Trang nhất » Văn bản » Văn bản

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Phòng giáo dục quận Hà Đông

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Số: 938 /PGD&ĐT 07/09/2018 Thực hiện Công văn số 2314/UBND-TP ngày 05/9/2018 của UBND quận Hà Đông về hưởng ứng cuộc thi viết “Sáng tác kịch bản tiểu phẩm pháp luật” do Bộ Tư pháp tổ chức.
2 Số: 952/PGD&ĐT 11/09/2018 Sáng tác khẩu hiệu tuyên truyền “Doraemon với an toàn giao thông”
năm học 2018 - 2019
3 Số: 910/ HD-PGD&ĐT 29/08/2018 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp Trung học Cơ sở năm học 2018 - 2019
4 Số: 1954/UBND-NV 02/08/2018 Thực hiện Công văn số 1647/SNV-CCVC ngày 27/7/2018 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội về việc tổ chức thi thăng hạng giáo viên từ hạng II lên hạng I năm 2018, UBND quận Hà Đông yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS công lập có viên chức dự thi thông báo nội dung các văn bản để viên chức biết, tiến hành ôn tập và thực hiện các công việc liên quan.
5 Số: 805/PGD&ĐT 02/08/2018 Thực hiện Công văn số 2511/SGDĐT-GDPT ngày 02/8/2017 của Sở Giáo
dục và Đào tạo Hà Nội về việc triển khai tài liệu bổ trợ tiếng Anh i-Learn Smart
World cấp THCS, Phòng GD&ĐT quận Hà Đông hướng dẫn các trường THCS
triển khai giảng dạy tài liệu bổ trợ tiếng Anh i-Learn Smart World từ năm học
2018 - 2019
6 Số : 610/PGD&ĐT 04/06/2018 Thực hiện Công văn số 1862/ SGD&ĐT-VP ngày 18/05/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội về việc triển khai, thực hiện cuộc thi Tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 2015
7 Số: 589 /PGD&ĐT 30/05/2018 Thực hiện Công văn số 1705/SGDĐT-CTTT ngày 11/5/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về tăng cường thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh.
8 Số : 568/PGD&ĐT 24/05/2018 Thực hiện Công văn số 1862/ SGD&ĐT-VP ngày 18/05/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội về việc triển khai, thực hiện cuộc thi Tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 2015; Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường triển khai thực hiện những nội dung sau:
9 Số: 584/PGD&ĐT 29/05/2018 Thực hiện Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 11/4/2018 của UBND quận Hà Đông về việc triển khai thực hiện Đề án xã hội hóa phổ cập bơi cho học sinh THCS, Tiểu học trên địa bàn quận Hà Đông năm 2018
10 Số: 1117 /PGD&ĐT 06/11/2017 Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông nhận được văn bản số 10069/VP-KGVX ngày 26/10/2017 của Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội; Văn bản số 2491/UBND-VP ngày 30/10/2017 của UBND quận Hà Đông về đảm bảo an toàn cho học sinh trong trường học (gửi văn bản kèm theo). Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông có ý kiến chỉ đạo.
11 (Dự Thảo) 26/10/2017 - Tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại ", duy trì và đẩy mạnh phong trào tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong học sinh phổ thông. Lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn của thành phố.
- Nhằm đánh giá công tác giáo dục thể chất, hoạt động ngoại khóa của các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn quận Hà Đông.
- Thông qua các cuộc thi đấu phát hiện những tài năng thể thao cho Quận và Thủ đô.
12 Số: 1062 /BCĐ-YTHĐ 20/10/2017 Thực hiện kế hoạch Số 167/KH-BVĐ ngày 6 tháng 7 năm 2017 của UBND quận Hà Đông về việc vận động tài chính, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS năm 2017. Ban chỉ đạo YTHĐ quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động phong trào vận động tài chính, hỗ trợ phòng, chống dịch, bệnh nguy hiểm năm 2017 trong trường học
13 Số: 1061/PGD&ĐT 20/10/2017 Thực hiện Kế hoạch đào tạo sau Đại học đối với cán bộ quản lý, giáo viên cấp học mầm non, tiểu học, THCS của Thành phố Hà Nội; Phòng Giáo dục & Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS chọn cử cán bộ quản lý đương chức, dự nguồn và giáo viên trong đơn vị tham gia học đào tạo sau Đại học giai đoạn 2016 – 2020
14 Số: 1039/PGD&ĐT 13/10/2017 Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị công tác học sinh, hoạt động ngoài giờ lên lớp và y tế trường học năm học 2017 – 2018
15 Số : 1016/CNTT-PGD 09/10/2017 Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, Phòng GD&ĐT Hà Đông hướng dẫn các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm học 2017-2018
16 Số:1020 /KH-PGD&ĐT 09/10/2017 Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, chương trình công tác tháng 10/2017 cấp THCS, phòng GD&ĐT quận Hà Đông xây dựng kế hoạch khảo sát chất lượng giữa học kỳ I năm học 2017 - 2018
17 Số: 958 /PGD&ĐT 21/09/2017 Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông xây dựng kế hoạch công tác an toàn thực phẩm và tổ chức phong trào thi đua “An toàn thực phẩm” trong các cơ sở giáo dục.
18 Sè: 956 /PGD&§T 21/09/2017 Triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh tay chân miệng
19 Số: 597/ PGD&ĐT 21/09/2017 Chuyên đề đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh
môn Ngữ văn năm học 2017-2018.
20 Số: 870/PGD&ĐT 01/09/2017 Công tác trọng tâm tháng 9 năm 2017 của Phòng GD và ĐT Hà Đông.
21 Số: 848/PGD&ĐT 25/08/2017 Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông tổ chức Hội nghị hướng dẫn thực hiện chương trình môn học năm học 2017 - 2018.
22 Số: 824 /PGD&ĐT 18/08/2017 Phòng GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục triển khai nội dung để phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn trường học.
23 Số: 821/PGD&ĐT 17/08/2017 Thực hiện Đề án số 01/QU về “Nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông giai đoạn 2016-2020” của Quận ủy Hà Đông; Kế hoạch số 743/KH-PGD&ĐT ngày 24/7/2017 của phòng GD&ĐT về tập huấn bồi dưỡng chính trị, chuyên môn Hè năm 2017.
24 Số: 192 /HKH 15/08/2017 Thực hiện công văn số 78/CV-KHHN ngày 14/8/217 của Hội khuyến học thành phố Hà Nội v/v ủng hộ đồng bào bị lũ lụt; Hội khuyến học quận Hà Đông.
25 120/PGD&ĐT-THCS 13/07/2017 Thực hiện văn bản số 42/BDCB-GV ngày 10/5/2017 của trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội về việc chuẩn bị triển khai kế hoạch bồi dưỡng đại trà cho CBQL và giáo viên tại các quận, huyện, thị xã.
26 Số: 641/PGD&ĐT 09/06/2017 Thực hiện Kế hoạch số 1488/KH-SGD&ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc tham gia cuộc thi viết về “người tốt, việc tốt”.
27 Số: 638/PGD&ĐT 09/06/2017 Thực hiện văn bản số 1704/SGD&ĐT-CTTT ngày 31/5/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc triển khai cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào”; Phòng GD&ĐT quận Hà Đông đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai cuộc thi đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
28 Số: 578 /KH-PGD&ĐT 30/05/2017 Thực hiện Kế hoạch số 1374/KH-SGD&ĐT ngày 05/5/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về công tác Phòng, tránh, ứng phó thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông xây dựng Kế hoạch công tác Phòng, tránh, ứng phó thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2017
29 Số: 609/PGD&ĐT-THCS 02/06/2017 Chương trình công tác tháng 6 (2017) của Phòng GD&ĐT quận Hà Đông.
30 Số: 515 /PGD&ĐT 15/05/2017 Thực hiện Kế hoạch liên ngành số 427/KH-GDĐT-PC&CCS9 ngày 27 tháng 4 năm 2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo và phòng Cảnh sát PC&CC số 9 về tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập huấn nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy năm 2017; Phòng GD&ĐT phối hợp với phòng Cảnh sát PC&CC số 9 mở lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập huấn nghiệp vụ PCCC năm 2017 các trường.
31 Số: 427 /KH-GDĐT-PC&CCS9 27/04/2017 Thực hiện Quy chế số 281/QCPH-SGD&ĐT-CSPC&CC ngày 25/4/2014 giữa Sở giáo dục và đào tạo TP Hà Nội và Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội, Phòng GD&ĐT Quận Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát PC&CC số 9 xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập huấn nghiệp vụ PCCC năm 2017.
32 Số: 434/PGD&ĐT-THCS 28/04/2017 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2017
CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ
33 Số: 428/PGD&ĐT 27/04/2017 Thực hiện Đề án xã hội hóa phổ cập bơi cho học sinh Tiểu học quận Hà Đông năm 2016
34 Số: 71 /PGD&ĐT-THCS 23/01/2017 Công tác trọngtâm
35 Số: 62 /KH-PGD&ĐT 20/01/2017 Phòng GD&ĐT Hà Đông xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi giải Toán, Vật lý qua mạng internet cấp Quận năm học 2016-20
36 Số: 1343 /KH-PGD&ĐT 23/12/2016 Phòng GD&ĐT Hà Đông xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi “Olympic Tiếng Anh trên internet” (IOE) cấp Quận năm học 2016-2017.
37 Số: 1098/KH-PGD&ĐT 31/10/2016 Phòng GD&ĐT Hà Đông tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp quận môn Toán, Công nghệ, Mỹ thuật và Âm nhạc, Năm học 2016 - 2017.
38 Số: 690/KH-PGD&ĐT 01/08/2016 Tổ chức thi bài giảng E-learning Quận Hà Đông 2016-2017
39 Số: 689/KH-PGD&ĐT 01/08/2016 KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết
các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học năm học 2016 - 2017
40 Số: 688 /KH-PGD&ĐT 01/08/2016 KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học
Năm học 2016 - 2017
41 Số: 253/PGD&ĐT 30/03/2016 Để đảm bảo tiến độ và thời hạn xét duyệt các danh hiệu thi đua cuối năm học, trong đó có tiêu chí về NCKH - SKKN, phòng Giáo dục và Đào tạo quận hướng dẫn các đơn vị về việc tổ chức chấm SKKN cấp trường và giao nộp SKKN giáo dục tiên tiến để chấm và xét duyệt cấp Quận.
42 Số: 153/PGD&ĐT 01/03/2016 Phòng GD&ĐT quận Hà Đông triển khai cuộc thi “Sức khỏe học đường” lần thứ ba, chủ đề “Chăm sóc sức khỏe nữ sinh”,
43 Số: 901 /PGD&ĐT 06/10/2015 Thực hiện văn bản số 9575/SGD&ĐT-KHCN ngày 01/10/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn công tác sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) và nghiên cứu khoa học (NCKH) năm học 2015 - 2016;
Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác SKKN và NCKH trong năm học 2015 - 2016
44 Số: 1182 /KH-PGD&ĐT 15/12/2015 Thực hiện Kế hoạch số 11075/KH-SGD&ĐT ngày 09/12/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về tổ chức hội thi thiết bị dạy học tự làm ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội năm học 2015-2016.
Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông phát động phong trào tự làm thiết bị dạy học và tổ chức hội thi thiết bị dạy học tự làm trong toàn ngành năm học 2015-2016
45 Số: 809 /KH-PGD&ĐT 11/09/2015 Thực hiện kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 07/ 9/ 2015 của UBND quận Hà Đông về tổ chức hoạt động vui Tết Trung thu cho Thiếu nhi quận Hà Đông năm 2015;
Để việc tổ chức thực hiện các hoạt động cao điểm trong dịp Tết Trung thu được thống nhất, đồng bộ và có hiệu quả, tạo điều kiện cho trẻ em có một Tết Trung thu vui tươi, phấn khởi;
46 Số: 5898/HD-SGD&ĐT 17/09/2015 Căn cứ Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;
Căn cứ Thông tư số 03/2011/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ-tin học ngắn hạn;
Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định về dạy thêm, học thêm (Thông tư 17);
Căn cứ Quyết định số 3217/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2007 của UBND thành phố Hà Nội về việc uỷ quyền cho Sở Giáo dục và Đào tạo được phép thành lập các trung tâm ngoại ngữ - tin học;
Căn cứ Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2013 của UBND thành phố qui định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Quyết định 22);
Để thống nhất quản lý hoạt động dạy thêm học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị giáo dục như sau:

Văn bản mới

Số - KH/THCSYN

Dự thảo kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/QU của Quận ủy Hà Đông về “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020” Năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 16/09/2018

Số: /KH-THCS

Dự thảo kế hoạch thực hiện quy chế công khai năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 14/09/2018

Số /QĐ- THCS

Dự thảo ban hành quy chế hoạt động Trường THCS Yên Nghĩa năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 14/09/2018

Số: /QĐ-THCS

Dự thảo Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Thời gian đăng: 14/09/2018

Số: 952/PGD&ĐT

Sáng tác khẩu hiệu tuyên truyền “Doraemon với an toàn giao thông” năm học 2018 - 2019

Thời gian đăng: 13/09/2018

Số: 73/ KH-THCS

Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 14/09/2018

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập8
  • Hôm nay1,338
  • Tháng hiện tại25,978
  • Tổng lượt truy cập2,099,592
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây