Trang nhất » Tin Tức » Báo cáo

Báo cáo kết quả Bồi dưỡng thường xuyên 2017

Thứ sáu - 07/07/2017 09:25

Báo cáo kết quả Bồi dưỡng thường xuyên 2017

PHÒNG GD&ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS YÊN NGHĨA
 
 
 

Số: 41/BC-NTr
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

Hà Đông, ngày 27 tháng 5 năm 2017
 

                    

 
BÁO CÁO
Kết quả bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2016 - 2017.
 
 
 
 

A. PHẦN THỨ NHẤT: Kết quả đạt được
I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CỦA ĐƠN VỊ:
1. Đặc điểm tình hình:
a- Thuận lợi:
- Ban giám hiệu, chi bộ Đảng, tập thể giáo viên  nhà trường đều quan tâm, lo lắng đến chất lượng giáo dục.
- Cán bộ, giáo viên nhà trường có tinh thần công tác tốt, có trách nhiệm với công việc được giao, có năng lực chuyên môn trong đó 100% được đào tạo chuẩn và trên chuẩn.
- Đội  ngũ giáo viên đã được biên chế cơ bản là đầy đủ về số lượng.
- Được sự quan tâm của cấp trên và chính quyền địa phương đầu tư xây dựng  trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn II. Có đầy đủ các phòng chức năng, phòng bộ môn và các trang thiết bị dạy học khác.
b- Khó khăn:
- Thừa thiếu nhân viên, giáo viên cục bộ.
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đa số là nữ trong đó có 30% nữ  giáo viên trong độ tuổi sinh con và nuôi con nhỏ, một số sống ở ngoài quận Hà Đông, việc đi lại có khó khăn.
- Số giáo viên kiêm nhiệm nhiều do thiếu và chưa đồng bộ về cơ cấu .
2. Công tác triển khai, tổ chức thực hiện
a - Các văn bản đã ban hành để triển khai thực hiện:
- Thực hiện văn bản số 1442/SGD&ĐT-TCCB ngày 10/5/2017 của Sở GD&ĐT về tổ chức đánh giá, xếp loại và báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016 – 2017
- Thực hiện công văn Số: 525//PGD&ĐT-THCS ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hà Đông hướng dẫn về việc báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2016 – 2017.
b- Công tác tổ chức thực hiện:
- Ngay từ đầu năm học Ban giám hiệu đã phổ biến đến giáo viên Kế hoạch năm học  của phòng GD&ĐT quận Hà Đông  trong đó có nội dung về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành GD&ĐT quận Hà Đông năm học 2016 – 2017.
- Xây dựng Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên chung cho cả trường.
- Họp Ban trung tâm phân công công việc cho từng bộ phận.
- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân.
c- Công tác kiểm tra, đánh giá, xếp loại BDTX:
- Ban giám hiệu và tổ trưởng chuyên môn thường xuyên giám sát, kiểm tra tiến độ thực  hiện công tác BDTX.
- Thực hiện đánh giá, xếp loại BDTX vào cuối năm học.
d- Công tác sơ kết, tổng kết thực hiện BDTX:
- Sơ kết công tác BDTX của cá nhân thông qua Bản tự đánh giá kế hoạch BDTX.
- Tổng kết công tác BDTX của toàn trường.
 
II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
  1. Kết quả BDTX của cán bộ, giáo viên: 42/42 cán bộ giáo viên được đánh giá xếp loại (Đạt 100%). Trong đó:
- Cán  bộ quản lý: Xếp loại đạt: 02
- Giáo viên:
+ Giỏi: 37
+ Khá: 03
  1. Tác động của việc BDTX :
Công tác BDTX đã tác động tích cực đến phong trào thi đua và kết quả dạy học trong nhà trường.
 
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
  1. Ưu điểm:
- Giúp cho giáo viên thấy được những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân và cần phấn đấu thực hiện để nâng cao trình độ chuyên môn.
- Ban giám hiệu thấy được những việc làm cần thiết để bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.
- Nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.
2. Một số hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân:
-Nội dung 2 trong Kế hoạch BDTX: nhiều giáo viên không đạt điểm tối đa
- Nguyên nhân:
+ Đa số giáo viên là người ngoài địa phương nên việc tìm hiểu về địa phương còn hạn chế.
+ Do đặc thù của một số bộ môn ít tiết chương trình địa phương nên giáo viên không đầu tư tìm hiểu.
 
B. PHẦN THỨ HAI: Một số nhiệm vụ và giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên.
I. MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:
1- Nhiệm vụ:
- Giúp giáo viên để nhận thấy tầm quan trọng của công tác BDTX đối với việc nâng cao chất lượng dạy và học.
- Xây dựng kế hoạch BDTX của đơn vị.
- Xây dựng kế hoạch BDTX của cá nhân.
2- Giải pháp:
- Phổ biến đến giáo viên nội dung các chương trình trong công tác BDTX.
- Xây dựng kế hoạch BDTX phù hợp với điều kiện của nhà trường.
- Ban trung tâm chủ động xây dựng, làm các chuyên đề tập huấn cho giáo viên để hoàn thành tốt nội dung BDTX.
 
II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Những kiến nghị, đề xuất với Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội: Không
2. Những kiến nghị, đề xuất với phòng GD&ĐT quận Hà Đông: Không
 
 
Nơi nhận:
- PGD
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hiền

Nguồn tin: Ban giám hiệu

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây