Trang nhất » Tin Tức » Báo cáo

Báo cáo cá nhân: Kết quả tự bồi dưỡng thường xuyên

Thứ sáu - 07/07/2017 09:29

Báo cáo cá nhân: Kết quả tự bồi dưỡng thường xuyên

  PHÒNG GD&ĐT HÀ ĐÔNG         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG …………………….                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                                                                         Hà Đông, ngày 20 tháng 05  năm 2017  
 
TỰ ĐÁNH GIÁ
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2016-2017
 
Họ và tên: ……………………….……….
Ngày, tháng, năm sinh: ………………..…           Năm vào ngành: 1997
Chức vụ:  Giáo viên                                    Tổ chuyên môn: ……………….
Trình độ chuyên môn: ……………………
Nhiệm vụ được giao trong năm học:
………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….
 
I- Phần chấm điểm các nội dung bồi dưỡng:
1. Nội dung 1(30 tiết) : Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học
Thời gian Nội dung bồi dưỡng Số tiết theo chỉ tiêu Các buổi tham gia bồi dưỡng Số tiết đã thực hiện được
 Từ tháng 8/2016
đến tháng 5/2017
 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017; hướng dẫn thực hiện công tác chuyên môn; hướng dẫn thực hiện các văn bản mới liên quan đến cấp học. 30 tiết -Học tập nhiệm vụ năm học 2016-2017:
+ Học chính trị và nhiệm vụ  năm học (tại trường)
+ Tập huấn chuyên môn đầu năm
 
 
10 tiết
-Các hoạt động sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn hàng tuần:
+ Tham gia các buổi sinh hoạt tổ, nhóm CM (8 tiết/tháng x 9)
 
72 tiết
-Trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn qua dự giờ đồng nghiệp, qua các chuyên đề cấp trường cấp quận
+ Dự giờ: 18 tiết
 18 tiết
Tổng số tiết đã thực hiện được 100
 
2. Nội dung 2 (30 tiết): Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học.
Thời gian Nội dung bồi dưỡng Số tiết theo chỉ tiêu Các buổi tham gia bồi dưỡng Số tiết đã thực hiện được
 
 Từ tháng 8/2016
Đến 5/2017
 
- Chính sách văn hoá giáo dục của địa phương 10 Tham gia các buổi sinh hoạt chính trị và sinh hoạt đoàn thể của phường.
+ Học chính trị tại Đảng ủy phường.
+ Dự HN tổng kết năm 2016 tại Đảng ủy phường  
+ Tham gia các buổi sinh hoạt của Đoàn thành niên phường
+ Tham gia làm công tác phổ cập giáo dục
 
 
 
 
25
Tìm hiểu Chương Trình địa phương: Ngữ văn, Lịchsử, Địa lí 10  + Tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Lê Trọng Tấn.
+  Tìm hiểu CT địa phương Ngữ văn 8 (6tiết)
 
15
Chương Trình địa phương: Ngữ văn, Sinh học, giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề. 10 + Dự giờ CTĐP của đồng nghiệp (4 tiết)
+ Soạn giảng CTĐP môn Ngữ văn 8  (6 tiết)
 
10
Tổng số tiết đã thực hiện được 50
 
3. Nội dung 3: Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên.
 
Thời gian bồi dưỡng  

mô đun
Tên và nội dung
mô đun
T/Gian tự học
(tiết)
T/Gian học tập trung (tiết) Các buổi tham gia bồi dưỡng Số tiết đã thực hiện được
Lý thuyết Thực hành
Từ 9/2016 đến
5/2017
THCS
17
Tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng.
1. Những thông tin cơ bản phục vụ bài giảng
2. Các bước cơ bản trong thực hiện phương pháp tìm kiếm  thông tin phục vụ bài giảng
3. Khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng
 
10
 
 
2
 
3 -Dự các lớp tập huấn UDCNTT: 3 tiết)
-Thực hành các nội dung tập huấn (3 tiết)
-Tự học qua mạng Internet (6 tiết)
 
 
 
 
12
(3 tiết lí thuyết- 3 tiết thực hành)
9/2016
Đến 5/2017
THCS
18
Phương pháp dạy học tích cực
1. Dạy học tích cực
2. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực
3. Sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học  tích cực
10 2 3 -Dự HN chuyên môn triển khai dạy học chuyên đề môn Ngữ văn: (1 buổi/3 tiết)
-Thực hành dạy học chuyên đề  môn Ngữ văn 6 (7 tiết)
-Thảo luận về dạy học chuyên đề: (4 tiết)
 
 
 
 
 
 
 
 
14 tiết
(3 tiết lí thuyết)
12/2016 đến
4/2017
 
 
THCS
19
Dạy học với công nghệ thông tin
1. Vai trò của công nghệ thông tin trong dạy học
2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
10 2 3 - Tập huấn CNTT tại PGD: (1 buổi = 3 tiết)
-Tự học qua mạng Internet: 4 tiết
 - Thực hành UD CNTT vào dạy Ngữ văn 6: 6 tiết
 
 
 
 
 
 
13 tiết
(6 tiết thực hành)
 
11/2016 đến
4/2017
THCS
20
Sử dụng các thiết bị dạy học
1. Vai trò của thiết bị dạy học trong đổi mới phương pháp dạy học
2. Thiết bị dạy học theo môn học cấp THCS
3. Sử dụng thiết bị dạy học; kết hợp sử dụng các thiết bị dạy học truyền thống với thiết bị dạy học hiện đại để làm tăng hiệu quả dạy học.
10 2 3 - Thảo luận về vai trò của TBDH (2 tiết)
- Thực hành soạn bài có sử dụng TBDH kết hợp với các phương tiện dạy học khác: (8 tiết)
 
 
 
 
10
(2 tiết lý thuyết)
Tổng số tiết đã thực hiện được 49 tiết
 
  • KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM:
  • Nội dung 1 (100/30) = 10 điểm
  • Nội dung 2 (50/30) = 10 điểm
  • Nội dung 3 (49/40) = 10 điểm
  • Điểm trung bình BDTX = 30 : 3 = 10 (điểm) – Không có mục nào dưới 7 điểm.
 
II- Xếp loại chung : Giỏi        
                                                NGƯỜI  TỰ ĐÁNH GIÁ
 
 
 
 
  ……………………….
 
 
  XÁC NHẬN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
Tổ trưởng
(Ký tên)
 
                  
 
Dương Thị Hương
 
HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)
                        
 

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hiền

Nguồn tin: Ban giám hiệu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây