bác Hồ dạy, sinh hoạt văn nghệ

Tập trung Tuyên truyền, văn nghệ

Sân trường

 

 

BCH Đoàn, Đội, GVCN,

GV nhạc.

Khối 7

 

 

Từ 14/5 đến 19/5/2018

- Thi tìm hiểu 5 điều Bác Hồ dạy.

- Thảo luận chủ đề: Bác Hồ với thiếu nhi, thiếu nhi với Bác Hồ.

- Sinh hoạt văn nghệ chào mừng 15/5

Tập trung Tuyên truyền,

văn nghệ

Sân trường

 

 

 

BCH Đoàn, Đội, GVCN, GV nhạc.

Khối 8

 

 

Từ 14/5 đến 19/5/2018

- Thi tìm hiểu chủ đề: Bác Hồ với thiếu nhi.

- Thảo luận về trách nhiệm Đội viên trong thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy.

- Sinh hoạt văn nghệ chào mừng 15/5

Tập trung Tuyên truyền, văn nghệ

Sân trường

 

 

 

BCH Đoàn, Đội, GVCN,

GV nhạc.

Khối 9

 

 

Từ 14/5 đến 19/5/2018

- Thi tìm hiểu theo chủ đề: Bác Hồ với thanh niên.

 

- Thi tìm hiểu Công ước Quyền trẻ em của Liên Hợp quốc

Tập trung Tuyên truyền,

văn nghệ

Sân trường

 

 

 

BCH Đoàn, Đội, GVCN,

GV nhạc.

 

Thời gian hè  2018

 

TIẾT 19 ĐẾN 24 - CHỦ ĐIỂM: HÈ VUI KHOẺ VÀ BỔ ÍCH

Khối lớp

Thời gian

Nội dung công việc

Hình thức

Địa điểm

Người PT

Khối 6

 

 

Tháng 6,7,8 năm 2018

- Hoạt động vui chơi giải trí tại cộng đồng.

- HĐ TDTT: bóng đá, cầu lông…

- HĐ văn nghệ

- HĐ tham quan, du lịch

- HĐ nhân đạo, từ thiện.

- Các HĐ xã hội khác

Tập trung Tuyên truyền,

văn nghệ, Thi giao lưu

Tại TDP

Đoàn thanh niên khu phố

Khối 7

 

 

Tháng 6,7,8 năm 2018

- HĐ rèn luyện thân thể, thể dục buổi sáng: cầu lông, bóng đá…

- HĐ vui chơi, giải trí

- HĐ văn nghệ

- HĐ tham quan, du lịch

- Ôn tập văn hoá, các HĐ ở địa phương

Tập trung Tuyên truyền,

văn nghệ, Thi giao lưu

Tại TDP

Đoàn thanh niên khu phố

Khối 8

 

 

 

 

Tháng 6,7,8 năm 2018

- Lễ bàn giao HS cho ĐP…

- Sinh hoạt ở các câu lạc bộ yêu thích.

- Tổng vệ sinh đường phố.

- Tham quan, nghỉ mát, du lịch

- HĐ chống ma tuý, nghe nói chuyện về tấm gương anh hùng, liệt sĩ.

- Ôn tập văn hoá.

Tập trung Tuyên truyền,

văn nghệ, Thi giao lưu

Tại TDP

Đoàn thanh niên khu phố

Khối 9

 

 

 

Tháng 6,7,8 năm 2018

- Tọa đàm: hiểu biết về Công ước Quyền trẻ em của Liên Hợp quốc

- Thi văn nghệ

- Tham gia câu lạc bộ hướng nghiệp

- Hội trại tổng kết hè

- Tham quan, nghỉ mát, du lịch

Tập trung Tuyên truyền,

văn nghệ, Thi giao lưu

Tại TDP

Đoàn thanh niên khu phố

 

IV.  Kiểm tra đánh giá:

 • Ban giám hiệu kiểm tra hồ sơ, sổ sách, kiểm tra các hoạt động có liên quan đến việc tổ chức Hoạt động ngoài giờ lên lớp của Liên - Chi đội và Đoàn thanh niên.
 • Tổng phụ trách Đội:  Kiểm tra đánh giá hoạt động của các lớp.

 

 

 

TM. BAN GIÁM HIỆU

Phó hiệu trưởng

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hiền

 

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thu Hiền

Nguồn tin: Ban giám hiệu:

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây