Trang nhất » Văn bản » Văn bản

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập huấn nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy năm 2017.

Thực hiện Quy chế số 281/QCPH-SGD&ĐT-CSPC&CC ngày 25/4/2014 giữa Sở giáo dục và đào tạo TP Hà Nội và Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội, Phòng GD&ĐT Quận Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát PC&CC số 9 xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập huấn nghiệp vụ PCCC năm 2017.

Số kí hiệu Số: 427 /KH-GDĐT-PC&CCS9
Ngày ban hành 27/04/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 27/04/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Kế hoạch
Lĩnh vực Hướng dẫn
Cơ quan ban hành Phòng giáo dục quận Hà Đông
Người ký Bạch Ngọc Lợi

Nội dung


UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
PHÒNG GD&ĐT HÀ ĐÔNG – PHÒNG
CẢNH SÁT PC&CC SỐ 9
                                                                   
 
Số:   427   /KH-GDĐT-PC&CCS9
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày   27   tháng  4   năm 2017
 
KẾ HOẠCH
Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập huấn nghiệp vụ
phòng cháy và chữa cháy năm 2017.
 
 

Thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.
Thực hiện Quy chế số 281/QCPH-SGD&ĐT-CSPC&CC ngày 25/4/2014 giữa Sở giáo dục và đào tạo TP Hà Nội và Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội;
Phòng GD&ĐT Quận Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát PC&CC số 9 xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập huấn nghiệp vụ PCCC năm 2017 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên và học sinh các cơ sở giáo dục thuộc phòng GD&ĐT quận Hà Đông quản lý trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn PCCC tại các nhà trường, lớp học.
- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo do Phòng GD&ĐT quận Hà Đông quản lý.
- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC, cứu nạn, cứu hộ, hạn chế thấp nhất cháy nổ xảy ra tại các cơ sở GD&ĐT trên địa bàn quận Hà Đông.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, TẬP HUẤN
          - Giới thiệu Luật Phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực từ ngày 04/10/2001; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực từ ngày 01/7/2014. Nghị định số 79/2014/NĐCP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực từ ngày 15/9/2014; Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; Phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình;
- Trách nhiệm thực hiện công tác PCCC của người đứng đầu cơ sở.
- Kiến thức pháp luật, kiến thức về Phòng cháy và chữa cháy
- Ph­ương pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào quần chúng tham gia hoạt động Phòng cháy và chữa cháy
- Các biện pháp trong sử dụng sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt; sử dụng điện...
- Ph­ương pháp lập và thực tập ph­ương án chữa cháy
- Phư­ơng pháp kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy
- Phổ biến cách sử dụng, bảo quản các ph­ương tiện chữa cháy được trang bị hiện có tại các cơ sở.
- Các phương pháp, biện pháp cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  
1. Đợt I: Cấp quận
+ Thời gian: 8h30, ngày 18/5/2017.
+ Nội dung: Tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ PCCC
+ Thành phần:  - Đại diện ban giám hiệu phụ trách công tác PCCC
                         - 03-05 giáo viên cốt cán (Đối với cấp TH, THCS cử giáo viên thể thục, Tổng phụ trách đội, Giáo viên GDCD…).
+ Địa điểm: Trường THCS Lê Quí Đôn, khu đô thị Dương Nội, Hà Đông.
2. Đợt II: Cấp trường
+ Thời gian: Từ 15/8 đến 15/9/2017
+ Nội dung: Ban giám hiệu các trường đăng ký lịch tham gia tuyên truyền công tác PCCC cho toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh của trường. (theo mẫu gửi kèm). Đây là một hoạt động hỗ trợ cộng đồng nhằm góp phần từng bước kiểm soát và giảm thiểu những thiệt hại do cháy, nổ gây ra và không thu phí dưới bất kỳ hình thức nào.
+ Địa điểm: Tại các cơ sở giáo dục.
IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ                                                                        
1. Phòng Cảnh sát PC&CC số 9
- Phối hợp với Phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy.
  - Xây dựng nội dung, chương trình, bài giảng về an toàn PCCC phù hợp với từng đối tượng giáo viên, học sinh và lực lượng PCCC cơ sở của các nhà trường và cơ sở giáo dục và đào tạo, lồng ghép vào chương trình ngoại khóa trong các trường học.
- Bố trí giảng viên tham gia tuyên truyền, tập huấn đợt I và đợt II và chuẩn bị nội dung tài liệu cung cấp cho Phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông và cho các đơn vị trường học.
  - Hướng dẫn các cơ sở giáo dục thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo quận để tuyên truyền các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy tại các trường.
- Tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND quận Hà Đông theo quy định.
2. Phòng Giáo dục & Đào tạo quận Hà Đông:
- Dự trù kinh phí, chuẩn bị phương tiện, hội trường, nước uống, âm thanh, sân bãi phục vụ cho lớp học.
- Lập danh sách, thông báo thời gian tuyên truyền, tập huấn đến từng cơ sở giáo dục thuộc Phòng quản lý; đôn đốc, quản lý quân số lớp tuyên truyền, tập huấn có mặt đầy đủ và đúng thời gian quy định.
- Cung cấp phát tài liệu tuyên truyền, tập huấn cho các trường thuộc Phòng GD&ĐT quận Hà Đông quản lý.
- Phối hợp với Phòng Cảnh sát PC&CC số 9 trong việc tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức PCCC cho giáo viên, học sinh (Đợt II) tại các cơ sở giáo dục thuộc Phòng GD&ĐT quản lý.
3. Trường mầm non, tiểu học, THCS
- Đăng ký lịch tham gia tuyên truyền công tác PCCC tại trường cho toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh
 
(theo mẫu gửi kèm) và gửi về Email: hoangthang23@gmail.com để Phòng Cảnh sát PC&CC số 9 tổng hợp và sắp xếp cán bộ tuyên truyền.
- Lập danh sách cán bộ, giáo viên tham gia lớp tập huấn Đợt I gửi về Email: nguyenthituyetminh_hadong@hanoi.gov.vn trước ngày 13/5/2017 để phòng tổng hợp.
- Nghiên cứu tài liệu phòng GD&ĐT cung cấp trước khi tham dự lớp tập huấn.
 
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ nội dung kế hoạch liên ngành giữa Phòng Giáo dục & đào tạo và Phòng Cảnh sát PC&CC số 9 và tình hình thực tế của từng đơn vị, đề nghị các trường MN, TH, THCS tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện.
2. Quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị báo cáo về Phòng Giáo dục& đào tạo và Phòng Cảnh sát PC&CC số 9 (qua Đội hướng dẫn kiểm tra an toàn PCCC) để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo hai đơn vị xem xét chỉ đạo giải quyết./.
 
PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO QUẬN HÀ ĐÔNG
 
 
Đã ký
 
 
 
Bạch Ngọc Lợi
PHÒNG CẢNH SÁT PC&CC SỐ 9
TRƯỞNG PHÒNG
 
 
Đã ký
 
 
 
Nơi nhận:
- Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội (để báo cáo);
- UBND quận (để báo cáo);
- Đ/c Trưởng phòng CS PC&CC số 9 (để báo cáo);
- Đ/c Trưởng phòng GD&ĐT (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc Phòng GD&ĐT và Phòng CSPC&CC số 9 (để thực hiện);
- Lưu VT, Phòng GD&ĐT; Phòng CSPC&CCS9.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
PHÒNG GD&ĐT HÀ ĐÔNG – PHÒNG
CẢNH SÁT PC&CC SỐ 9
                                                                   
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày   27   tháng  4   năm 2017
 
BẢN ĐĂNG KÝ
THAM GIA TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
 
          Kính gửi: PHÒNG CẢNH SÁT PC&CC SỐ 9
 
          Sau khi nhận được Kế hoạch liên ngành số 427/KH-GDĐT-PCCCS9 ngày 27/4/217 của phòng GD&ĐT và phòng Cảnh sát PCCC số 9 về tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập huấn nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy năm 217, chúng tôi đăng ký tham gia tuyên truyền công tác PCCC tại trường với các nội dung như sau:
Tên đơn vị:
Địa chỉ:
Số người tham gia:
Họ và tên người tổ chức:                                                         Chức vụ:
Điện thoại:
Khi cần liên lạc với Ông (bà):                                        ĐTDĐ:
Dự kiến thời gian tuyên truyền: từ   giờ    đến   giờ, ngày     tháng   năm 217
Địa điểm tuyên truyền:
Nội dung tuyên truyền:
 
 
                                                                                      Người đăng ký
 

Văn bản mới

Số - KH/THCSYN

Dự thảo kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/QU của Quận ủy Hà Đông về “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020” Năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 16/09/2018

Số: /KH-THCS

Dự thảo kế hoạch thực hiện quy chế công khai năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 14/09/2018

Số /QĐ- THCS

Dự thảo ban hành quy chế hoạt động Trường THCS Yên Nghĩa năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 14/09/2018

Số: /QĐ-THCS

Dự thảo Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Thời gian đăng: 14/09/2018

Số: 952/PGD&ĐT

Sáng tác khẩu hiệu tuyên truyền “Doraemon với an toàn giao thông” năm học 2018 - 2019

Thời gian đăng: 13/09/2018

Số: 73/ KH-THCS

Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 14/09/2018

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập6
  • Hôm nay172
  • Tháng hiện tại1,776
  • Tổng lượt truy cập2,723,444
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây