Trang nhất » Tin Tức » Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 5 (thực hiện từ 02/01/2018

Thứ sáu - 29/12/2017 15:46

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 5 (thực hiện từ 02/01/2018

CHÍNH THỨC
THỜI KHÓA BIỂU SỐ 5 - NĂM HỌC 2017 - 2018 – (TỪ 1/1/2018)
THỨ TIẾT 6A 6B 6C 6D 6E 6G

2
1 CHÀO               CỜ                  ĐÂU              TUẦN
2 Anh: L.Hương Anh: Mỹ Nhạc: Minh Văn: Đỗ Vân Văn: HHằng Văn: Huyền V
3 Văn: H Hằng GDCD: Địa: Vui Văn: Đỗ Vân Anh: Mỹ Lí: T Vân
4 Toán: Xuyến Toán:  B Hương Sinh: Hòa Lí: Cúc Toán: Hiền T TD: H. An
5 C.nghệ: Vĩnh Anh: Mỹ Toán: Xuyến C.nghệ:  Cúc Lí: T Vân Toán: B Hương

3
1 Toán: Xuyến TD: Thành MT: Hoa Sinh: Kha Địa: Vui Văn: Huyền V
2 Nhạc: Minh     Văn: Huyền V Toán: Xuyến TD: Thành Anh: Mỹ MT: Hoa
3 TD: Thành Văn: Huyền V Tự chọn: Xuyến Văn: Đỗ Vân GDCD: Oanh Anh:   Mỹ
4 Tự chọn: Xuyến Địa: Vui Văn: Đỗ Vân MT: Hoa Sinh: Hòa Tự chọn: Hiền T
5 GDCD: Nhạc: Minh Anh:   Mỹ Toán: Hiền T C.nghệ:  Ánh GDCD: Oanh

4
1 Sinh: Hòa Toán: B Hương GDCD: Oanh TD: Thành Toán: Hiền T Anh:  Mỹ
2 Địa: Vui Tự chọn: Lí: T Vân Toán: Hiền T C.nghệ:  Ánh Anh: Mỹ
3 Anh: L.Hương C.nghệ: Vĩnh Văn: Đỗ Vân Sử: HươngD Văn: HHằng Toán: B Hương
4 Sử: HươngD Lí: T Vân C.nghệ:  Vĩnh Tự chọn: Đỗ Vân Văn: HHằng Tự chọn: Hiền T
5                        

5
1 Toán: Xuyến Sinh: Kha Sinh: Hòa Toán: Hiền T TD: H. An Nhạc: Minh
2 Anh: L.Hương Toán:  B Hương Toán: Xuyến Địa: Vui Toán: Hiền T TD: H. An
3 Văn: H Hằng Toán: B Hương Tự chọn: Xuyến Văn: Đỗ Vân Tự chọn: Hiền T Sinh: Kha
4 Văn: H Hằng Sử:  HươngD TD: Thành Tự chọn: Đỗ Vân Sinh: Hòa C.nghệ:  Loan
5                        

6
1 TD: Thành Tự chọn: C.nghệ:  Vĩnh Anh: Mỹ Nhạc: Minh Sử:   Anh
2 Lí: T Vân Anh: Mỹ     Văn: Đỗ Vân Nhạc: Minh Sử: Anh Văn: Huyền V
3 C.nghệ: Vĩnh TD: Thành Văn: Đỗ Vân Anh: Mỹ TD: H. An Văn: Huyền V
4 Sinh: Hòa Văn: Huyền V TD: Thành GDCD: Oanh Anh: Mỹ Địa: Vui
5                        

7
1 Toán: Xuyến MT: Hoa Sử:   HươngD Toán: Hiền T Văn: HHằng Toán: B Hương
2 Tự chọn: Xuyến Sinh: Kha Anh: Mỹ C.nghệ:  Cúc MT: Hoa Toán: B Hương
3 MT: Hoa Văn: Huyền V Anh:   Mỹ Sinh: Kha Toán: Hiền T C.nghệ: Loan
4 Văn: H Hằng  C.nghệ: Vĩnh Toán: Xuyến Anh:   Mỹ Tự chọn: Hiền T Sinh: Kha
5 SH: H Hằng SH:  Kha SH: Xuyến SH: Cúc SH: Hiền T SH: B Hương
CHÍNH THỨC
THỜI KHÓA BIỂU SỐ 5- NĂM HỌC 2017 - 2018 –  (TỪ 1/1/2018)
THỨ TIẾT 7A 7B 7C 7D 7E 7G 7H

2
1 CHÀO                          CỜ            ĐẦU             TUẦN
2 GDCD: Anh Văn:  HươngD Văn:   Thúy TD: H.An Sử: Điệp Văn:   N. Lý MT: Vân
3 Sử: Điệp Anh: N.Huệ Văn: Thúy Văn: HươngD Văn: P. Hương Sử: Anh Anh: L.Hương
4 Sinh: Huyền H C.nghệ: Ánh Toán: Địa: Vui Nhạc: Minh Toán: Nhàn Lí: Đ Giang
5 C.nghệ: Ánh Sinh: Hòa Địa: Vui Toán: Toán: Dung C.nghệ: Hiền T Toán: Nhàn

3
1 Tự chọn: Thúy Toán: Hương C Anh: L.Hương Sinh: Hòa Sử: Điệp Văn: N. Lý TD: H.An
2 Anh: N.Huệ Sử: Điệp Sử: Anh TD: H.An Sinh: Hòa Văn: N. Lý Sử:  Đỗ Vân
3 Nhạc: Minh Sinh: Hòa Địa: Vui Anh: N. Huệ Anh: L.Hương TD: H.An GDCD: Anh
4 Lí: Đ Giang TD: H. An C.nghệ: Ánh GDCD: Anh Văn: P. Hương Anh: L.Hương C.nghệ: Nga
5 MT: Hoa Tự chọn: Thúy Sinh: Hòa Anh: N. Huệ Văn: P. Hương GDCD: Anh Địa: Vui

4
1 Anh: N.Huệ Văn: HươngD Sử: Anh Toán: Anh: L.Hương T chọn: Dung Địa: Vui
2 Tự chọn: Thúy Văn: HươngD Anh: L.Hương Sử: Đỗ Vân Toán: Dung MT: Vân Văn: Điệp
3 Văn: N. Lý GDCD: Anh Văn: Thúy Địa: Vui Văn: P. Hương Sinh: Hòa T chọn: Điệp
4 Văn: N. Lý Địa: Vui GDCD: Anh C.nghệ: Ánh MT: Vân Toán: Nhàn Sinh: Hòa
                             

5
1 Địa: Vui Toán: Hương C Văn: Thúy Anh: N. Huệ Lí: Đ Giang Anh: L.Hương Văn: Điệp
2 Toán: Hương C Anh: N.Huệ Toán: Sinh: Hòa C.nghệ: Nga Nhạc: Minh Văn: Điệp
3 Văn: N. Lý Nhạc: Minh TD: H. An Văn: HươngD Tự chọn: Dung Địa: Vui Anh: L.Hương
4 Sử: Điệp Địa: Vui MT: Vân Toán: TD: H. An Anh: L.Hương Nhạc: Minh
5 Sinh: Huyền H Văn: HươngD Tự chọn: Nhạc: Minh Địa: Vui C.nghệ: Hiền T Sinh: Hòa

6
1 Toán: Hương C TD: H. An Sinh: Hòa C.nghệ: Ánh Địa: Vui Toán: Nhàn Văn: Điệp
2 Toán: Hương C Sử: Điệp TD: H.An Tự chọn: Sinh: Hòa Địa: Vui C.nghệ: Nga
3 Địa: Vui C.nghệ: Ánh Nhạc: Minh Tự chọn: GDCD: Anh Tchọn: Dung T chọn: Điệp
4 TD: H. An Toán: Hương C C.nghệ: Ánh Sử:  Đỗ Vân Toán: Dung Sử: Anh Toán: Nhàn
5 C.nghệ: Ánh Toán: Hương C Toán: MT: Vân C.nghệ: Nga Sinh: Hòa Sử: Đỗ Vân

7
1 Văn: N. Lý Tự chọn: Thúy Anh: L.Hương Toán: TD: H. An Lí: Đ Giang Toán: Nhàn
2 Toán: Hương C Anh: N.Huệ Lí: Đ Giang Văn: HươngD Anh: L.Hương TD: H. An Toán: Nhàn
3 Anh: N.Huệ Lí: Đ Giang Toán: Văn: HươngD Toán: Dung Toán: Nhàn TD: H.An
4 TD: H. An MT: Hoa Tự chọn: Lí: Đ Giang Tự chọn: Dung Văn: N. Lý Anh: L.Hương
5 SH: HươngC SH: HươngD SH: Thúy SH: N Huệ SH: Dung SH: L. Hương SH: Nhàn
                                   
CHÍNH THỨC
THỜI KHÓA BIỂU SỐ 5 - NĂM HỌC 2017 - 2018 – (TỪ 1/1/2018)
THỨ TIẾT 8A 8B 8C 8D 8E 8G  

2
1 CHÀO                CỜ                 ĐẦU              TUẦN  
2 Văn: Lan Anh: Như Văn: DHương Địa: V Bình TD: Thành Văn: P Hương      
3 Văn: Lan Địa: V Bình Nhạc: Ngân TD: Thành GDCD: Oanh Anh: Như  
4 Hoá: Đ. An Toán: Vĩnh Tin: HươngC Toán: Loan Sinh: Thảo C.nghệ Nga  
5 Địa: V Bình Lí: Đ Giang Tin: HươngC MT: Vân Toán: Yến Toán: L.Bình  

3
1 Sinh: Thảo Hóa:  Đ. An Lí: Đ Giang Toán: Loan Lí:  T Vân Văn: P Hương  
2 GDCD: Oanh TD: Tú Sinh: Thảo Toán: Loan Địa: V Bình Hóa:  Huyền H  
3 Sử: Thúy Anh: Như Hoá: Đ. An Lí: Đ Giang Toán: Yến Tin: HươngC  
4 Anh: Như Văn: Thúy Địa: V Bình Sử: Đ. Lý TD: Thành Tin: HươngC  
5 Địa: V Bình C.nghệ Nga Toán: Yến Sinh: Thảo Hóa: Huyền H Lí: T Vân  

4
1 Toán: Vĩnh Sinh: Thảo Hóa: Đ. An Nhạc: Ngân Văn: P Hương Địa: V Bình  
2 Nhạc: Ngân Toán: Vĩnh TD: Thành Địa: V Bình Anh: HươngB Hóa: Huyền H  
3 Hóa:  Đ. An Tin: Nhàn GDCD: Oanh Hóa: Huyền H Địa: V Bình Toán: L.Bình  
4 TD: Tú Địa: V Bình Sinh: Thảo Anh: HươngB Hoá: Huyền H Nhạc: Ngân  
5                          

5
1 MT: H Vân Sử: Đ. Lý Anh: HươngB TD: Thành Văn: P Hương Sinh: Thảo  
2 TD: Tú Tin: Nhàn MT: H Vân Anh: HươngB Văn: P Hương TD: Thành  
3 Sinh: Thảo Văn: Thúy TD: Thành Tin: Nhàn C.nghệ Nga GDCD: Oanh  
4 Toán: Vĩnh GDCD: Oanh Sử: Đ. Lý Văn: DHương Sinh: Thảo Toán: L.Bình  
5 Tin: Nhàn Toán: Vĩnh Văn: DHương C.nghệ Nga Toán: Yến Anh: Như  

6
1 Văn: Lan Hóa: Đ. An Văn: DHương Sinh: Thảo Anh: HươngB Sử: Đ. Lý  
2 Văn: Lan Toán: Vĩnh Văn: DHương GDCD Oanh MT: Vân TD: Thành  
3 C.nghệ Nga MT: Vân Anh: HươngB Tin: Nhàn Toán: Yến Sinh: Thảo  
4 Lí:  T Vân Nhạc: Ngân C.nghệ Nga Văn: DHương Sử: Đ. Lý MT: Vân  
5 Tin: Nhàn Sinh: Thảo Toán: Yến Văn: DHương Nhạc: Ngân Toán: L.Bình  

7
1 Toán: Vĩnh Anh: Như Toán: Yến Toán: Loan Anh: HươngB Địa: V Bình  
2 Toán: Vĩnh TD: Tú Toán: Yến Hóa: Huyền H Văn: P Hương Anh: Như  
3 Anh: Như Văn: Thúy Anh: HươngB Văn: DHương Tin: Hương C Văn: P Hương    
4 Anh: Như Văn: Thúy Địa: V Bình Anh: HươngB Tin: Hương C Văn: P Hương  
5 SH: Vĩnh SH: Như SH: HươngB SH: Huyền H SH: Yến SH: P Hương  
                                   
CHÍNH THỨC
THỜI KHÓA BIỂU SỐ 5 - NĂM HỌC 2017 - 2018 – (TỪ 1/1/2018)
THỨ TIẾT 9A 9B 9C 9D 9E 9G  

2
1 CHÀO             CỜ            ĐẦU                TUẦN  
2 Văn:  :: Hiền Sử: Đ. Lý GDCD: Oanh Anh: Hương B TD: Anh: N. Huệ  
3 Văn: Hiền Anh: HươngB Sử: Đ. Lý Văn: D. Hương Văn: N. Lý Văn: Huyền V  
4 MT: H. Vân Toán : L.Bình Sinh: Kha Toán: Dung Địa: V.Bình TD: Tú  
5 Toán: Loan Hóa: Huyền H T chọn:: Sơn Sinh: Kha C.nghệ: Nga Sinh: Thảo  

3
1 Văn: Hiền Địa: V Bình C.nghệ: Nga Văn: D. Hương Toán: B Hương Toán: Yến  
2 C.nghệ: Nga C.nghệ T Vân Sinh: Kha Văn: D. Hương T chọn: B Hương Tự chọn: Yến  
3 Toán: Loan TD: Tú Địa: V Bình C.nghệ: T Vân Sử: Đ. Lý Sinh: Thảo  
4 Sinh: Thảo Hóa: Huyền H TD: Tú Sinh: Kha T chọn:: B Hương GDCD: Oanh  
5 T chọn: Loan Sinh: Kha Anh: N. Huệ Sử: Đ. Lý Anh: Như Văn: Huyền V  

4
1 Sử: Đ. Lý Văn: H Hằng Toán: L.Bình Lí: Cc Văn: N. Lý MT: H. Vân  
2 Lí: Cc Văn: H Hằng Anh: N. Huệ TD: Tú Sinh: Thảo Sử: Đ. Lý  
3 TD: Tú Sử: Đ. Lý MT: H. Vân Toán: Dung Anh: Như C.nghệ: T Vân  
4 Anh: Như GDCD: Oanh Sử: Đ. Lý Tự chọn: Dung Toán: B Hương Anh: N. Huệ  
5                          

5
1 Toán: Loan Văn: H Hằng Văn: Lan GDCD: Oanh Văn: N. Lý Hoá: Đ.An  
2 T chọn:: Loan Văn: H Hằng Văn: Lan Hoá: Đ.An Văn:  :: N. Lý Lí: Giang  
3 Hoá: Huyền H TD: Tú Toán: L.Bình Sử: Đ. Lý MT: H. Vân Toán: Yến  
4 Anh: Như Lí: Giang Hoá: Huyền Tự chọn: Dung Toán: B Hương Văn: Huyền V  
5 Sinh: Thảo Toán: L.Bình Lí : Giang MT: H. Vân Hoá: Đ. An Văn: Huyền V  

6
1 GDCD: Oanh MT: H. Vân Toán: L.Bình Toán: Dung Lí: Cc Toán: Yến  
2 Lí: Cc Anh: HươngB TD: Tú Toán: Dung Sử: Đ. Lý Hoá: Đ.An  
3 Sử: Đ. Lý Toán: L.Bình Văn: Lan TD: Tú Hoá: Đ.An Lí: Giang  
4 TD: Tự chọn: L.Bình Lí: Giang Anh: Hương B Sinh: Thảo Tự chọn: Yến  
5 Địa: V Bình Lí: Giang Tự chọn:: Sơn Hoá: Đ.An GDCD: Oanh Sử: Đ. Lý  

7
1 Văn: Hiền Sinh: Kha Toán: L.Bình Văn: D. Hương Lí: Cc Văn: Huyền V  
2 Văn: Hiền Văn: H Hằng Văn: Lan Văn: D. Hương Văn: N. Lý Địa: V.Bình    
3 Hoá: Huyền H Toán: L.Bình Văn: Lan Địa: V.Bình Toán: B Hương TD: Tú  
4 Toán: Loan Tự chọn: L.Bình Hoá: Huyền Lí: Cc TD: Toán: Yến  
5 SH: Loan SH: L.Bình SH: Lan SH: D Hương SH: N Lý SH: Huyền V  
                                 

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thu Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây