Trang nhất » Văn bản » Văn bản

Kế hoạch thi giải Toán và vật lí trên Internet cấp quận

Phòng GD&ĐT Hà Đông xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi giải Toán, Vật lý qua mạng internet cấp Quận năm học 2016-20

Số kí hiệu Số: 62 /KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành 20/01/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 20/01/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Kế hoạch
Lĩnh vực Tổ chức thực hiện
Cơ quan ban hành Phòng giáo dục quận Hà Đông
Người ký Phạm Thị Lệ Hằng

Nội dung

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 62 /KH-PGD&ĐT
                Hà Đông, ngày 20 tháng 01  năm 2017
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi giải Toán, Vật lý trên mạng Internet cấp Quận
Năm học 2016-2017
 
Căn cứ Thể lệ cuộc thi giải toán qua Internet dành cho học sinh phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 3486/QĐ-BGDĐT ngày 14/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); Căn cứ công văn số 4608/BGDĐT-GDTrH ngày 19/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet năm học 2016 - 2017. 
Trên hệ thống trang web Violympic.vn với 03 nội dung thi: giải Toán bằng Tiếng Việt, giải Toán bằng Tiếng Anh dành cho học sinh Tiểu học, THCS. Thi Vật lý đối với cấp THCS.
Căn cứ hướng dẫn số: 3652/SGD&ĐT-GDTrH ngày 27/9/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nội V/v Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán, Vật lí qua mạng Internet năm học 2016-2017. Phòng GD&ĐT Hà Đông xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi giải Toán, Vật lý qua mạng internet cấp Quận năm học 2016-2017. Nội dung cụ thể như sau:
 
 
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
1. Mục đích của cuộc thi:
- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy và học ở các trường phổ thông. Tạo sân chơi trí tuệ bổ ích cho học sinh.
- Cuộc thi là dịp để các nhà trường nâng cao chất lượng dạy học bộ môn Toán và tạo điều kiện cho học sinh sử dụng Internet như một phương thức học tập. Học sinh được luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá năng lực học tập và vận dụng kiến thức môn toán. Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh tích cực giao lưu, học tập.
- Thông qua cuộc thi, Phòng GD&ĐT đánh giá việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc thi giải Toán qua Internet của các trường Tiểu học, THCS; Tuyển chọn những học sinh đạt giải cao tham dự thi giải Toán qua Internet cấp Thành phố.
2. Yêu cầu:
- Kì thi phải được tổ chức an toàn, nghiêm túc; đúng thể lệ, đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo; đúng thời gian và lịch trình quy định; đánh giá đúng chất lượng học tập của học sinh.
- Các đơn vị chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc cho kỳ thi; tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh và các lực lượng xã hội hiểu và quan tâm đúng mức tới kì thi, tạo điều kiện cho kì thi đạt kết quả tốt.
 

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI.
1. Thời gian thi vòng thi cấp Quận:
- Thi Vật lý                                          : thi vòng thi số 08 (ngày 15/02/2017)
- Thi giải toán bằng Tiếng Anh       : thi vòng thi số 08 (ngày 16/02/2017)
- Thi giải toán bằng Tiếng Việt       : thi vòng thi số 15 (ngày 17/02/2017)
2. Đối tượng và điều kiện dự thi:
- Tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 đang học tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn quận Hà Đông, là thành viên chính thức của trang web www.violympic.vn và đã hoàn thành các vòng thi trên trang Violympic theo qui định và được nhà trường chọn vào đội tuyển và lập danh sách dự thi cấp Quận.
- Các trường cần lưu ý học sinh dự thi cấp Quận tiếp tục hoàn thành tự luyện thi
+ Luyện hết vòng 7 đối với thi Vật lý, chờ thi vòng 8
+ Luyện hết vòng 7 đối với giải Toán Tiếng Anh, chờ thi vòng 8
+ Luyện hết vòng 14 đối với giải Toán Tiếng Việt, chờ thi vòng 15
Chú ý: Học sinh không tự thi vòng 8 (môn Vật lý), vòng 8 (Toán Tiếng Anh) và vòng 15 (Toán Tiếng Việt)
3. Hình thức thi: Học sinh thi trên trang www.violympic.vn bằng tài khoản của mình
4. Số lượng thí sinh dự thi: theo phụ lục phân bổ số lượng gửi kèm Kế hoạch này
5. Thời gian, địa điểm tổ chức coi thi:
- Ngày 15/02/2017 : tổ chức thi môn Vật lý. Lịch cụ thể như sau:
Ngày thi Nội dung thi Ca thi Khối Thời gian có mặt tại phòng chờ Giờ thi
chính thức
Thứ 4
15/02/2017
Thi Vật lý Ca 1 6; 8 07h30 08h00 - 09h00
Ca 2 7; 9 09h00 09h30 - 10h30
 
- Ngày 16/02/2017 : tổ chức thi giải toán Tiếng Anh. Lịch cụ thể như sau:
Ngày thi Nội dung thi Ca thi Khối Thời gian có mặt tại phòng chờ Giờ thi
chính thức
Thứ 5
16/02/2017
Thi Toán bằng Tiếng Anh Ca 1 4 07h30 08h00 - 09h00
Ca 2 1; 2 09h00 09h30 - 10h30
Ca 3 3; 5 10h30 11h00 - 12h00
Ca 4 6; 8 13h30 14h00 - 15h00
Ca 5 7; 9 15h00 15h30 - 16h30
- Ngày 17/02/2017 : tổ chức thi giải toán Tiếng Việt. Lịch cụ thể như sau:
Ngày thi Nội dung thi Ca thi Khối Thời gian có mặt tại phòng chờ Giờ thi
chính thức
Thứ 6
17/02/2017
Thi Toán bằng Tiếng Việt Ca 1 5 07h30 08h00 - 09h00
Ca 2 1; 2 09h00 09h30 - 10h30
Ca 3 3; 4 10h30 11h00 - 12h00
Ca 4 7; 9 13h30 14h00 - 15h00
Ca 5 6; 8 15h00 15h30 - 16h30
 
6. Địa điểm thi: Căn cứ số lượng học sinh đăng kí dự thi giải toán trên mạng internet cấp Quận, Phòng GD&ĐT Hà Đông dự kiến 08 địa điểm coi thi như sau:
               - Trường Tiểu học Ban Mai (62 máy tính)
               - Trường Tiểu học Đoàn kết (62 máy tính)
               - Trường Tiểu học Văn Yên (55 máy tính)
               - Trường Tiểu học Hà Nội Thăng Long (50 máy tính)
               - Trường Tiểu học Kiến Hưng (45 máy tính)
               - Trường Tiểu học Phú Lương II (45 máy tính)
               - Trường Tiểu học Lê Lợi (45 máy tính)
               - Trường THCS Trần Đăng Ninh (45 máy tính)
- Lưu ý: Ban tổ chức cấp Quận giao các trường có địa điểm thi chuẩn bị tốt cơ sở vật chất như: Phòng máy, đường truyền internet, mạng lưới điện và các phương án dự phòng khi mất điện hoặc mất mạng)
III. TỔ CHỨC COI THI, XÉT GIẢI
1. Tổ chức coi thi: Hội đồng coi thi do Phòng GD&ĐT thành lập theo quyết định của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo
2. Phương thức xét giải:    
- Căn cứ vào kết quả vòng thi cấp Quận, Phòng GD&ĐT sẽ xếp giải, cấp Giấy chứng nhận cho học sinh và thành lập đội tuyển học sinh có điểm cao nhất tham dự thi cấp Thành phố:
Đội tuyển Toán Tiếng Anh gồm: 20 học sinh lớp 4 và 20 học sinh lớp 8
Đội tuyển Toán Tiếng Việt gồm: 20 học sinh lớp 5 và 20 học sinh lớp 9
Đội tuyển Vật lý (theo chỉ tiêu của Sở GD&ĐT)
- Giấy chứng nhận được phát vào dịp khen thưởng cuối năm học 2016-2017.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với phòng GD&ĐT
- Phòng GD&ĐT thành lập Ban tổ chức, ban chỉ đạo cấp Quận; ban hành hướng dẫn triển khai cuộc thi đảm bảo đúng thể lệ của Ban tổ chức cấp Quốc gia.
- Phân công cử cán bộ tạo mã thi, tổng hợp lập danh sách học sinh dự thi cấp Quận theo các khối lớp gửi về ban tổ chức cấp Quốc gia trước ngày 31/01/2017 để duyệt ID.
2. Đối với các trường TH, THCS.
- Tạo điều kiện, động viên học sinh luyện thi giải Toán, Vật lý qua Internet.
- Thường xuyên truy cập vào trang web www.violympic.vn để theo dõi các thông tin mới cập nhật, để đôn đốc, nhắc nhở kịp thời học sinh trường mình hoàn thành các vòng thi tự luyện theo quy định. 
- Căn cứ kết quả thi cấp trường và chỉ tiêu được phân bổ, lập danh sách đội tuyển dự thi cấp Quận (theo thứ tự liền kề điểm từ cao xuống thấp) theo mẫu đính kèm gửi về Ban tổ chức cấp Quận trước 10h00' ngày 08/02/2017 bằng 2 hình thức:
+ Bản mềm : gửi vào hòm thư  tuananpgd@gmail.com
+ Bản in : gửi về Bộ phận CNTT - tầng 1, Phòng GD&ĐT (Đ/c An nhận)
Sau thời gian trên nếu trường nào không gửi danh sách về BTC cấp quận, coi như không có học sinh tham gia dự thi.
Lưu ý: Họ và tên học sinh phải đúng với danh sách học sinh của lớp (lưu ý tên hc sinh trên Violympic phi gõ tiếng Vit có du).
- Giới thiệu giáo viên tham gia coi thi:
+ Mỗi trường giới thiệu 01 giáo viên Tin học tham gia coi thi vòng thi cấp Quận
+ Tiêu chuẩn và điều kiện: Có phẩm chất đạo đức tốt và tinh thần trách nhiệm cao; Nắm vững nghiệp vụ làm công tác thi; Không có con, cháu ruột hoặc em ruột, cháu ruột vợ (hoặc chồng); người được giám hộ hoặc được đỡ đầu dự kỳ thi này; Không trong thời gian bị kỷ luật về thi.
- Hiệu trưởng các trường có trách nhiệm phổ biến những nội dung liên quan đến thí sinh dự thi trước ngày thi; quán triệt học sinh về tinh thần, thái độ dự thi, thực hiện đúng nội quy kỳ thi và các hướng dẫn của giám thị tại phòng thi.
- Các trường có kế hoạch tổ chức đưa học sinh đi thi đảm bảo sức khỏe, an toàn giao thông và cử 01 đồng chí trong Ban giám hiệu làm trưởng đoàn chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức cho học sinh đi thi.
- Học sinh dự thi mang theo thẻ học sinh (hoặc các loại giấy tờ tùy thân có dán ảnh) để vào phòng thi : Thẻ học sinh, thẻ thư viện, thẻ bảo hiểm ……
Phòng GD&ĐT yêu cầu các ông (bà) Hiệu trưởng các trường TH, THCS nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;
- Các trường TH, THCS;
- Lưu: VT.
TRƯỞNG PHÒNG
 
(Đã ký)
 
 
Phạm Thị Lệ Hằng
 
 

PHỤ LỤC
Bảng phân bổ số lượng học sinh tham dự thi giải Toán, Vật lý trên mạng internet cấp Quận, năm học 2016-2017
(Kèm theo Kế hoạch số 62 /KH-PGD&ĐT Hà Đông ngày 20/01/2017)
 
I. CẤP TIỂU HỌC
 
Trường TOÁN TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG ANH
K1 K2 K3 K4 K5 Tổng K1 K2 K3 K4 K5 Tổng
TH Ban Mai 13 13 13 13 30 82 13 13 13 29 13 81
TH Trần Phú 10 10 10 10 17 57 10 10 10 15 10 55
TH Phú Lãm 3 3 3 3 8 20 3 3 3 8 3 20
TH Vạn Phúc 4 4 4 4 7 23 4 4 4 6 4 22
TH Đoàn Kết 13 13 16 13 32 87 14 14 14 25 14 81
TH Văn Khê 9 9 7 9 14 48 9 9 7 20 9 54
TH Lê.H.Phong 8 8 8 7 14 45 7 6 8 15 8 44
TH Văn Yên 13 13 13 13 27 79 13 13 13 20 13 72
TH Nguyễn Du 10 10 10 10 22 62 10 10 10 22 10 62
TH Dương Nội B 3 3 3 3 6 18 4 4 4 10 4 26
TH Kiến Hưng 9 8 9 9 17 52 9 9 9 13 9 49
TH Nguyễn Trãi 10 10 10 10 20 60 11 11 10 26 10 68
TH Victory 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
TH Dương Nội A 2 2 2 2 6 14 0 1 2 3 2 8
TH Phú Lương II 8 8 8 8 8 40 10 10 6 5 5 36
TH Phú Lương I 4 4 5 4 11 28 4 4 3 2 0 13
TH Đồng Mai I 3 2 4 2 5 16 2 3 8 2 3 18
TH Đồng Mai II 2 2 2 1 2 9 1 1 0 0 0 2
TH Biên Giang 4 4 5 1 5 19 3 3 6 5 5 22
TH Hà Nội - TL 11 11 10 11 12 55 11 11 11 12 9 54
TH Yết Kiêu 10 10 10 10 16 56 10 11 11 20 14 66
TH Kim Đồng 2 2 2 2 12 20 2 2 1 4 1 10
TH Lê Lợi 12 12 12 13 25 74 12 12 13 27 12 76
TH Phú La 9 9 9 9 16 52 9 9 9 14 9 50
TH Yên Nghĩa 11 11 11 11 20 64 11 11 12 13 16 63
TH Lê Trọng Tấn 4 4 4 2 10 24 5 5 5 2 2 19
TH Chu Văn An 2 2 2 2 1 9 0 0 0 0 0 0
TH An Hưng 4 2 4 4 5 19 4 4 4 3 1 16
Cộng 195 189 196 186 368 1134 191 193 196 321 186 1087

II. CẤP THCS
Khối lớp TOÁN TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG ANH VẬT LÝ
K6 K7 K8 K9 Tổng K6 K7 K8 K9 Tổng K6 K7 K8 K9 Tổng
Ban Mai 6 4 4 10 24 10 10 15 8 43         0
Lê Quý Đôn 10 6 4 4 24 2 5 8 0 15 17 5 12 1 35
Dương Nội 11 9 9 0 29         0         0
Lê Lợi 30 35 30 26 120 25 30 29 8 92 25 25 25 14 89
Văn Yên 14 16 20 14 64 4 8 13 1 26 25 23 15 4 67
L.H Phong 10 20 10 3 43 2 4 2   8 11 6 4 2 23
Kiến Hưng 3 7 2 2 14         0         0
Phú La 20 8 16 14 58         0 9 0 0 6 15
Mậu Lương 2 5 1 0 8 1 1 1 0 3 2 3 1 0 6
Biên Giang 9 4 6 2 21 2 1 1 0 4 10 3 3 2 18
Phú Lãm 1 4 2 0 7 2 0 1 0 3 3 0 1 1 5
Phú Lương 8 11 5 6 30 0 0 0 0 0 12 7 4 5 28
Yên Nghĩa 6 9 6 7 28 3 7 7 1 18 4 0 1 3 8
Hà Nội - TL 7 0 0 0 7         0         0
Vạn Phúc 8 6 8 5 27         0 4 8 4 3 19
Mỗ Lao 12 5 13 11 41 6 7 4 2 19 19 13 20 7 59
Nguyễn Trãi 22 22 20 6 70 17 4 10 1 32 26 25 14 15 80
Trần.Đ.Ninh 9 11 6 1 27         0 13 3 5 0 21
Văn Khê 3 9 9 8 29 6 4 8 7 25 4 8 5 1 18
Đồng Mai 4 2 3 2 11         0         0
Cộng 195 193 174 121 682 80 81 99 28 288 184 129 114 64 491
 
 
 
 

Văn bản mới

Số - KH/THCSYN

Dự thảo kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/QU của Quận ủy Hà Đông về “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020” Năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 16/09/2018

Số: /KH-THCS

Dự thảo kế hoạch thực hiện quy chế công khai năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 14/09/2018

Số /QĐ- THCS

Dự thảo ban hành quy chế hoạt động Trường THCS Yên Nghĩa năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 14/09/2018

Số: /QĐ-THCS

Dự thảo Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Thời gian đăng: 14/09/2018

Số: 952/PGD&ĐT

Sáng tác khẩu hiệu tuyên truyền “Doraemon với an toàn giao thông” năm học 2018 - 2019

Thời gian đăng: 13/09/2018

Số: 73/ KH-THCS

Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 14/09/2018

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập5
  • Hôm nay205
  • Tháng hiện tại1,809
  • Tổng lượt truy cập2,723,477
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây