Trang nhất » Văn bản » Văn bản

Chương trình công tác tháng 9-2017

Công tác trọng tâm tháng 9 năm 2017 của Phòng GD và ĐT Hà Đông.

Số kí hiệu Số: 870/PGD&ĐT
Ngày ban hành 01/09/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 01/09/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Hướng dẫn thực hiện
Lĩnh vực Hướng dẫn
Cơ quan ban hành Phòng giáo dục quận Hà Đông
Người ký Nguyễn Thị Thu Hương

Nội dung

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                   

Số: 870/PGD&ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                   Hà Đông, ngày 31 tháng  8 năm 2017

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017

CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

 

I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Tổ chức khai giảng năm học 2017 - 2018 ngày 5/9/2017.

2. Xây dựng kế hoạch năm học, hoàn thiện kế hoạch giảng dạy, tùy điều kiện của từng nhà trường để chọn một số nội dung thực hiện có hiệu quả chủ đề năm học; duy trì trường đạt chuẩn Quốc gia năm học 2017 - 2018 (phòng GD&ĐT gửi báo cáo về Sở trước 15/9).Trường THCS Lê Quý Đôn và THCS Lê Lợi hoàn thành báo cáo, hồ sơ trường chuẩn Quốc gia.

3. Phòng GD&ĐT quận duyệt kế hoạch năm học của các trường.

4. Phát động tháng ATGT và tổ chức ký cam kết về phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, phòng chống dịch bệnh, giáo dục an toàn giao thông. Kiểm tra đột xuất về triển khai công tác giáo dục ATGT.

5. Báo cáo công tác chuẩn bị năm học mới, thu - chi đầu năm phòng chống dịch bệnh (các trường nộp về phòng GD&ĐT ngày 04/9/2017); Báo cáo tổ chức đầu năm của các đơn vị (các trường nộp về phòng GD&ĐT ngày 11/9/2017).

6. Họp Ban đại diện CMHS, triển khai hoạt động.

7. Tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2017 - 2018.

8. Nộp đăng ký thi đua năm học 2017 - 2018.

9. Đăng ký danh hiệu thư viện trong năm học 2017 -2018 theo lịch quy định.

10. Hoàn thành biểu mẫu PCGD THCS-XMC. Cập nhật số liệu trên phần mềm hệ thống PCGD - XMC từ 15 - 30/9.

11. Thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp trường.

12. Hoạt động ngoại khoá theo chủ điểm.

13. Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT tổ chức.

14. Tiếp tục phát động và triển khai kế hoạch các cuộc vận động đã nêu trong Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học; tổ chức ký cam kết của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường.

15. Phòng GD&ĐT kiểm tra chuyên môn và kiểm tra điều kiện trường THCS đạt chuẩn Quốc gia.

16. Tiếp tục phát động cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học và cuộc thi Đại sứ đọc Thủ đô.

II. KẾ HOẠCH TỪNG TUẦN

1. Tuần từ 04/9/2017 đến 09/9/2017.

- Thực hiện kế hoạch chương trình tuần 4 năm học 2017 - 2018.

- Tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2017 - 2018 vào ngày 05/9/2017 theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT. Phát động chủ đề năm học 2017 - 2018; Phát động các cuộc vận động đã nêu trong Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học.

- Phát động tháng ATGT và tổ chức ký cam kết về Phòng chống ma tuý, Phòng chống tội phạm, Phòng chống dịch bệnh, Giáo dục trật tự An toàn Giao thông.

- Xây dựng kế hoạch năm học 2017 - 2018, tùy điều kiện của từng nhà trường để chọn một số nội dung thực hiện có hiệu quả chủ đề năm học; Xây dựng kế hoạch cá nhân, nhóm - tổ chuyên môn, các loại kế hoạch của nhà trường ….; Xây dựng kế hoạch phấn đấu công nhận lại trường đạt chuẩn Quốc gia trong năm học 2017 - 2018.

- Hoàn thành cập nhật thông tin đầu năm trong các loại hồ sơ sổ sách quản lý, chuyên môn theo quy định.

- Triển khai công tác tổng hợp, hoàn thành các biểu mẫu điều tra; làm báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ PCGD THCS và bậc trung học của đơn vị.

- Các trường chủ động lên lịch tổ chức họp Ban đại diện CMHS, triển khai hoạt động của Ban đại diện và tổ chức họp CMHS các lớp. BGH các trường niêm yết công khai tất cả các khoản thu - chi đầu năm học. Việc thu chi tài chính trong năm học thực hiện theo văn bản hướng dẫn của UBND Thành phố, Sở GD&ĐT Hà Nội, của Phòng GD&ĐT quận Hà Đông.

- Phòng GD&ĐT quận duyệt kế hoạch năm học của các trường (Theo văn bản số 861/PGD-THCS ngày 30/8/2017)

2. Tuần từ 11/9/2017 đến 16/9/2017.

- Thực hiện kế hoạch chương trình tuần 5 năm học 2017 - 2018.

- Phòng GD&ĐT quận duyệt kế hoạch năm học của các trường (Theo văn bản số 861/PGD-THCS ngày 30/8/2017)

- Các trường tuyển chọn, thành lập các đội tuyển HSG lớp 9 cấp trường (Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh, Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lí, GDCD, và HSG Kỹ thuật, HSG môn Khoa học).

- Duy trì trường đạt chuẩn Quốc gia năm học 2017 - 2018 (phòng GD&ĐT gửi báo cáo về Sở trước 15/9).

- Tiến hành dự giờ, thăm lớp theo quy định đối với cán bộ quản lý, giáo viên trong trường.

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ phổ cập THCS và bậc trung học của đơn vị.

- Phòng GD&ĐT tổ chức kiểm tra hoạt động giáo dục, công tác thu – chi đầu năm học và phòng chống dịch bệnh các trường.

3. Tuần từ 18/9/2017 đến 23/9/2017.

- Thực hiện kế hoạch chương trình tuần 6 năm học 2017 - 2018.

- Các trường triển khai kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2017 - 2018.

- Các trường tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2017 - 2018.

- Tăng cường dự giờ, kiểm tra giáo viên.

- Tổ chức tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS trong trường học.

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ phổ cập THCS và bậc trung học của đơn vị.

- Phòng GD&ĐT tổ chức kiểm tra hoạt động giáo dục, công tác thu – chi đầu năm học và phòng chống dịch bệnh các trường.

4. Tuần từ 25/9/2017 đến 30/09/2017.

- Thực hiện kế hoạch chương trình tuần 7 năm học 2017 - 2018.

- Tăng cường sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.

- Thực hiện các chuyên đề chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá.

- Phối hợp với UBND phường hoàn thành các biểu mẫu điều tra; làm báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ PCGD THCS – XMC của đơn vị; làm tờ trình để UBND Quận kiểm tra và ra quyết định công nhận.

- Tiếp tục công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và chuẩn bị thi giáo viên dạy giỏi cấp trường các môn Ngữ văn, GDCD, Lịch sử.

- Trường THCS Lê Quý Đôn và THCS Lê Lợi hoàn thành báo cáo, hồ sơ trường chuẩn Quốc gia.

- Thực hiện chuyên đề chuyên môn ở một số môn học.

- Phòng GD&ĐT tổ chức kiểm tra hoạt động giáo dục, công tác thu – chi đầu năm học và phòng chống dịch bệnh các trường.

Nhận được văn bản này, Phòng GD&ĐT quận Hà Đông yêu cầu ông (bà) Hiệu trưởng các trường THCS lên kế hoạch cụ thể của trường mình, phổ biến đến toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Phòng GD&ĐT. Nếu có sự điều chỉnh kế hoạch, Phòng GD&ĐT sẽ có công văn thông báo. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề nảy sinh, đề xuất điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường cần báo cáo kịp thời về Phòng GD&ĐT (qua tổ chuyên môn THCS) để phối hợp giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo PGD&ĐT;

- Các trường THCS (để t/h);

- Lưu: VT, THCS.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương

 

 

Văn bản mới

Số - KH/THCSYN

Dự thảo kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/QU của Quận ủy Hà Đông về “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020” Năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 16/09/2018

Số: /KH-THCS

Dự thảo kế hoạch thực hiện quy chế công khai năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 14/09/2018

Số /QĐ- THCS

Dự thảo ban hành quy chế hoạt động Trường THCS Yên Nghĩa năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 14/09/2018

Số: /QĐ-THCS

Dự thảo Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Thời gian đăng: 14/09/2018

Số: 952/PGD&ĐT

Sáng tác khẩu hiệu tuyên truyền “Doraemon với an toàn giao thông” năm học 2018 - 2019

Thời gian đăng: 13/09/2018

Số: 73/ KH-THCS

Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 14/09/2018

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập4
  • Hôm nay535
  • Tháng hiện tại23,531
  • Tổng lượt truy cập2,097,145
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây